251-4 загальної кількості та окремо по діагнозам госпіталізованих хворих, які одужали та були виписані з інфекційних відділень, в тому числі перепрофільованих під ковідні, помісячно за 2019, 2020 та 2021 роки

Вих. №251-4

від 24 січня 2022 року

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ:  02359395 21100, м. Вінниця, вул. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 15  

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/471087231370024/

Колективний запит

про надання публічної інформації за  Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,

Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:

Окремо по кожній з наступних лікарень:

– КНП ВОР “Клінічний Центр інфекційних хвороб” ЄДРПОУ 26285843 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище Березина;

– КНП “ВІННИЦЬКА КЛІНІЧНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ” ВМР ЄДРПОУ 01982502 21029, м. Вінниця, вул. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ 92;

– КНП ВОКФПЦ ВОР с. Бохоники, Вінницький р-н, комплекс будівель і споруд, буд б/н (туб. диспансер)

  1. завірені належним чином відомості щодо загальної кількості та окремо по діагнозам госпіталізованих хворих до інфекційних відділень, в тому числі перепрофільованих під ковідні, помісячно за 2019, 2020 та 2021 роки.
  2. завірені належним чином відомості щодо загальної кількості та окремо по діагнозам госпіталізованих хворих, які одужали та були виписані з інфекційних відділень, в тому числі перепрофільованих під ковідні, помісячно за 2019, 2020 та 2021 роки.

3.         завірені належним чином відомості щодо загальної кількості та окремо по діагнозам госпіталізованих хворих, які померли  у інфекційних відділеннях, в тому числі перепрофільованих під ковідні, помісячно за 2019, 2020 та 2021 роки.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «oKpemиx wифp Bi̇AnoBAHo Aopocл Bi̇Kom 8poKiBi ncиxKи noBeAHKи mKx-10 npoAoBжeHHR 3220 OKİB Bиnиca- xBopo6и ueHTpaлbHoй 130 62 10307 oKaT 7.2 13 anapaTa 176 cepeAHboro 103 124 H66.0 954 2537 ypaжeHHR mo3Ky) 104 10.5 120 613 557 5061 2 wemi̇4Hoй xBopo6и 41 x 28 10 168 x 10.10 160-162 a6o 541 20 5066 praHiB x 163 x 323 16 165 3070 164 35 x x xpoHи4Hий 6cTpyKTиBHий 1397 J12-J16,J18 493 11492 5023 4 2 J44.8.2 126 2591 1092 15»

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «найменування класив окремих хвороб шифр доросл в.ком pokiBi старшй бронхальна астма хвороба травлення мкх-10 продовження включно 3220 45-J46 порожнини, залоз щелеп K00-K93 к04-к14 308 2-пало кишки проривна виразка шлунка 2473 12- K25-K27 12.4 гострий еморагчний нші 15 2 диспепс гострий апендицит 12.6 2 135 18 95 25 к29.0.1 к30 x 2 12.8 защемлена грижа 14 к40-к46 114 12.10 виразковий колит кишечника K41.0,1,3,4 42.0,1-к46.0,1 36 печнки 225 хвороба, холецистит, холангт 21 257 гострий холецистит 12.16 12.17 55 419 30 K85-K86 201 401 тковини язовой системи сполу 18 x L00-L99 24 iHwi запальн артропатй" 213 41 14.1 M00-M99 M05-M06, M08, 5»

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian