298 Невже юридична особа з назвою Вінницька міська рада не знайшла документи, на підставі яких в них оказалась гербова печатка за ПОСТАНОВОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний герб України №2137 від 19 лютого 1992 року? Чи в неї навіть такої (підробної, тобто такої, що суперечить статтям 166 Конституції УРСР та/або ст.20 Конституції України) печатки немає?

Вих. №298

від 18 лютого 2022 року

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/524613499350730/

Колективний запит

про надання публічної інформації за  Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,

 

Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:

 

  1. Хто, коли та на підставі яких документів отримав печатку з зображенням «Герба» за ПОСТАНОВОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний герб України №2137 від 19 лютого 1992 року підписаною Іваном Плющем;
  2. Хто, де, з якою метою та на підставі чого використовує печатку з зображенням «Герба» за ПОСТАНОВОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний герб України №2137 від 19 лютого 1992 року підписаною Іваном Плющем;
  3. Завірені належним чином копії з оригіналів запитуваних вище документів;

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «додаток 1A список запитувачив доступ п/н колективного запиту на информаци 298 202 року суб' публчного права, люди громадяни республки BCix нацональностей, якi̇ становлять народ украйни (народ укратни единим джерелом державной влади республці (55-XII)): забороня нформац япо-батьков призвище володимир васильович шмигора олена дмитрвна кучерук народження поштова адреса на телефон автограф володимир гавришко степанвна мазур олександр васильович веронка андривна мазурук березнюк сергій олександрович кривцький валентина леондвна плешко колос 12 павло васильович прохорчук галина костянтинвна зврик віктория ванівна кулик rop кач 16 олександр eopr йович олександр миколайович олийничук Kygewiur нестерев алла вакдилееіви уохалееуь зriдuo < фиик»

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «украёна внницька обласна вйськова адмнстраця державний APXIB винницько област вул.соборна,17 внниця, 21050, факс (0432) 53-06-17 http://www.davio.gov.ua e-mail: archive код едрпоу 03494244 16.03.2022 №07- 33 Ha ваш 298 вỉд 18.02. гр. крисак сергій володимирович повдомляемо, що постанови верховной ради украйни за 1991 piκ в архів на збергання не надходили, в'язку чим немае можливост видати копίю постанови верховной ради украни № 2137 вi̇д 19 лютого 1992 року «<про державний герб украйни>>, пдписану ваном плющем. стосовно використання печаток iз зображенням герба потрибно ознайомитися iз статутом <<про затвердження державногогерба украёни>>. директор держархву начальник вi̇ддлу юрій легун любов загородня володимир верховлюк53-05-14 53-05-14»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian