копії з оригіналу книги реєстрації актів про народження

від __________________ 2021 року ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ У МІСТІ ВІННИЦІ ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) Код ЄДРПОУ 25497415
21009, м. Вінниця, вул. ЗАМОСТЯНСЬКА, 26
Колективний запит
про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ до публічної інформації”
Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації”, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.
Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,
Вимагаю надати:
1. Завірені належним чином копії з оригіналу книги реєстрації актів про народження від 00000 року в якій було зроблено запис за №000 на підставі якого за місцем реєстрації в м. Вінниця міського відділу ЗАГС від 00000 року було видано свідоцтво про народження громадянина УРСР/України Сергія Володимировича Крисака серії IV-AM № 270095 (Додаток 1 на 1 арк.);
2. Завірені належним чином копії з оригіналу бланку ЗАПИС АКТА ПРО НАРОДЖЕННЯ на підставі якого в книзі реєстрації актів про народження від 00000 року було зроблено запис за №000та в результаті чого за місцем реєстрації в м. Вінниця міського відділу ЗАГС від 00000 року було видано свідоцтво про народження громадянина УРСР/України Сергія Володимировича Крисака серії IV-AM № 270095.
корисні посилання:
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 18.10.2000 № 52/5 Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00#Text
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 24.07.2008 № 1269/5 Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0691-08#n54
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію актів цивільного стану https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#top
Додаток 23 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (у редакції наказу Міністерства юстиції України 13.06.2014 № 921/5) ЗАЯВА (ЗАПИТ) про надання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/94/f268018n3534.doc
Подобається

Коментувати
Поширити

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian