275 про вогнепальну зброю та поводження з нею

Вих. № 275 про вогнепальну зброю та поводження з нею
від 06 січня 2022 року
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120
01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5
Колективний запит
про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ до публічної інформації”
Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.
Відповідно до Конституція України (254к/96-ВР) Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України. Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 3) прийняття законів; Стаття 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Верховна Рада України є належним розпорядником запитуваної інформації.
Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,
Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:
1. Завірені належним чином копії Закону України який регулює порядок носіння, зберігання, передача вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв юридичними особами;
2. Завірені належним чином копії Закону України який регулює порядок носіння, зберігання, передача вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв державними органами;
3. Відповідь на питання, «є» чи «немає» («існує» чи «не існує»), «приймала» чи «не приймала» Верховна Рада України Закон України який регулює питання зазначені в п.1 цього запиту?
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian