184 ВІДМОВА в доступі співвласників до реєстраційних документів так званого органу місцевого самоврядування Вінницька міська рада

Вих. № 184

від __________________ 2021 року

Ю.о. пр.п. з наз. о.м.с. ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЄДРПОУ 25512617  21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/293531379125611/

Фіксуємо черговий злочин – ВІДМОВА в доступі співвласників до реєстраційних документів так званого органу місцевого самоврядування Вінницька міська рада та долучаємо до матеріалів національного трибуналу.

Якби ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА була юридичною особою публічного права, а ми з вами публічними власниками (засновниками) даної юридичної особи, то наше спільне публічне підприємство не посміло б відмовити власниками у вільному доступі до реєстраційних (установчих, засновницьких, розпорядчих) документів. А оскільки юридична особа з назвою ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА код ЄДРПОУ 25512617 утворена, зареєстрована і діє у інший спосіб ніж передбачено Конституцією України та Європейська хартія місцевого самоврядування (в оригіналі, а не навмисно спаклюженому перекладі, де слова “Статут” в злочинний спосіб перекладені як “Закон”) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text – тому так і получається, що отримання доступу до реєстраційних документів можна отримати в порядку як до будь-яких інших юридичних осіб ПРИВАТНОГО ПРАВА, якою й являється Вінницька Міська зРада (рада народних депутатів, депутатів трудящих – комуністично-капіталістичної системи рабоволодіння). Нагадуємо всім, що ми з вами, члени територіальних громад (Замостянської, Ленінської, Староміської) міста Вінниці досі не утворювали наші представницькі органи місцевого самоврядування та не об*єднувались нашим спільним майном у відповідності до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text та Постанови ВРУ про ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ за місцем проживання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3748-12#Text

 

Запит

про надання публічної інформації за  Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) Стаття 3. забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Стаття 50. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації. Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені. Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.

Відповідно до ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (55-XII) VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, … весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

В зв’язку з поданим колективним запитом на доступ до публічної інформації до Верховної Ради України008-1 від 11 січня 2021 року, щодо надання копії нормативно-правового Акту на підставі якого було утворено юридичну особу з навою ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА, яка була зареєстрована з кодом ЄДРПОУ  25512617. На що від Апарату Верховної Ради України була отримана відповідь №18/07-69 від 15 січня 2021 року, в які зазначено наступне: Верховна Рада України не утворювала Вінницьку міську раду як юридичну особу і відповідний розпорядчий акт з цього питання не видавався, оскільки до повноважень Верховної Ради України, визначених виключно Конституцією України, утворення представницьких органів місцевого самоврядування НЕ ВІДНЕСЕНО. Цей запит і відповідь на нього опубліковані для загального ознайомлення за посиланнями: https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/posts/184398830038867 та https://www.sylavpravdi.com.ua/008-1/.

Також в зв’язку з поданим до т.з. Вінницької міської ради колективним запитом №028-1 від 11 січня 2021 року з вимогою надати копію Розпорядчого акту, бланку суворої звітності, про створення юридичної особи публічного права з назвою ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА, яка була зареєстрована з кодом ЄДРПОУ 25512617 від 21 травня 1997 року. Була отримана відповідь від ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ №Ко-01-7990/1-00-10 від 15.01.2021, де зазначено, що у матеріалах реєстраційної справи вищезазначеної юридичної особи (Вінницька міська рада) відсутній запитуваний розпорядчий акт, оскільки … до Єдиного державного реєстру подання розпорядчих актів, на підставі яких була утворені юридичні особи НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. Цей запит і відповідь на нього опубліковані для загального ознайомлення за посиланнями: https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/182098996935517/ та https://www.sylavpravdi.com.ua/028-1/

Тому, в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,

ЧЛЕНИ ГРОМАДИ М. ВІННИЦІ ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ ВИМАГАЮТЬ:

  1. Надати будь-кому з нас вільну можливість в повному обсязі ознайомитись з виключно всіма установчими та реєстраційними документами наступних юридичних осіб:
    • ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА код ЄДРПОУ 25512617, як представницький орган місцевого самоврядування членів територіальної громади міста Вінниці;
    • ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ код ЄДРПОУ 03084813, як представницький орган місцевого самоврядування членів територіальної громади міста Вінниці.

 

НАГАДУВАННЯ:

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів Документ 994_001-09, чинний,

підкреслюючи важливе значення, яке в плюралістичному і демократичному суспільстві має прозорість діяльності державних органів; враховуючи, що здійснення права доступу до офіційних документів: (і) надає суспільству джерело інформації; (іі) допомагає громадськості формувати думку про стан суспільства та про державні органи; (ііі) сприяє єдності, результативності, ефективності та підзвітності державних органів, допомагаючи, тим самим, підтвердженню їх легітимності; вважаючи тому, що всі офіційні документи є в принципі відкритими і відтак у доступі до них може бути відмовлено лише у зв’язку із захистом інших прав і законних інтересів; під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана у будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів. Кожна Сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Заявник має право обрати чи ознайомитися з оригіналом або копією, чи отримати копію цього документу в будь-якій доступній формі або форматі за своїм вибором, якщо тільки висловлене побажання не є невиправданим. Ознайомлення з офіційними документами у приміщеннях державного органу є безкоштовним.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації Документ 2939-VI, чинний

Стаття 14. Обов’язки розпорядників інформації 1. Розпорядники інформації зобов’язані: 4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

 

Запитувана інформація становить суспільний інтерес.

 

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian