292-2 41 питання до ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” ЄДРПОУ 41835359

Вих. №292-2

від 25 січня 2022 року

ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” ЄДРПОУ 41835359

21037, м. Вінниця, вул. ПИРОГОВА 131

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/471127034699377/

Колективний запит

про надання публічної інформації за  Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,

 

Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:

 1. Чи є ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” виробником електричної енергії?;
 2. Чи будувала ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” гідро, тепло, атомні і т.п. електростанції?;
 3. Чи прокладала ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” електромережі?;
 4. Чи є у ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” акт прийому-передачі на електростанції і електромережі?;
 5. Чи знає ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що електроенергія поновлюваний ресурс?;
 6. Чи знає ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що електрика це сила води і атома?;
 7. Чи знає ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що гідро, тепло і атомні станції, відповідні інфраструктури (інженерні комунікації та мережі, допоміжні споруд тощо), будували люди СОЮЗУ Радянських Соціалістичних Республік для народу і в ім’я народу?;
 8. Чи вкладала ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” якісь цінності, гроші, акції, золото, алмази, свої сили, час, здоров’я в будівництво електростанцій і лінії електропередачі?;
 9. Лічильник в домоволодінні належить ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”?;
 10. А підключення домоволодіння до електромережі ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” виконувала за свій рахунок?;
 11. А правовстановлюючі документи у ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” є на те, що електроенергія належить вам?;
 12. Чи маєте ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” рішення суду про відключення від життєзабезпечуючого ресурсу?;
 13. Чи знає ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що конституцією заборонено відключати від життєзабезпечуючих ресурсів?;
 14. Ким, коли і в який спосіб утворено ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” (надати копію протоколу про утворення)?;
 15. Коли і ким зареєстровано юридичну особу ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” (надати відповідну копію держреєстрації)?;
 16. Яким є уставний фонд ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” (якщо він є)?;
 17. Яким чином формується норма споживання електроенергії з розрахунку на 1 (одну) людину?;
 18. Як формується вартість 1 (одного) кВт*год. електроенергії, спожитої, відповідно до встановленого нормативу?;
 19. Кому належать та хто є кінцевим бенефіціарним власником (контролером, вигодонабувачем) розрахункового рахунку, який ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” виставляє «до сплати»?;
 20. З яких підстав засновником ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” є зарубіжна компанія ПАЛПОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД [PALPON TRADING LIMITED], Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3025, місто Лімассол, вулиця Нафпліу, 15, поверх 2, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000,00?;
 21. Надати належним чином засвідчену, копію Договору між юридичною особою з назвою ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” ЄДРПОУ 41835359 та юридичною особою з назвою АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” ЄДРПОУ 00130694;
 22. Належним чином засвідчену, копії договорів на оренду займаних юридичною особою з назвою ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” приміщень (власності територіальної громади), за місцем перебування юридичної особи, за адресою: 21037, м. Вінниця, вул. ПИРОГОВА 131;
 23. Надати належним чином засвідчену, копію відомостей щодо походження електричної енергії та хто є її власником за який ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” виставляє рахунки «до сплати»;
 24. Надати належним чином засвідчену, копію відомостей щодо обґрунтованості тарифу, за який ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” виставляє рахунок «до сплати»;
 25. Хто і з яких підстав надав право ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” торгувати електроенергією, яка виробляється в Україні і власником якої є народ України?;
 26. Чи знає ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, яка собівартість виробітку 1 (одного) кВт*год атомної енергії на Українських атомних електростанціях?;
 27. Всупереч до якої статті Кримінального кодексу України ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” надсилає погрози про обмеження електропостачання та припинення електропостачання?;
 28. Ігноруючи яку статтю Конституції України, ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” має на меті порушити гарантоване право недоторканості житла?;
 29. Ігноруючи яку статтю Конституції України, ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” має на меті здійснити обмеження права громадян на користування і розпорядження своєю власністю?;
 30. Чи знають працівники ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що у відповідності до статті 60. Конституції України, ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази?;
 31. Чи відомо працівникам ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що у відповідності до статті 68. Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та Законів України?;
 32. Чи відомо керівництву ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що у відповідності до статті 6. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста? Місцеві Ради – це представницькі органи відповідних територіальних громад, які повинні були бути утворені відповідними територіальними громадами на підставі Конституції України;
 33. Надати належним чином засвідчені, копії Рішень, ухвалених юридичною особою з назвою «Вінницька Міська Рада», про передачу відповідної інфраструктури (інженерних комунікацій та мереж, допоміжних споруд тощо), що є спільною комунальною власністю територіальних громад районів у місті Вінниці, у використання та користування юридичній особі з назвою ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”;
 34. Надати належним чином засвідчені, копії актів оціночної вартості переданого юридичною особою з назвою «Вінницька Міська Рада» відокремленого майна, спільної комунальної власності територіальних громад районів у місті Вінниці, в користування і використання юридичній особі з назвою ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”;
 35. Надати належним чином засвідчені, копії реєстрів переданого юридичною особою з назвою «Вінницька Міська Рада» комунальної власності (виробничих потужностей електрогосподарства міста, рухоме і нерухоме майно тощо) – спільної власності територіальних громад районів у місті Вінниці у використання і користування юридичній особі з назвою ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”;
 36. Надати належним чином засвідчені, копії Статуту юридичної особи з назвою ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”;
 37. Чи відомо керівництву ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що у відповідності до статті 13. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», діяльність відповідного підприємства підлягає ліцензуванню господарської діяльності, пов’язаною з потенційною небезпекою для здоров’я людей (надати копію ліцензії)?;
 38. Чи відомо керівництву ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що у відповідності до статті 22. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», громадяни зобов’язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності жилі, виробничі, побутові та інші приміщення відповідно до вимог санітарних норм?;
 39. Які щомісячні втрати, по причині зношеності мереж, надання не обліковано-несанкціонованих послуг, ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” закладає в ціну вартості своїх послуг?;
 40. Чи відомо всьому колективу ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що відповідно до статті 13. Конституції України та статті 60. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України і територіальних громад є об’єктами права власності Українського народу та повинні обліковуватись в територіальних громадах?;
 41. Чи відомо всьому колективу ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, що відповідно до статті 142 Конституції України, матеріальною і  фінансовою  основою  місцевого самоврядування  є  рухоме  і  нерухоме  майно,  доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що  є  у  власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а  також об’єкти їхньої спільної  власності, що  перебувають  в  управлінні районних і обласних рад.

 

ДО ТИХ ПІР, ПОКИ Я ОТРИМАЮ вичерпну, змістовну, офіційну відповідь на ВСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЯ ВИЩЕНАВЕДЕНІ питання ДЛЯ ТОГО АБИ З*ЯСУВАТИ ПРАВОСУБЄКТНІСТЬ ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” ЯК НАЛЕЖНОГО НАДАВАЧА ВІДПОВІДНИХ ПОСЛУГ, Я ЗБЕРІГАЮ ЗА СОБОЮ (ЯК ЗА ВИКЛЮЧНИМ СПІВВЛАСНИКОМ ВСЬОГО, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ 3., РОЗДІЛУ VI ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ, СТАТТІ 13. КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА СТАТТІ 60. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») ПРАВО В БУДЬ ЯКИЙ МОМЕНТ УТРИМАТИСЬ ВІД СПЛАТИ ЗА СУМНІВНІ ПОСЛУГИ НА РАХУНКИ СУМНІВНОГО ПОХОДЖЕННЯ.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian