178 приватна ю.о. з назвою Вінницький міський суд Вінницької області в стані ліквідації?

Вих. № 178

від __________________ 2021 року

Ю.о. пр.п. з наз. Вінницький міський суд Вінницької області

ЄДРПОУ: 38328720

21050 м. Вінниця, вул. Грушевського, буд. 17

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/293620995783316/

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Згідно відомостям з офіційного сайту міністерства юстиції України, що за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result, юридична особа з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ з код ЄДРПОУ 38328720 знаходиться в стані припинення з 14.09.2018, 11741270006010323, Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації. Тому, у відповідності до КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 20 жовтня 2011 р. N 1074 Київ Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (1074-2011-п),

 

ВИМАГАЄМО:

 1. Надати завірену належним чином копію подання Прем’єр-міністра України до Кабінету Міністрів України щодо ліквідації/реорганізації юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 2. Надати завірену належним чином копію пропозиції щодо реорганізації/ліквідації юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720, що повинна містити:
  • у разі реорганізації органу виконавчої влади – обґрунтування щодо неможливості або недоцільності виконання відповідних завдань та функцій таким органом,  визначення шляху реорганізації (злиття, приєднання,   поділ,    перетворення),    а    також    відповідні фінансово-економічні розрахунки,
  • у разі ліквідації органу  виконавчої  влади – обґрунтування щодо доцільності відмови держави від виконання завдань та  функцій такого органу або передачі їх іншим органам виконавчої влади;
 3. Надати відповідь на питання, до якого органу мають перейти права та обов’язки в результаті реорганізації/ліквідації юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720?
 4. Надати відповідь на питання, кому мають перейти єдині (цілісні) майнові комплекси установи, що  належать  до  сфери управління юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720,  що  припиняється  в  результаті  реорганізації/ліквідації, а також повноваження з управління  корпоративними  правами,  що  належать  державі  у статутному   капіталі   господарських  організацій, передаються правонаступнику?
 5. Надати копію ліквідаційного балансу юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 6. Надати копію акту Кабінету Міністрів України, який набрав чинності щодо припинення юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 7. Вказати, до якого органу мають перейти права та обов’язки, повноваження та виконання функцій з формування і реалізації державної політики у відповідній сфері в результаті реорганізації/ліквідації юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720
 8. Вказати ПІБ голови ліквідаційної комісії та її персональний склад (вказати момент затвердження персонального складу), вказати строк проведення реорганізації/ліквідації юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 9. Надати завірену належним чином копію рішення про утворення ліквідаційної комісії щодо реорганізації/ліквідації юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 10. Вказати перелік кредиторів та список їх вимог щодо реорганізації/ліквідації юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 11. Вказати дебіторську заборгованість юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 12. Вказати всі рахунки в органах Казначейства, що відкриті на юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 13. Надати завірені належним чином копії плану заходів, пов’язаних з  реорганізації/ліквідації юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720,  та кошторис  витрат, пов’язаних з роботою комісії;
 14. Надати завірені належним чином копії довідок від державної податкової служби та органу пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та довідки про відсутність заборгованості юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 15. Надати завірені належним чином копії документів, що подаються державному реєстраторові, необхідні  для державної   реєстрації  припинення юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 16. Надати відтиски всіх печаток і штампів, що мають передатись на знищення юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 17. Надати завірені належним чином копії актів із зазначенням найменування наявних цінностей та їх кількості за результатами інвентаризації (фінансових зобов’язань,  бланків  суворої звітності, коштів на рахунках в органах Казначейства, суми дебіторської та кредиторської заборгованості) юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 18. Надати завірені належним чином копії Передавальний акт чи розподільчий або ліквідаційний баланс, що складається комісією після закінчення строку пред’явлення вимог  кредиторами  та  задоволення  або  відхилення  таких вимог, який підписується  членом  комісії  –  бухгалтером  та   затверджується головою комісії пов’язаних  з  реорганізації/ліквідації юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720;
 19. Вказати суму коштів яка виділяється для юр. особи з назвою ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 38328720, передбачених на їх утримання законом про  Державний   бюджет України на відповідний рік.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Можливо, це ілюстрація

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «додаток3 порядку облку платникив единого внеску загальнообов язкове державне соцальне страхування (пункт роздлу IV) форма № 11-ECB счня 2019 року № 17 вдомості про вдсутнсть (наявнсть) заборгованост вязку ришенням про припинення сплати единого внеску платника единого внеску причина) (податковий номер) вінницький мський винницькой област найменування) 21100 винниця, вулиця грушевського д.17 (мисцезнаходження) головне управлння внницький област (найменування контролюючого органу) повдомляе, що станом на <<22"> счня 2019 року вдсутня заборговансть сплати единого внеску наявна заборговансть сплати единого внеску заступник начальника гу дфс y винницькй област Ð. узьменчук (нцали, призвище) прина ярмолинська 59-23-46»

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «про результати розгляду запиту запитувачау визначений чинним законодавством строк. цй частини просимо пройнформувати додаток: 01 арк. 01 прим. першому адресату. кервник кервникапаратусуду апарату суду MknL O.Ð. цибко лебдь (0432)67-36-21»

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «про результати розгляду запиту в цй частини просимо пройнформувати запитувачау визначений чинним законодавством строк. додаток: на 01 арк. 01 прим. першому адресату кервник апарату суду O.Ð. цибко леблдь(0432)67-36-21»

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian