285-2 копія з оригіналу ЗАКОНу УКРАЇНИ Про житлово-комунальні послуги

Вих. №285-2 копія з оригіналу ЗАКОНу УКРАЇНИ Про житлово-комунальні послуги
від 22 січня 2022 року
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120
01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5
Колективний запит
про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ до публічної інформації”
Ознайомившись з положеннями Конституції УкраїниЦивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядуванняКримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.
Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,
Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:
1. Завірені належним чином копії з оригіналів титульної, першої сторінки та останніх сторінок, які містять Державний герб України в тому числі за підписом президента України та голови Верховної Ради України ЗАКОНу УКРАЇНИ Про житлово-комунальні послуги м. Київ в першій редакції від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII;
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
На зображенні може бути: текст
Можливо, це великий план
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Можливо, це чорно-біле зображення text

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian