Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»

Вих. № 010-1

від __________________ 2021 року

ВЕРХОВНИЙ СУД ЄДРПОУ  41721784

01043, м. Київ, вул. ПИЛИПА ОРЛИКА, 8

 

Запит

про надання публічної інформації за  Законом України

“Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями ст.ст. 3, 5, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 55, 56, 60, 64, 68, 69, 124, 125, 140, 141, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 2, 81, 316, 317, 318, 319, 321, 324, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, ст.ст. 66, 67, 364, 365, 367 Кримінального кодексу України, ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 29, 31 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 19, 20, 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п.2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. П.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Тому,                                                                                                                                                           

ПРОШУ НАДАТИ: 

  1. належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя».
____________________________
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) кожній людині гарантовано
право звернутись до суду для захисту своїх конституційних прав і
свобод. Конституція має найвищу юридичну силу, а її норми є
нормами прямої дії. Це зобов’язує суди при розгляді конкретних
справ керуватись насамперед нормами Конституції України.
З метою правильного застосування норм Конституції при
здійсненні правосуддя Пленум Верховного Суду України постановляє
дати судам такі роз’яснення:
1. Відповідно до ст.8 Конституції в Україні визнається і діє
принцип верховенства права. Конституційні права та свободи людини
і громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають цілі і
зміст законів та інших нормативно-правових актів, зміст і
спрямованість діяльності органів законодавчої та виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування і забезпечуються захистом
правосуддя.
Виходячи із зазначеного принципу та гарантування Конституцією
судового захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність
має бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких
посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду
конкретних справ. При цьому слід мати на увазі, що згідно зі ст.22
Конституції закріплені в ній права і свободи людини й громадянина
не є вичерпними.
2. Оскільки Конституція України, як зазначено в її ст.8, має
найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при
розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону
чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його
відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках
застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають
грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке
не суперечить їй.
У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає
Конституції України застосований закон або закон, який підлягає
застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників
процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і
звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду
України, який відповідно до ст.150 Конституції може порушувати
перед Конституційним Судом України питання про відповідність
Конституції законів та інших нормативно-правових актів. Таке
рішення може прийняти суд першої, касаційної чи наглядової
інстанції в будь-якій стадії розгляду справи.
____________________________
Якщо інформація з даної групи для Вас виявилась цікавою та корисною, Виключноякщо маєте можливість– свою вдячність можете виразити на карту 5457 0822 2201 3166 для стимулювання рухатись далі (Вам не важко, а нам приємно). Дякуємо за підтримку. https://www.facebook.com/groups/sulapravdu

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian