137 БЕЗКОШТОВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА в державних і комунальних закладах охорони здоров*я

Вих. № 137

від __________________ 2021 року

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59  E-mail: vz@vmr.gov.ua

 

 

ГРОМАДЯНАМ медична допомога надається БЕЗОПЛАТНО
Фізичним особам – медичні послуги надаються на платній основі.
(((((( зроби свій вибір )))))))

Р І Ш Е Н Н Я КОСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України “у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно” (справа про безоплатну медичну допомогу) м. Київ, 29 травня 2002 року Справа N 1-13/2002 N 10-рп/2002 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02#n54

в и р і ш и в :
1. Положення частини третьої статті 49 Конституції України
( 254к/96-ВР ) “у державних і комунальних закладах охорони
здоров’я медична допомога надається безоплатно” треба розуміти
так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров’я
медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу
та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за
надання такої допомоги.
Поняття медичної допомоги, умови запровадження медичного
страхування, у тому числі державного, формування і використання
добровільних медичних фондів, а також порядок надання медичних
послуг, які виходять за межі медичної допомоги, на платній основі
у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та перелік
таких послуг мають бути визначені законом.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскарженим.

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. Тому,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ:

                                                                      

  1. Вичерпний перелік всіх державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що знаходяться в межах Вінницького району, вказати їх повну назву, організаційно-правову форму, адресу розташування, контактні данні керівників;
  2. Вичерпний перелік всіх інших, які не відносяться до державних та комунальних закладів, охорони здоров’я, що знаходяться в межах Вінницького району, вказати їх повну назву, організаційно-правову форму, адресу розташування, контактні данні керівників;

ЖИВИЙ ПРИКЛАД, як заявити про безоплатну медичну допомогу:

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian