135 Відповідь – доказ узурпації влади органами місцевого самоврядування та ВРУ

Вих. № 135

від __________________ 2021 року

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59  E-mail: vz@vmr.gov.ua

 

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Відповідно до Цивільного кодексу України Стаття 81. Види юридичних осіб 1. Юридична особа може бути створена шляхом  об’єднання  осіб та (або) майна. 2. Юридичні   особи,   залежно   від  порядку  їх  створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та  юридичних  осіб публічного права. Юридична особа   приватного  права  створюється  на  підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента   України,   органу   державної   влади,  органу  влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 3. Цим Кодексом    встановлюються    порядок    створення, організаційно-правові   форми,   правовий  статус  юридичних  осіб приватного права. Порядок   утворення   та   правовий   статус  юридичних  осіб публічного     права     встановлюються    Конституцією    України ( 254к/96-ВР ) та законом (якого у відповідності до відповіді апарату верховної ради України не існує).

Відповідно до Цивільного кодексу України Стаття 87. Створення юридичної особи 1. Для  створення  юридичної  особи  її учасники (засновники) розробляють  установчі  документи,  які  викладаються  письмово  і підписуються  всіма  учасниками  (засновниками),  якщо  законом не встановлений інший порядок їх затвердження. 2. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут  або  засновницький  договір  між учасниками,  якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою,  діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. 3. Установа   створюється  на  підставі  індивідуального  або спільного установчого акта, складеного засновником (засновниками). Установчий  акт  може  міститися також і в заповіті.  До створення установи установчий акт,  складений однією або  кількома  особами, може бути скасований засновником (засновниками). 4. Юридична  особа  вважається  створеною  з дня її державної реєстрації. Тому,

ВИМАГАЄМО НАДАТИ відповідь:

  1. Хто є учасниками (засновниками) Вінницької міської ради (надати завірені належним чином копії відповідних відомостей)?
  2. Які Вінницька міська рада має установчі документи, що викладені письмово і підписані всіма учасниками (засновниками) (надати завірені належним чином їх копії)?

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian