203 ВРУ підтвердила, що не утворювала Вінницьку обласну раду, не реєструвала але узурпувала владу народу України – виключного власника

Вих. № 203 від __________________ 2021 року ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5  

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/339668177845264/ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (55-XII) Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, ПРОГОЛОШУЄ                             державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

  1. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення. Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу.

  1. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, … весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

АКТ проголошення незалежності України (1427-XII) – здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ. 24 серпня 1991 року офіційне Рішення №17 пленарного засідання о 18-00 Верховної ради Української РСР 12-го конституційного скликання, про створення Самостійної української держави України, стало підставою окремій групі народних депутатів Української РСР, офіційною основою для виготовлення АКТу проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, – вступною частиною якого «Україна», офіційно відзначена тільки як національна територія Українського народу Української РСР, а його резолютивною частино було, ще раз офіційно повторне, саме створення «Самостійної української держави України», а не самої «УКРАЇНИ»; Результати Всеукраїнського референдуму Українського народу Української РСР 1 грудня 1991 року, з питання підтримання резолютивної частини АКТу проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, в ЧАСТИНІ створення «Самостійної української держави України», а НЕ самої «УКРАЇНИ», як «незалежної демократичної держави», датою 1 грудня 1991 року, – яким було офіційно припинено «УКРАЇНУ» як Українську РСР, Конституція України (254к/96-ВР) виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року (1427-ХІІ), схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію – Основний Закон України. Стаття 3. забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Стаття 34. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. Стаття 50. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації. Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені. Колективний запит про надання публічної інформації за  Законом України “Про доступ  до публічної інформації” Відповідно до заповненої особисто Іванов Ю.І. від 24.03.2005р. Форма №6 «РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про підтвердження відомостей про юридичну особу» (далі по тексту – реєстраційна картка), що опублікована для загального ознайомлення за посиланням: https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/posts/278737503938332/ та https://www.sylavpravdi.com.ua/00022438/, (Додаток 1 на 6 арк.) де в графі Повне найменування юридичної особи  зазначено: УСТАНОВА, в графі Назва юридичної особи  вказана: ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА з ідентифікаційним кодом (ЄДРПОУ) 00022438, яка зареєстрована на Керівника виконавчого органу юридичної особи – КАЛЕТНІК ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. В графі Форма власності юридичної особи зазначено КОМУНАЛЬНА, а Вищий орган управління юридичної особи зазначено наступне (дослівно): СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. В графі Реєстраційні дані попередньої реєстрації  зазначено: РІШЕННЯ-ВР номер 280197, Дата державної реєстрації 21.05.1997, Найменування органу державної реєстрації  зазначена ВЕРХОВНА РАДА. В графі Засновники юридичної особи відомості відсутні (пусто). Також зазначений КВЕД: 75.11.3 УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ ОБЛАСТЕЙ ТА МІСТ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ. Також, відповідно до ст.81 п.2 Цивільного Кодексу УкраїниЮридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 Цивільного Кодексу України. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Ст.81 п.3 Цивільного Кодексу України встановлюються порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права. Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом. Але, відповідно до відповіді Апарату Верховної Ради України №18/10-2188 від 18 грудня 2020, що опублікована за посиланням: https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/posts/233291225149627, закону, який встановлює і визначає порядок утворення, ліквідації, реорганізацію, реєстрації та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права – органів Державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування не існує, що унеможливлює надання Вам відповідної копії. Тому, Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав, Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають:

  1. Надати завірені належним чином копії Розпорядчого акту та/або іншого нормативно-правового акту, на підставі якого відбулось створення представницького органу місцевого самоврядування юридичної особи публічного права з назвою ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА, яка була зареєстрована з кодом ЄДРПОУ 00022438 від05.1997 року;
  2. Надати завірені належним чином копії РЕШЕННЯ-ВР номер 280197, яке зазначено в графі Реєстраційні дані попередньої реєстрації (ст. 2 реєстраційної картки, Додаток 1);
  3. Надати завірені належним чином копії відомостей, на підставі яких ВЕРХОВНА РАДА виконувала не передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) функції органу державної реєстрації юридичної особи з назвою ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА, з кодом ЄДРПОУ 00022438;
  4. Надати завірені належним чином копії протоколу загальних зборів територіальних громад Вінницької області про заснування (створення) представницького органу місцевого самоврядування Вінницької обласної ради на підставі яких було утворено юридичну особу з назвою ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА, з кодом ЄДРПОУ 00022438;
  5. Надати завірені належним чином копії постанови Верховної Ради України про утворення органу місцевого самоврядування Вінницької обласної ради, яка знаходиться у Ленінському районі міста Вінниці, вул. Соборна 70;

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian