ЗАЯВА на Повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою, геноцид Української нації, умисно створені умови життя для повного або часткове знищення. Посиланням нижче заява з додатками

Текстовим документом можна завантажити за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1znkgksL-ntd66gbmRFHwI7baAoA7WQAY/view?usp=sharing  Документ краще завантажити, а потім друкувати.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

І.Б.П.

___________________________________

Адреса: ___________________________________

___________________________________

тел.: ___________________________________

email: ___________________________________

 

 

Прийняття заяви службовою/посадовою особою:

 

дата:__________________, час:__________

 

___________________________________

Слідчий/прокурор: ___________________________________

Службове посвідчення №:___________________________________

Підпис слідчого/прокурора:___________________________________

 

З А Я В А

про кримінальний злочин, що має ознаки передбачені частиною першою статті 109, частиною першою статті 111 в сукупності з частиною четвертою статті 28 Кримінального кодексу України

 

Я, Людина і громадянин, член територіальної громади ____________________ району у місці Вінниця ______________ КОАТУУ (Адміністративного устрою України) місце народження _______________________________________________  серія свідоцтво про народження _____ № ______________ виданий від ___________ національність _____________________ місце проживання _____________________  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

усвідомлюючи всю ступінь відповідальності, яку передбачає стаття 383 і 384 КК України (про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиві показання), – повідомляю про закінчене кримінальне правопорушення (передбачене частиною першою статті 13), яке підпадає під кваліфікацію частина перша ст. 109 і частина перша ст. 111 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду економічній безпеці України) в сукупності з частиною четвертою статті 28 (кримінальне правопорушення визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб (п’ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою організувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп), частина п’ята, ст. 185 Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, частина п’ята ст. 190 Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, частина п’ята ст. 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, частина друга ст. 353 Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. ст. 366 Службове підроблення Кримінального кодексу України (2341-III).

 

Власний підпис заявника: _________________________________

 

По факту даного закінченого кримінального злочину можу повідомити наступне:

Декларація про державний суверенітет України (55-XII) від 16.07.1990 VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

Г л а в а 2, ст. 10 та 11 Конституції УРСР (888-09) загальнонародна власність (виключно Державна власність) припинено Законом Української РСР (404-12) від 24.10.90 до прийняття нової Конституції Української РСР. Закон України Про прийняття Конституції України і введення її в дію, (254/96-ВР) від 28.06.1996., Конституції України (254к/96-ВР) 28.06.1996 року.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (888-09) від 20.04.1978 втратив чинність, на підставі – Конституції України (254к/96-ВР) від 28.06.1996 р.

Відповідно до постанов Верховної Ради УРСР від 8 грудня  1990 р.  Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування (533-XII) від 07.12.1990 р. та “Про порядок введення в дію Закону Української РСР “Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування” (534-XII), від 08.12.1990 р. “Про введення в дію Закону Української РСР “Про власність” (885-12) Кабінет Міністрів України (311-91-п) від 5 листопада 1991 р. N 311 Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно- територіальних одиниць (комунальною) власністю.

Запит до Вінницької міської ради про надання публічної інформації від 04.03.2019 р. № Ш-01-22847 До дати 13.07.1996 року вступу в законну дію Конституції України державною власністю було:

1) за Декларацією про державний суверенітет України (55-XII), яка прийнята 16 липня 1990 року та вступила в законну силу 31.07.90 року і яка є основою для нової Конституції розділом VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ було встановлено, що народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України: землею, її надрами, повітряним простором, водними  та іншими природними ресурсами, які знаходяться в межах території Української РСР, природними ресурсами її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, всім економічним і науково-технічним потенціалом, що створений на території України, і що національне багатство УРСР є матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

2) за ст. 10 та 11 глави 2 “Економічна система” Конституції УРСР (888-09) основу економічної системи України становила соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної), спільне надбання всього радянського народу, основна форма соціалістичної власності. У виключній власності держави було: земля, її надра, води, ліси, основні засоби виробництва в промисловості, будівництві і сільському господарстві, засоби транспорту і зв’язку, банки, майно організованих державою торговельних, комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а також інше майно, необхідне для здійснення завдань держави, майно профспілкових та інших громадських організацій, необхідне їм для здійснення статутних завдань.

З 28.10.90 року вступили в законну силу норми пункту 9 ЗАКОНУ «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР» (404-XII) від 24 жовтня 1990 року, якими було припинено дію глави 2 “Економічна система” Конституції УРСР до прийняття нової Конституції Української РСР“. За нормами ст.170 розділу «X. Дія Конституції і порядок її зміни» Конституції УРСР закони та інші акти державних органів України повинні видаватись на основі і відповідно до цієї Конституції і так як норми ст.10 та 11 глави 2 “Економічна система” Конституції УРСР (888-09) про державну (загальнонародну) власність національне багатство України з дати 28.10.1990 року було зупинено норми ст.34 та 35 Закон України “Про власність “від 7 лютого 1991 року (697-XII) не могли вступити з дати 24.04.91 року про:

– загальнодержавна  (республіканська) власність, що складалось із: землі і майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею державних органів; майна Збройних Сил, органів державної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонних об’єктів; єдиної енергетичної системи; системи транспорту загального користування, зв’язку та інформації, що мають загальнодержавне (республіканське) значення; коштів республіканського бюджету; республіканського національного банку, інших державних республіканських банків та їхніх установ і створюваних ними кредитних ресурсів; республіканських резервних, страхових та інших фондів; майна вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; майна державних підприємств; об’єктів соціально-культурної сфери або іншого майна, що становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток.

– об’єкти права комунальної власності: майно, що забезпечує діяльність відповідних Рад і утворюваних ними органів; кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об’єкти житлово-комунального господарства; майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі, побутового обслуговування; майно підприємств; місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв’язку та інформації, включаючи націоналізоване майно, передане відповідним підприємствам, установам, організаціям; а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного і соціального розвитку відповідної території. У комунальній власності перебуває також майно, передане у власність області, району чи іншої адміністративно-територіальної одиниці іншими суб’єктами права власності.

Таким чином, відповідно до попереднього законодавства УРСР до 13.07.1996 року власником національного багатства державної (загальнонародної) власності була держава Українська РСР на:

– національне багатство України, що обліковувалось у регіональних відділеннях та представництвах Фонду державного майна України, основними завданнями якого є захист майнових прав України на її території та діяльність якого підпорядкована та підзвітна Верховній раді України датою 13.07.1996 року за пп. 2 та 4 Постанови Верховної ради України “Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України м. Київ” від 7 липня 1992 року (2558-XII);

– підприємства (об’єднання), організації, установи, об’єкти виробничої і соціальної інфраструктури, які є комунальною власністю, суб’єктами права власності на яке були адміністративно-територіальні одиниці в особі сільських, селищних, міських, районних, обласних Рад народних депутатів. Отже з дати 28.06.1996 року вступу в законну силу нового засновницького договору (статуту) держави Україна – Конституції України (254к/96-ВР), за якою 46 мільйонів громадян України всіх національностей, власники національного багатства України, народ України домовились, що національне багатство УРСР за нормами ст. 10 та 11 глави 2 “Економічна система” Конституції УРСР (888-09) та розділом «VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ» Декларації про державний суверенітет України (55-XII) з дати 28.06.1996 року вступу в законну силу ст.13, ст.14 та 142 і 143 Конституції України (254к/96-ВР) є національним багатством України, об’єктом права власності Українського народу та є власністю держави Україна за нормами статей:

14. право власності на землю, основне національне багатство набувається та реалізується державою виключно відповідно до закону;

13. земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу;

142. матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад;

143. територіальні громади безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності (комунальними підприємствами, організаціями і установами).

З набрання чинності Конституцією України (254к/96-ВР) 28.06.1996 року власником національного багатства України стали громадяни України всіх національностей, Український народ, що обліковувалось:

– частина національного багатства України, розташованого на своїй території адміністративно-територіальної одиниці села, селища, міста, району в місті з районним поділом, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування, комунальна власність (комунальні підприємства, організації і установи), що обліковується у територіальній громаді (жителів за ст.1 ЗУ ”Про місцеве самоврядування” (280/97-ВР)) зі статусом власника за нормами ст. 13, 14, 142 та 143 Конституції України (254к/96-ВР) датою 13.07.1996 року;

– все національне багатство Унітарної республіки (лат.: спільної справи громади) України, що обліковувалось у територіальних громадах-власниках частини національного багатства України села, селища, міста, району в місті з районним поділом у Фонді державного майна України, основними завданнями якого є захист майнових прав України на її території та діяльність якого підпорядкована та підзвітна  Верховній раді України датою 13.07.1996 року за пп. 2 та 4 Постанови Верховної ради України “Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України м. Київ” від 7 липня 1992 року (2558-XII) датою 13.07.1996 року.

Отже з 28.06.1996 р. за засновницьким договором (статутом держави) Конституцією України (254к/96-ВР) за її статтями 142 та 143 територіальна громада міста Вінниці виникала правоздатною юридичною особою публічного права власності за ст. 23, ст. 25, ст.29 ст.86 ЦК УРСР (1540-06) та ч.2 ст.3 ЗУ “Про власність” (697-XII) і як власник матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування частини державного національного багатства розташованого на її адміністративно-територіальній одиниці, для чого було необхідно на 28.06.1996 року національне багатство, що обліковувалось:

– у регіональному відділенні Фонду державного майна України міста Вінниці;

– у адміністративно-територіальних одиницях в Ради Народних депутатів міста Вінниці як комунальна власність: підприємства (об’єднання), організації, установи, об’єкти виробничої і соціальної інфраструктури – оформити у власність первинного суб’єкту держави територіальної громади міста Вінниці Унітарної республіки України з публічним (відкритим, загальнодоступним) балансом її власності за нормами ст.13, 14 та 142 Конституції України (254к/96-ВР) та публічний (відкритий, загальнодоступний) перелік публічних власників національного багатства громадян України жителів територіальної громади міста Вінниці за ст.13 та 142 Конституції України (254к/96-ВР).

А орган місцевого самоврядування Вінницька міська рада за нормами статті 143 Конституції України (254к/96-ВР) повинна бути утворена територіальною громадою міста Вінниці на загальних зборах територіальної громади міста Вінниці за нормами П О С Т А Н О В И ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні від 17 грудня 1993 року (3748-XII).

Відповідно вище зазначеного був даний запит надати завірену належним чином публічну інформацію, публічного (відкритого, загальнодоступного) переліку публічних власників спільної сумісної неподільної власності національного багатства України, громадян України, жителів територіальної громади міста Вінниці за ст.13 та 142 Конституції України (254к/96-ВР).

– отримавши відповідь 07.03.2019 р. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний володіти даною інформацією. Вінницька міська рада не володіє і не зобов’язана володіти відповідно до компетенції інформацією, щодо якої зроблений запит. Відсутні відомості щодо належного розпорядника зазначеної інформації. (Додаток) № 18

Конституція України (254к/96-ВР) частина перша ст.142 основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад ст.14. Земля є основним національним багатством, частина друга ст. 142. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності,(…).  ст. 41. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. частина друга ст. 142.  Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності,

 

Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) ст. 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади.

– положення частини першої ст. 143 Конституції України                             (254к/96-ВР), згідно з якими територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; (далі – Конституції України)

Де-факто згідно Архівної копії історичної довідки з фонду Вінницької міської ради,  від 09.04.2019 р. № 07 – 41/4 “Вінницька міська Рада народних депутатів” з 1 листопада 1997 року діє як Вінницька міська рада (додаток) № 1.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань № 24719272 від 19.08.2019 ідентифікаційний код юридичної особи 25512617 Дані про розпорядчий АКТ, на підставі якого створено юридичну особу Вінницька міська Рада відомості відсутні (додаток- витяг ) № 2

–  Відсутність відомостей у юридичної особи Вінницькою міської рада про їх утворення, свідчить про привласнення владних повноважень та узурпація влади. Це є грубим порушенням моїх конституційних прав і свобод, що закріплені в Конституції України, як людини, громадянина і члена територіальної громади адміністративно-територіальної одиниці ___________________________ району в місті Вінниця, КОАТУУ _______________. Утворювати орган місцевого самоврядування або безпосередньо “вирішують питання місцевого значення (додаток) № 2-1.

Згідно листа відповіді ВРУ №18/07-643 від 31.03.2021 вбачається, що Верховна рада України не утворювала Вінницьку міську раду як юридичну особу і відповідний розпорядчий акт з цього приводу не видавався, оскільки до повноважень ВРУ, утворення представницький органів місцевого самоврядування не віднесено. (додаток) №2-2.

–  положення частини першої ст. 143 Конституції України (254к/96-ВР), згідно з якими територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування “вирішують інші питання місцевого значення, (далі – Рішення Конституційного Суду). {Офіційне тлумачення положень частини першої ст. 143 див. в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010}.

Кримінальний кодекс України (2341-III) частина п’ята ст. 190 Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, – частина друга  ст. 353 Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

 

– Згідно з Указом президії Верховної ради УРСР від 20 березня 1972 р. №534-VIII м. Київ «Про утворення районів в місті Вінниці Вінницької області», де йшлось про Утворити в місті Вінниці Вінницької області Ленінський, Замостянський і Староміський райони, були утворені адміністративно-територіальні одиниці, райони міста Вінниці.

– Юридична особа Вінницька міська рада з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 25512617 та КВЕД 75.11.4 /84.11 Суб’єкт господарювання (юридична особа приватного права) ліквідувала (скасувала) – адміністративно-територіальні одиниці, Ленінського району в місті Вінниця КОАТУУ 0510136600, Староміського району в місті Вінниця КОАТУУ 510137000, Замостянського району в місті Вінниця КОАТУУ 510136300  рішенням ВМР №434 від 30 вересня 2011 року ліквідувала систему адміністративно-територіального устрою України, правовий статус яких повинен визначатися законом. (додаток) № 3

 

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України. Одиниці адміністративно-територіального устрою України, визначені Конституцією України та Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженим Указом Президії Верховної Ради Української РСР (1654-Х) від 12.03.1981, яке є чинним у частині, що не суперечить Конституції України: райони у містах;

ЗУ “Про Державний земельний кадастр” (3613-VI) від 07.07.2011 р. частина друга ст. 30 Орган  державної  реєстрації  прав  одночасно  з державною реєстрацією речового права на земельну ділянку надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про: а) суб’єкта права власності на земельну ділянку: для територіальної громади: відомості про територіальну громаду району у місті; найменування органу місцевого  самоврядування; частина перша  ст. 36.  Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру: а) межі адміністративно-територіальних одиниць;

Згідно листа відповіді з Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області № ПІ-32/0-51/0/63-21 від 29.01.2021 р. відомості відсутні щодо витягів по теритоіальних громадах Замостянського, Ленінського та Староміського районів у місті Вінниця з відповідними (КОАТУУ 510136300, 510136600, 510137000). (додаток) № 3-1

 

– Незаконним рішенням ВМР №434 від 30 вересня 2011 року ліквідувала систему адміністративно-територіального устрою України. Це є грубим порушенням моїх конституційних прав і свобод що закріплені в Конституції України (254к/96-ВР),  як людини,  громадянина і члена територіальної громади адміністративно-територіальні одиниці ___________________________ району в місті Вінниця, КОАТУУ ___________________.

Конституції  України (254к/96-ВР), ст. 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: райони в містах.

{Офіційне тлумачення частини першої статті 142 див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001}, – Під терміном “район у місті”, що вживається в частині першій статті 133, частині п’ятій  статті  140частині першій статті 142 Конституції України треба розуміти різні за своїм значенням адміністративно-територіальні одиниці в системі адміністративно-територіального устрою України, правовий статус яких повинен визначатися законом.

–  Положення пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України про те,  що виключно законами України визначається “територіальний устрій України”, треба розуміти так, що питання територіального устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття, правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, є питаннями загальнодержавного значення і врегульовуються лише законом.

Згідно листа відповіді Верховної Ради України № 18/07-68, від 15.01.2021р., Верховна Рада України не приймала Закон України, який регулює порядок утворення, реорганізації та ліквідації районів у містах з районним поділом щодо ліквідації районів у містах. (додаток) № 4

Згідно листа відповіді Верховної Ради України № 18/07-68 від 15.01.2021р., Верховна Рада України не приймала Закон України «Про адміністративно-територіальний устрій України» (додаток) № 4-1

Юридична особа Вінницька міська рада з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 25512617 вчинила насильницьку зміну адміністративно-територіальної одиниці в системі адміністративно-територіального устрою України, що підпадає під Кримінальний кодекс України (2341-III) ст. 109 Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій

 

Конституція України (254к/96-ВР) ст. 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Європейська хартія місцевого самоврядування (994_036) ратифікації: 15.07.1997 ст. 5 Зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом.

Конституція України (254к/96-ВР) ст.  69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. {Офіційне тлумачення положення частини другої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, № 6-рп/2008 від 16.04.2008} Положення частини другої  статті 5 Конституції України (254к/96-ВР) “носієм  суверенітету  і  єдиним джерелом влади в Україні є народ” треба розуміти так, що в Україні вся влада належить народові. Влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку,  визначеному Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України.

Положення  частини  четвертої статті 5 Конституції України (254к/96-ВР) “ніхто не може  узурпувати  державну  владу”  треба розуміти як заборону захоплення державної влади шляхом насилля або в інший неконституційний чи незаконний спосіб  органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами чи їх об’єднаннями.

Згідно листа відповіді Вінницької міської ради №К-01-17992/1-00-10 від 02.02.2021, де відсутня інформація, щодо проведення загальних зборів мешканців міста Вінниці або районів міста з 01 січня 1990 року по 01 лютого 2021 року; місцеві референдуми у місті Вінниця або районах міста у вказаний термін не проводилися. (додаток ) № 5

Згідно листа відповіді Вінницької міської ради №Ко-01-7978/1-00-10 від 15.01.2021, де у період з 2010 по 2015 роки загальні збори та/або референдуми у Замостянському, Ленінському, Староміському районах міста Вінниці не проводилися. (додаток) № 5-1

Під час проведення чергових місцевих виборів в Україні, не відбулося виборів   (волевиявлення) до місцевих районних рад у місті Вінниця, які є представницькими органами відповідних територіальних громад районів, у місті з державним районним поділом (відповідно до КОАТУУ _____________  ________________________________ району у місті Вінниця), які, в свою чергу, складають єдину систему адміністративно-територіального устрою України, згідно частини першої статті 133. Конституції України (254к/96-ВР). Це є грубим порушенням моїх конституційних прав і свобод як людини, громадянина і члена територіальної громади (суб’єкта виборчого права, вільного волевиявлення), гарантованих мені статтями 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 21, 22, 24, 69, 70, 71 Конституції України (254к/96-ВР). (додаток – референдум) Кримінальний кодекс України (2341-III) ст. 109 Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій.

 

Відповідно Конституції України (254к/96-ВР) ст. 142 у власності територіальних громад районів у містах є доходи місцевих бюджетів.

Згідно лист відповідь № 05.12/80 від 16.01.2021р. Управління державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області, надали відповідь на запит щодо обслуговування місцевого бюджету _____________________ району у місті Вінниця, відповідно до КОАТУУ  _________________, адміністративно-територіальної одиниці в системі адміністративно- територіального устрою України, відсутні Відомості. (додаток) № 6

Конституція України (254к/96-ВР) ст. 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

–  Управління державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області підтвердило, що не обслуговує місцевий бюджет ___________________ району у місті Вінниці. Це є грубим порушенням моїх конституційних прав і свобод як людини,  громадянина і члена територіальної громади, суб’єкта власника місцевого бюджету  _________________ району у місті Вінниці відповідно до КОАТУУ _________________, адміністративно-територіальної одиниці в системі адміністративно-територіального  устрою, гарантовано мені ст. 142 Конституції України (254к/96-ВР), що підпадає під Кримінальний кодекс України (2341-III) частина п’ята, ст. 185 ККУ Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, – частина п’ята, ст. 190.  ККУ (2341-III) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, – ст. 191 ККУ (2341-III) Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

 

Пояснення:

Юридична особа Вінницька міська рада ЄДРПОУ 25512617 (суб’єкт господарювання) особа приватного права.

Лист відповідь з державної служби статистики України № 15.1.3-22/400Пі-21 від 24.03.2021 р. де згідно із Положенням про ЄДРПОУ для включення до ЄДРПОУ в 1997 р. суб’єкти господарської діяльності. (далі – лист відповідь) (додаток) № 7

Лист відповідь з секретаріату КМУ від 11.02.2021 р. № 17-21/349 копія Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності від 29 .04.1994р. №276 в редакції постанови КМУ від 25.01.1996 р. № 125 (додаток) № 8

Лист відповідь з секретаріату КМУ від 01.02.2021 р. № 17-21/255 копія Постанови про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі по тексту – ЄДРПОУ) від 22.01.1996р. №118, де Міністерству статистики: забезпечити формування бази даних ЄДРПОУ на основі Державного реєстру звітних (статистичних одиниць України із збереженням присвоєних суб’єктам господарської діяльності ідентифікаційних кодів. Державний реєстр створюється з метою: забезпечення єдиних принципів ідентифікації суб’єктів господарської діяльності та їх державному обліку в межах інформаційного простору України. (додаток) № 8-1

Лист відповідь з секретаріату КМУ від 01.02.2021р. №17-21/256 копія Постанови про Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України від 14.07.1993р. №538, де Зобов’язати всі господарюючі суб’єкти подати заповнену реєстраційну картку для включення до Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України. Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України – це автоматизований банк даних для забезпечення єдиного державного обліку всіх господарюючих суб’єктів(додаток) № 8-2

Лист відповідь з ВРУ №18/10-2188, від 18 грудня 2020 р., де Закону який встановлює і визначає порядок утворення, ліквідації, реорганізації, реєстрації та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права – органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування не існує. (додаток) № 9 Підтверджує що Вінницька міська рада юридична особа (приватного права).

 

–  аналізуючи Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 №145712, (додаток) №10 Вінницька міська рада ЄДРПОУ 25512617, реєстрація 21.05.1997 р. на підставі – Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” (280/97-ВР) не відповідає дійсності, так як Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” (280/97-ВР) набув чинності 12.06.1997 р., а не 21.05.1997 р. після його опублікування, статті 94 Конституції України (254к/96-ВР), {Офіційне тлумачення частини п’ятої статті 94 див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-зп від 03.10.97}

–  Конституційний Суд установив:  частина  2. Відповідно до частини п’ятої статті 94 Конституції України “Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного  оприлюднення, якщо інше  не  передбачено  самим законом,  але не  раніше дня  його  опублікування”.  Ця  норма  статті  перебуває  у  системному  зв’язку  з нормами розділу IV “Верховна Рада України”,  насамперед  з  тими,  які  безпосередньо  регулюють законодавчий процес. Тим самим положення статті 94 Конституції України щодо набрання чинності законом віднесені до законів  –  актів органу законодавчої влади. Копії листа відповідь з ВМР від 13.08.2019 № Ш-01-69370/1-00-10 (додаток) № 11

 

Хронологічне утворення перетворення місцевих Рад народних депутатів Української РСР в Вінницьку міську раду.

“Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР, в місті Вінниця Вперше обрано, Головою міської ради народних депутатів, Сороку Івана Івановича в 28.03.1990 р. (додаток – копія сторінки ВМР) № 12 та офіційний сайт ВМР,       https://www.vmr.gov.ua/Lists/CityCouncil/Default.aspx –  Але Закон Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування (533-XII) від 07.12.1990 р. введений в дію від 08.12.1990 р. Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування” (534-XII).

–  Вибори Вінницького Голови міської ради народних депутатів в 28.03.1990 р., а   08.12.1990 р. введений в дію закон Про місцеві Ради народних депутатів, через 8 місяців. Яйце не може знести курку.

З цих підстав результати виборів 28.03.1990 року є нікчемними.

Потім, відповідно Архівної копії історичної довідки з фонду Вінницької міської ради, від 09.04.2019 р. № 07-41/4 “Вінницька міська Рада народних депутатів” з 1 листопада 1997 року діє як Вінницька міська рада (додаток) № 1

Тому і немає (відсутні) установчих документів про утворення громадами районів у місті Вінниці представницького органу Вінницької міської ради (ради народних депутатів).

Слід констатувати, що під час реєстрації (створення) юридичної особи Вінницька міська рада (Рада народних депутатів) 21.05.1997 р. не відбулись вибори голови новоствореного органу, а лише відбулось перейменування назви неКонституційного злочинного угрупування.

Також свідчить про злочин видане Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Вінницька міська рада (Рада народних депутатів) серія А00 № 145712, код ЄДРПОУ 25512617, реєстрація 21.05.1997 р. але Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” (280/97-ВР) набув чинності 12.06.1997 р. (додаток) № 10, знову яйце знесло курку? Закону ще немає, а реєстрація відбулась відповідно до закону…

Проведення місця державної реєстрації: Виконавчий Комітет Вінницької міської ради, який в той час не міг існувати і був сам зареєстрований в державному реєстрі виконавчого комітету Вінницької міської ради в 22.08.1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 №145727 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (додаток) № 13

Конституція  України (254к/96-ВР) ст. 143 Територіальні громади утворюють   органи місцевого самоврядування. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні (3748-XII) від 17.12.1993 р. ст. 1. Загальні збори громадян (далі – збори) скликаються за місцем проживання громадян (села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення найважливіших питань місцевого життя. (компетенція зборів).

(3748-XII) частина перша ст. 6. Розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції і законів України.

(3748-XII) ст. 12. За результатами зборів складається протокол, який  підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, які були присутніми на зборах, із зазначенням місця їх проживання або список представників громадян відповідних територіальних утворень, а також рішення органів територіальної самоорганізації громадян про делегування своїх представників для участі в конференції).

– лист відповідь від Вінницької міської ради (Ради народних депутатів) з 01.01.1990 р. по 01.02.2021 р. місцеві референдуми чи загальні збори у місті Вінниця або у районах міста у вказаний термін не проводились. (додаток) № 5

– також відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Дані про розпорядчий АКТ, на підставі якого створено юридичну особу Вінницька міська рада відомості відсутні (додаток- витяг) № 2  

– отже, територіальні громади (громадяни, які проживають у відповідному  територіальному утворенні) не утворювали юридичну особу Вінницька міська рада (Рада народних депутатів) на референдумі чи загальних зборах, тому мають повне Конституційне право безпосередньо управляти майном, що є в комунальній власності, (далі – Конституція України).

– враховуючи вищенаведені докази неКонституційного створення юридичної особи Вінницька міська рада (Рада народних депутатів), привласнила повноваження представницького органу місцевого самоврядування.

 

Наступний беззаперечний доказ злочину у Реєстраційній справі Вінницької міської ради (Рада народних депутатів) Відповідно до реєстраційної картки форма № 6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Вінницька міська рада від 29.05.2006

Сторінка 1. Реєстраційна картка ВМР форма № 6, від 29.05.2006 р.: Юридична особа (орган виконавчої влади) Вінницька міська рада ідентифікаційний код юридичної особи 25512617, КВЕД 84.11 Ленінський район код КОАТУУ 0510136600. Копія Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу Форма №6 Вінницька міська рада від 29.05.2006 р. (додаток) № 14

–  однак, Орган виконавчої влади — самостійний вид органів державної влади, які відповідно до конституційного принципу поділу державної влади мають своїм головним призначенням здійснення функції однієї гілки державної влади — виконавчої.

Слід звернути увагу, що органи місцевого самоврядування – уповноважені на вирішення питань місцевого значення, – не належать до системи органів державної влади і зобов’язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Конституція України (254к/96-ВР) ст. 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Частина друга, ст. 71. Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”  (280/97-ВР) Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, (далі – закон про місцеве самоврядування)

– Юридична особа (приватного права) Вінницька міська рада (Рада народних депутатів) Код ЄДРПОУ 25512617 29.05.2006 р. привласнила повноваження органу виконавчої влади.

Кримінальний кодекс України (2341-III) частина п’ята ст. 190 Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

частина друга ст. 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. ст. 366. Службове підроблення.

Сторінка 2. Реєстраційна картка ВМР форма № 6, від 29.05.2006 р.:

а) Керівник виконавчого органу юридичної особи, Код ЄДРПОУ 25512617 Домбровський Олександр Георгійович, ідентифікаційний код фізичної особи (затертий);

б) Форма власності юридичної особи – комунальна власність;

в) Реєстраційні дані попередньої реєстрації – не зазначені (відсутні) (додаток) № 14

– на дату 29.05.2006 р. Домбровський Олександр Георгійович, займав посаду голови Вінницької державної адміністрації від 04.02.2005 р. № 168/2005 наказ Президента України (додаток) № 15

– що відповідно до Закону “Про місцеві державні адміністрації” (586-XIV) від 01.01.2006 р. абзацу п’ятому ст. 35 Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень.

– Форма власності юридичної особи, комунальна власність. це – підприємства, організації чи установи суб’єкти господарювання і може бути утворений за рішенням власника або уповноваженого ним органу. Власник – територіальна громада.

Господарський кодекс України (436-IV) пункт четвертий, частина перша, ст. 63 Залежно від форм власності, передбачених  законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів: комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.

–  Згідно Частини першої ст. 8 Господарського кодексу України (436-IV) від 12.05.2006 Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.

– Згідно Частина четверта ст. 43 Господарського кодексу України (436-IV) від 12.05.2006 здійснення підприємницької діяльності забороняється, органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Кримінальний кодекс України (2341-III) частина п’ята ст. 190 Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, частина друга ст. 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст. 366. Службове підроблення.

Відповідно до Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (форма № 4)  (додаток) № 16 від 10.05.2012 р. Вінницька міська рада ідентифікаційний код юридичної особи 25512617 Діє на підставі модельного статуту.

Модельний статут — типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, (1182-2011-п) від 16 листопада 2011 р. N 1182 який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб.

Господарський кодекс України (436-IV) від 19.04.2012 р. частина четверта ст. 56, Суб’єкт господарювання може утворюватися та діяти на підставі модельного статуту (1182-2011-п), затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом.

Згідно листа відповіді від Міністерства юстиції України №3369/ПІ-ЮР-48-21/8.1.3 від 25.01.2021, де юридична особа приватного права створюється і діє на підставі модельного статуту (додаток) № 16-1.

Згідно листа відповіді від Міністерства юстиції України №8262/К-2542/7.1.2 від 24.02.21, де порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією України та законом (якого не існує). Орган місцевого самоврядування не може створюватись та діяти на підставі модельного статуту (додаток) № 16-2

Згідно листа відповіді від Міністерства юстиції України №3249/ПІ-ЮР-51-21/8.1.3 від 21.01.21, де щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, в Єдиному державному реєстрі містяться дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу. (додаток) № 16-3 (які відсутні згідно Витягу Додаток №2)

Відповідно щодо реєстраційних карток Вінницької міської ради форма №6, від 29.05.2006 р. Вінницька міська рада – Органи виконавчої влади (додаток) № 14, і форма №4, від 10.05.2012 р. Вінницька міська рада – орган місцевого самоврядування. (додаток) № 16, та згідно того, що закону, який встановлює і визначає порядок утворення, ліквідації, реорганізації, реєстрації та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права – органів місцевого самоврядування не існує (додаток) № 9

 

Щодо ЄДРПОУ 25512617

Відповідно до Закону України “Про державну статистику” (2614-XII), постановою Кабінету Міністрів України № 118 “Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України” (118-96-п) від 22 січня 1996 року затверджено Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі – Положення).

Пунктом 1 Положення затверджено, що Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

Пунктом 2 Положення затверджено, що суб’єктами Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – Реєстр) є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства (далі — суб’єкти).

Пунктом 3 Положення затверджено, що Реєстр ведеться з метою забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації суб’єктів.

Пунктом 4 Положення затверджено, що інформаційний фонд Реєстру містить такі дані: ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб’єкта; класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить суб’єкт, тощо.

Наявність у Вінницькій міській раді ідентифікаційного коду ЄДРПОУ 25512617 дозволяє констатувати беззаперечний, неспростовний, юридично обґрунтований факт, що Вінницька міська рада є нічим іншим, ніж юридичною особою приватного права – суб’єктом господарювання (далі — Суб’єкт господарювання) (додаток) № 7, (додаток) № 8, (додаток) № 8-1, (додаток) № 8-2.

 

Щодо КВЕД 75.11./ 84.11.

Пунктом 1 наказу ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів” від 11 жовтня 2010 року (v0457609-10) затверджено національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2012 року (ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності — далі КВЕД 2010).

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ (984_011) від 30.11.2015 р. між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Глава 6 Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля Частина І Загальні положення  пункт. 11, ст. 86 Визначення «економічна діяльність» включає діяльність промислового, торговельного і професійного характеру, а також діяльність ремісників, і не включає діяльність, що має місце під час здійснення владних повноважень;

 

Відповідно унікальної інформації про компанії на сайті, “Dun & Bradstreet Business Directory” збирає фінансову звітність приватних компаній для більш ніж 23 мільйонів компаній по всьому світу. (collects private company financials for more than 23 million companies worldwide).

Державна галузь. Вінницька міська рада, орган Державної влади розташований у місті Вінниці, Україна та є частиною державної промисловостіВінницька міська рада, орган Держава влади має 225 загальних працівників у всіх своїх місцях та генерує $ 29,67 млн. У продажі (USD). (Співробітники та цифри продажів моделюються).  Є 63 компаній у Вінницькій міській раді, органу Державної Влади Корпоративна родина.

Key Principal – Sergiy Morgunov,

YEAR STARTED 1997 (реєстрація 1997 р.)

REVENUE (MIL USD) 29.67 (Дохід (MIL USD) 29.67)                           

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.vinnytska_miska_rada_organ_derzhavnoi_vlady.24744e339ed42c8f1a04d5ac35f698e2.html (додаток) № 17

Згідно реєстрації сайту “D&B Business Directory” стає зрозуміло, що компанія Вінницька міська рада, орган Державної влади не є органом місцевого самоврядування громади міста Вінниці, (самоврядування не відноситься до державної влади і не є суб’єктом господарювання),  тому,  компанія з  назвою “Вінницька міська рада, орган Держава Влади“, яка не була утворена громадою (на загальних зборах) відповідно ЗУ “Про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” (3748-XII) та Конституції України (254к/96-ВР) ст. 143 Дані про розпорядчий АКТ, на підставі якого створено юридичну особу Вінницька міська Рада відомості відсутні (додаток- витяг) № 2, та відповідь лист ВРУ реєстрацію та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права не існує. (додаток ) № 9, і положення про ЄДРПОУ (додаток ) № 7, 8, 8-1, 8-2.

 

Звернемось до Європейської хартії про місцеве самоврядування, (994_036)

Читаймо уважно статтю 4, що є частиною національного законодавства, в оригіналі, бо офіційний переклад умисно спотворено.

В сплюндрованому перекладі вказано, що головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджає наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і функціями для спеціальних  цілей відповідно до закону.

А тепер зверніть увагу на текст оригіналу статті 4: https://rm.coe.int/168007a088

«The basic powers and responsibilities of local authorities shall be prescribed by the constitution or by statute»…

Тобто, перше речення абзацу слід було перекласти так:

Головні повноваження і функції територіальних громад (локальних влад) визначаються конституцією чи статутом.

У Хартії використовуються терміни і “закон”, і “статут”, проте офіційний переклад з незрозумілих причин усунув слово “статут” взагалі з тексту хартії.

Водночас, використання в оригіналі термінів і “закон”, і “статут” чітко вказують на їх різне смислове значення.

Таким чином, статути територіальних громад є частиною національного законодавства і не потребують жодного додаткового затвердження будь-яким органом.

 

Крім того, даними діями під загрозу поставлено національну економічну безпеку всієї держави України, через відсутність гарантування виконання в подальшому бюджетів місцевого самоврядування – бюджетів відповідних територіальних громад районів у місті з державним районним поділом (Вінниці), які становлять єдину бюджетну систему України. А це, є грубим порушенням положень статті 95. Основного закону (254к/96-ВР), де зазначено, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Зазначені обставини, спонукають мене діяти відповідно до положення частини першої статті 17. Конституції України (254к/96-ВР), згідно якої, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 95 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 26-рп/2008 від 27.11.2008, № 3-рп/2012 від 25.01.2012}  Рішення Конституційного Суду  України  є  обов’язковим  до  виконання   на  території  України,  остаточним  і  не  може  бути  оскарженим.

Слід зазначити, що дане кримінальне правопорушення (не проведення виборів до районних у місті рад) було ініційовано, підготовлено і вчинено, через прийняття організованою злочинною організацією у складі так званого «голови» і «депутатів» установи з назвою «Вінницька міська рада» рішення від 30.09.2011 року № 434 «Про функціонування районних у місті рад та їх виконавчих органів», в змові з членами відповідних виборчих комісій.

Слід наголосити, що утворення і функціонування міської ради в системі органів місцевого самоврядування у місті обласного значення з районним поділом – не передбачено чинною Конституцією України. Адже, згідно положення частини четвертої статті 140. Конституції України (254к/96-ВР) «Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради». Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад. (не міської ради, а міських рад). {Офіційне тлумачення частини п’ятої статті 140 див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001}, в якому, 2. Під поняттям “організація управління районами в містах”, що міститься в частині п’ятій статті 140 Конституції  України, в системному зв’язку з її статтями 142, 143 треба розуміти повноваження міських рад як органів місцевого самоврядування в містах з районним поділом приймати рішення щодо: матеріально-фінансового та організаційного забезпечення здійснення  місцевого самоврядування в районах міста; утворення чи не утворення в місті районних рад та в разі їх утворення визначення обсягу і меж повноважень районних рад; адміністративно-територіального  устрою  та  з  інших  питань  у  межах   і   порядку,   визначених Конституцією та законами України. 3. Положення  пункту 13 частини першої статті 92 Конституції  України  про  те,  що  виключно  законами   України   визначається  “територіальний устрій України”,  треба розуміти так,  що питання  територіального устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття, правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів щодо вирішення    питань адміністративно-територіального устрою України, є питаннями загальнодержавного значення і врегульовуються лише законом.

 1. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.

Кримінальний кодекс України (2341-III) частина четверта ст. 382. Невиконання судового рішення

Відповідно до положень статті 8. Конституції (254к/96-ВР), в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Положеннями частини першої і другої статті 19. Конституції України (254к/96-ВР) закріплено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 19 див. в Рішенні Конституційного Суду України № 7-рп/2009 від 16.04.2009Рішення Конституційного Суду  України є обов’язковим до  виконання на території України, остаточним  і  не  може бути оскарженим.

 

Зміст вищевикладеного дозволяє констатувати беззаперечний, неспростовний, юридично обґрунтований факт, що юридична особа Вінницька міська рада з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 25512617 та КВЕД 75.11.4 / 84.11 Суб’єкт господарювання (юридична особа приватного права) Не створена громадою __________________ району у місті Вінниця ____________ КОАТУУ адміністративно-територіального устрою України.

Вінницька міська рада, юридична особа ЄДРПОУ 25512617 це створений фейковий орган місцевого самоврядування, який узурпував Владу. шляхом повалення Конституційного ладу, умисно вчинені діяння для національної, етнічної групи  створення життєвих умов розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення,

з 1997 р. по 2021 р. нанесли мені матеріальної та моральної шкоди в сумі 5 млн. грн. (п’ять мільйонів гривень).

 

ВИМАГАЮ:

–  прийняти і зареєструвати дану заяву про вчинений кримінальний злочин, що має ознаки передбачені, частиною п’ятою ст. 190 Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, частина друга ст. 353 Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст. 366 Службове підроблення, частиною першої статті 109, частиною першої статті 111 в сукупності з частиною четвертою статті 28 Кримінального кодексу України (2341-III) (КК України);

– відповідно до положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (4651-VI) (КПК України) та положень Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 № 100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» (z0223-19), а також Наказу Генеральної Прокуратури України від 06.04.2016 року № 139 «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань» (z0680-16), затвердженого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 року за № 680/28810, – внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) впродовж 24 годин після прийняття моєї заяви про вчинений кримінальний злочин, за вказаною в заяві, попередньою правовою кваліфікацією;

– на виконання вимог КПК України (4651-VI) і Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» (z0937-17) – невідкладно розпочати досудове розслідування, у формі попереднього слідства, з підстави вчинення кримінального злочину, за попередньою кваліфікацією, зазначеною в моїй заяві;

– на виконання частини другої статті 55 КПК України (4651-VI) (Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам’ятка про процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення) – вручити мені, як заявнику, пам’ятку, про процесуальні права і обов’язки потерпілого, передбачені статтями 55, 56, 57 КПК України (4651-VI);

– надати мені можливість повідомляти додаткові свідчення в порядку пункту 6 частини першої статті 56 КПК України (4651-VI), виключно в рамках відкритого кримінального провадження по зазначеному факту кримінального злочину в моїй заяві;

– згідно вимог пунктів частини другої статті 60 КПК України(4651-VI): вручити мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію моєї заяви про вчинений кримінальний злочин (талон повідомлення ЄО/ЖЄО), а також витяг з ЄРДР;

– Відповідно до вимог частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (4651-VI) після внесення до ЄРДР, передати кримінальну справу за моєю заявою про злочин, за підслідністю до слідчих органів Служби безпеки України;

– Письмово повідомляти мене про кожну дію в ході досудового розслідування;

– Досудове розслідування провести у встановлений законом строк.

 

Додатки:

 1. Копії історичної довідки з фонду Вінницької міської ради, від 09.04.2019 р. № 07 – 41/4 (арк.  );
 2. Копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань № 24719272 від 19.08.2019 (арк. );

2-1. Копії листа відповідь від Вінницької міської Ради (Ради народних депутатів)  № К-01-17994/1-00-10 від 03.02.2021 р. (арк.    );

2-2. Копії листа відповіді від ВРУ №18/07-643 від 31.03.2021 (арк.    );

 1. Копії рішення ВМР №434 від 30 вересня 2011 року про ліквідацію районів в місті. (арк. );

3-1. Копії листа відповіді з Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області № ПІ-32/0-51/0/63-21 та № ПІ-31/0-51/0/63-21 від 29.01.2021 р. (арк.    );

 1. Копії листа відповідь Верховної Ради України № 18/07-68, від 15.01.2021р. (арк. ___);

4-1. Копії листа відповіді Верховної Ради України № 18/07-67 від 15.01.2021р. (арк.   ___);

 1. Копії листа відповідь від Вінницької міської ради (Ради народних депутатів) №К-01-17992/1-00-10 від 02.02.2021 (арк.  );

5-1. Копії листа відповідь від Вінницької міської ради (Ради народних депутатів) № Ко-01-7978/1-00-10 від 15.01.2021р. (арк.    );

 1. Копії листа відповідь від Управління державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області № 05.12/80 від 16.01.2021 р. (арк.  );
 2. Копії листа відповідь з державної служби статистики України № 15.1.3-22/400Пі-21 від 24.03.2021 р. (арк.  );
 3. Копії листа відповідь з секретаріату КМУ від 11.02.2021 р. № 17-21/349 копія постанови про ЄДРПОУ від 25.01.1996р. № 125, (арк.  );

8-1. Копії листа відповідь з секретаріату КМУ від 01.02.2021 р. № 17-21/255 (арк.  );

8-2. Копії листа відповідь з секретаріату КМУ від 01.02.2021р. № 17-21/256 (арк.  );

 1. Копії листа відповідь з ВРУ №18/10-2188, від 18 грудня 2020р. (арк.  );
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 145712 Вінницька міська рада (арк.   );
 3. Копії листа відповідь з ВМР від 13.08.2019 № Ш-01-69370/1-00-10 (арк.  );
 4. Копії скриншот, офіційної сторінки ВМР (арк.  );
 5. Копії Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 №145727 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 22.08.1997 р. (арк. );
 6. Копії Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу Форма №6 Вінницька міська рада від 29.05.2006 р. (арк. );
 7. Копія наказу Президента України від 04.02.2005 р. № 168/2005 про призначення, Домбровського Олександра Георгійовича, на посаду голови Вінницької державної адміністрації (арк. );
 8. Копія Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (форма № 4), Вінницька міська рада від 10.05.2012 р. (арк. );

16-1. Копія листа відповіді від Міністерства юстиції України від 25.01.2021 р. № 3369/ПІ-ЮР-48-21/8.1.3 (арк.    );

16-2. Копія листа відповіді від Міністерства юстиції України №8262/К-2542/7.1.2 від 24.02.21 (арк.    );

16-3. Копія листа відповіді від Міністерства юстиції України №3249/ПІ-ЮР-51-21/8.1.3 від 21.01.21 (арк.    );

 1. Копія сторінки сайту “D&B Business Directory” приватного реєстру підприємців (арк. );
 2. Копія запит до Вінницької міської ради про надання публічної інформації від 04.03.2019 р. № Ш-01-22847 (арк.  );
 3. Копія оригіналу Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (55-XII) (арк. );
 4. Копія оригіналу Постанови ВР УРСР Про проголошення незалежності України (1427-XII) (арк. );
 5. Копія оригіналу АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (арк. );
 6. Копія оригіналу Постанова ВРУ Про проведення всеукраїнського референдуму (1660-ХІІ) (арк. );
 7. Копія оригіналу Відомості про результати всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року (арк. );
 8. Копія оригіналу Протокол ЦВК про результати всеукраїнського референдуму від 1 грудня 1991 року (арк. );
 9. Копія оригіналу Постанова №60 від 4 грудня 1991 року ЦВК з всеукраїнського референдуму (арк. );
 10. Копія оригіналу КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ від 28 червня 1996 року (254к/96-ВР) (арк. );
 11. Копія оригіналу ЗАКОН УКРАЇНИ про прийняття Конституції України і введення її в дію від 28 червня 1996 року (254/96-ВР) (арк. );
 12. Копія оригіналу Постанова ВРУ про Державний герб України (2137-ХІІ) від 19 лютого 1992 року (арк. );
 13. Копія Свідоцтво про народження ХХ-ХХ №000000 від 00 ххххх 0000 року (арк. );
 14. Заява про злочин з додатками (арк. );

 

«____» ________________ 202__ р.  ________     __________________________.                                                                                          

                                          Підпис                                  І.Б.П.

 

ДОДАТОК 1 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою

На зображенні може бути: текст «внницька обласна державна адмнстраця державний APXIB винницькой област гр. шмигора володимир васильович M. внниця, вул. соборна, 17, внниця, 21050 тел./факс: (0432) 35-26-01 E-mail: archive vn@arch.gov.ua код едрпоу 03494244 №07- 41/4 Ha ваш запит вi̇д 3.04.2019 надсилаемо копi̇ï сторичних довдок на фонд P-151 винницька місь- ка рада>> за 1997, 2006-2007 роки>>. додаток: арк. заступник директора начальник вддлу O.C. петренко верховлюк53-05-14 верховлю л.м. загородня»

Немає опису світлини.

May be an illustration

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

ДОДАТОК 2 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image of текст
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 2-1 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 2-2 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 3 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 4 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.

ДОДАТОК 4-1 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.

Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
ДОДАТОК 5 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 5-1 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 6 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 7 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 8 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
May be a black-and-white image
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 8-1 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: ‎текст «‎ولا cEKpETaPIAT кабнету MIHICTPIB украёни департамент информаци τα взаемодй громадськстю грушевського, 12/2, киïв, 01008, 6268, телефакс (044)2 6070 www.k журналсту IA <<таврия NEWs>> крисаку 17-21/255 вул внниця, 21022, lyduna.grom@gmail.com шановний сергю володимировичу! опрацювання вашого кабнету мнст,в компетенци вами документа (додаеться) одночасно повидомляемо, що постановою кабнету міністрв вi̇д 22.01.1996 № 118 також ви можете ознайомитись посиланням: https://bit.ly/3t6z8RR. вi̇д надйшов засвдчену належним копю додаток: на арк. 3 повагою заступник директора департаменту, начальник управлння забезпечення доступу до публячной нформацй роксолана стадник‎»‎
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 8-2 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 9 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 10 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 11 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 12 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
На зображенні може бути: текст
ДОДАТОК 13 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 14 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 15 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 16 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 16-1 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 16-2 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 16-3 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 17 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 18 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
ДОДАТОК 19 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
May be an illustration of текст
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 20 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
ДОДАТОК 21 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
ДОДАТОК 22 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 23 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст «пидстава: цдаво украёни: Φ. оп. 28, спр. 144, арк. 6 директор архіву олександр буханець державний держа»
ДОДАТОК 24 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 25 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст «пидстава: цдаво украйни: ф. оп. 28, спр. 141, арк. 57 директор apxiBy олександр буханець центральний державний еди опис 54 18.10.00»
ДОДАТОК 26 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be an illustration
ДОДАТОК 27 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
На зображенні може бути: текст
На зображенні може бути: текст «пидстава: цдаво украйни: ф. оп. 16, спр. 5466, арк. 56 директор apxiBy олександр буханець центральний державний фርn OпиG 16 дата 5466 Utala»
ДОДАТОК 28 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
На зображенні може бути: текст «архівиа кошя постанова верховной ради украйни про державний геро укра ни верховна рада укратни постановляе: I. затвердити тризуб як геро укратни, вважаючи його головним елементом великого герба укратни /кольорове та схема- тичне зображення герба додаються/. 2. зображення державного герба укратни помщуеться на печат- ках органíв державной влади державного управлння, грошових знаках та знаках поштовой оплат службових посвдченнях, штампах, бланках державних установ обов"язковим додержанням пропорций зображення герба, затвердженого пунктом uİeİ постанови. голова верховной ради укратни м.кив 19 лютого I992 року N 2137-XII млсоесч г.плющ»
Немає опису світлини.
May be an illustration
Немає опису світлини.
ДОДАТОК 30 до ЗАЯВИ про повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою.
На зображенні може бути: map

2 thoughts on “ЗАЯВА на Повалення Конституційного ладу Вінницькою міською радою, геноцид Української нації, умисно створені умови життя для повного або часткове знищення. Посиланням нижче заява з додатками

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian