312-1 копії з оригіналу рішення про розробку генерального плану міста Вінниці

Вих. №312-1

від 15 липня 2022 року

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/524631306015616/

Колективне письмове звернення згідно ст. 40, 64 Конституції України

Ознайомившись з положеннями Конституції України, ст. 64 Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями … 40 … цієї Конституції. {Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}, ст. 40 Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,

 

Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:

 

  1. Завірені належним чином копії з оригіналу рішення про розробку генерального плану міста Вінниці;
  2. копії з оригіналу проекту генерального плану міста Вінниці завіреного належним чином;

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: карта

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian