З А Я В А про кримінальний злочин до ДБР на Ковбаса Юрій Петрович, що має ознаки передбачені статтями 353, Кримінального кодексу України

Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/399911378487610/

З А Я В А про кримінальний злочин,

 що має ознаки передбачені статтями 353, Кримінального кодексу України

усвідомлюючи всю ступінь відповідальності, яку передбачає стаття 383 і 384 КК України (про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиві показання), – повідомляю(-ємо) про закінчене кримінальне правопорушення (передбачене частиною першою статті 13), яке підпадає під кваліфікацію ст. 353 Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, Кримінального кодексу України (2341-III) фізичною особою Ковбаса Юрій Петрович, який вдає себе за суддю ВІННИЦЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ.

Власний підпис заявника(ів): _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

По факту даного закінченого кримінального злочину можу(-емо) повідомити наступне:

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ від 16 липня 1990 року (55-XII)  (Додаток 1 на 4 арк.)

Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України,

ПРОГОЛОШУЄ

державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

 1. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення. Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.

 1. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, … весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

АКТ проголошення незалежності України від 24.08.1991 року (1427-XII) (Додаток 2 на 1 арк.)

– здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ.

24 серпня 1991 року офіційне Рішення №17 пленарного засідання о 18-00 Верховної ради Української РСР 12-го конституційного скликання, про створення Самостійної української держави України, стало підставою окремій групі народних депутатів Української РСР, офіційною основою для виготовлення АКТу проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, – вступною частиною якого «Україна», офіційно відзначена тільки як національна територія Українського народу Української РСР, а його резолютивною частино було, ще раз офіційно повторне, саме створення Самостійної української держави України, а не самої «УКРАЇНИ»;

Результати Всеукраїнського референдуму Українського народу Української РСР 1 грудня 1991 року, з питання підтримання резолютивної частини АКТу проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, в ЧАСТИНІ створення Самостійної української держави України, а НЕ самої «УКРАЇНИ», як «незалежної демократичної держави», датою 1 грудня 1991 року, – яким було офіційно припинено «УКРАЇНУ» як Українську РСР,

 • В результаті всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, підтримання резолютивної частини АКТу проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, власником стали громадяни УРСР/України. ВІДОМОСТІ про результати всеукраїнського референдуму від 01 грудня 1991 р. (Додаток 3 на 1 арк.)
 • Протокол ЦВК 1 грудня 1991 року (Додаток 4 на 1 арк.)
 • Постанова ЦВК з всеукраїнського референдуму від 4 грудня 1991 року №60 (Додаток 5 на 1 арк.)
 • Копія свідоцтва про народження гр. Сергій Володимирович Крисак – українець, ІV-АМ №270095 (Додаток 6 на 1 арк.), де ще вказано громадянство республіка УССР та національність батьків – українці та державні символи згідно ст. 166 Конституції УРСР, що в свою чергу відповідає за належність до народу України як єдиного джерела державної влади в республіці. Громадяни, котрі народились після 1993 року в свідоцтві про народження вже не мають державних символів, національності та навіть громадянства, котрим вже буде важче, якщо й не можливо, довести своє коріння до цієї землі через Декларацію про державний суверенітет України.

Конституція України (254к/96-ВР)

виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року (1427-ХІІ), схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію – Основний Закон України.

Розділ VIII  ПРАВОСУДДЯ Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу.  Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Закон України Про судоустрій і статус суддів  ( 1402-VIII ) від 10.12.2020

Стаття 5. Здійснення правосуддя 1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства. 2. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом.

Стаття 57. Присяга судді 1. Особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:

“Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя” 2. Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. До участі в церемонії запрошуються Голова Верховного Суду, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради правосуддя та Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 3. Текст присяги підписується суддею і зберігається в його суддівському досьє

Стаття 51. Посвідчення судді 2. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці підписує Президент України.

 

Додаткові докази:

 • Запит до Президента України від 2021 року №049 копію оригіналу У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про офіційні символи глави держави» від 29 листопада 1999 року N 1507/99; (…) копію оригіналу ПОЛОЖЕННЯ «про офіційні символи глави держави», що ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 29 листопада 1999 року N 1507/99. Відповідь офіс Президента України від 10.02.2021 року №22/1-09/515 Гербова печатка Президента України 8. Гербова  печатка  Президента  України  має  форму кола.  У центрі – зображення малого Державного Герба України,  над яким  по колу напис “Президент України”.  Під зображенням малого Державного Герба України – стилізоване зображення знака  відзнаки  Президента України “Орден князя Ярослава Мудрого”. 9. Гербова  печатка  Президента  України використовується для засвідчення підпису Президента України на  грамотах,  посвідченнях до  президентських  відзнак та почесних звань України,  а також на посланнях Президента України главам інших держав. (Додаток 7 на 3 арк.)
 • Запит до Вінницький міський суд Вінницької області ЄДРПОУ 38328720 від 28 червня 2021року №160-2-22 Надати завірені належним чином фотокопії або ксерокопії з особової справи судді Ковбаса Юрій Петрович наступних документів, що складають особову справу, а саме: (…) 1.8. копія присяги судді; (…) 1.13. копія посвідчення судді (…); Відповідь юридичної особи з назвою Вінницький міський суд Вінницької області ЄДРПОУ 38328720 від 09.07.2021 №03-57/70/2021 За результатами розгляду ваших запитів про надання публічної інформації за Вих. (…) №160-2-22 (…) від 28.06.2021 (…) Вінницький міський суд Вінницької області як розпорядник інформації не має права поширювати запитувану інформацію та вбачає підстави для відмови в задоволені запиту на інформацію.; (Додаток 8 на 4 арк.)
 • Відповідь Вінницький міський суд Вінницької області ЄДРПОУ 38328720 від 01.09.2020 №03-39/68/2020 (…) копія посвідчення судді Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаси Ю.П., судом (…) не оброблялася та не одержувалася (…) не перебуває у володінні суду. (…) в особовій справі судді Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаси Ю.П. відсутній бланк присяги судді. (Додаток 9 на 1 арк.)

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 04.02.2016 № 5 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України 20.05.2016  № 97 про ПОРЯДОК формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, де I. Загальні положення 1.2. Цей Порядок визначає вимоги щодо формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів (далі – особова справа), а також перелік документів, що складають особову справу. 1.3. В особовій справі зберігається інформація щодо призначення судді на посаду, обрання, переведення, звільнення, складення суддею присяги, містяться біографічні та інші дані про суддю. 1.4. Формування, ведення, облік та зберігання особових справ здійснюються відповідним структурним підрозділом апарату суду або відповідальною особою, яка здійснює ведення кадрової роботи в суді (далі – відповідальний працівник), про що зазначається в посадовій інструкції або в положенні про структурний підрозділ. 1.5. Особова справа судді ведеться також в електронному вигляді з …

 1. Формування особової справи 2.1. Датою початку формування особової справи є дата видання наказу головою суду про зарахування судді до штату суду на підставі відповідного нормативного акта. 2.3. Після формування особової справи на паперових носіях відповідальний працівник реєструє її у книзі обліку руху особових справ за зразком (додаток 2) не пізніше триденного строку з дня зарахування судді до штату суду. 2.4. Особова справа повинна містити такі документи (додаток 3): – особова картка з відповідними додатками; – кольорове фото формату 4 х 6; – копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (з додатками до дипломів); – копія паспорта громадянина України; – копія облікової картки фізичної особи – платника податків; – копія трудової книжки; 2.5. Після зарахування судді до штату суду до особової справи додаються: – копія нормативного акта, на підставі якого суддя зараховується до штату суду; – копія присяги судді; – заява судді про зарахування до штату суду; – копія наказу про зарахування до штату суду; – заява судді про надання згоди на обробку його персональних даних; – копія посвідчення судді;
 2. Оформлення та облік документів особової справи 4.1. … Наявність документів в особовій справі щорічно звіряється з описом. …

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 25.04.2014  № 23 ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Ради суддів України 25.04.2014  № 23 про ПОЛОЖЕННЯ про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних, де 1. Загальні положення … 1.2. Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Законом України “Про судоустрій і статус суддів”. 1.3. Описи та зразки посвідчень судді, голови суду та його заступників, судді у відставці і присяжного затверджуються Радою суддів України. 1.4. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці підписує Президент України. … 1.5. Посвідчення дійсні протягом зазначеного у них строку.

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Документ 380/2011 Про Порядок складення присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного судді ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 380/2011, де 1. Особа,  вперше  призначена  на  посаду професійного судді, складає присягу судді у присутності  Президента  України  під  час урочистої церемонії,  що проводиться у приміщенні,  де встановлено Державний Герб України і Державний Прапор України. 3. Присягу  судді зачитує особа,  вперше призначена на посаду професійного судді,  …,  після чого вона (вони) підписують текст присяги. 4. Після  складення  присяги  судді  Президент України або за його дорученням інша особа вручає судді посвідчення. … 6. Підписаний  суддею текст присяги судді зберігається в його особовій справі. Про складення присяги судді робиться запис у трудовій  книжці судді.

НАГАДУВАННЯ: Закон України Про судоустрій і статус суддів  ( 1402-VIII ) від 10.12.2020

Стаття 57. Присяга судді 1. Особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді … .

Відповідно ст.124 Конституція України (254к/96-ВР) Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.  Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Відповідно до положень статті 8. Конституції, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Положеннями статті 19 Конституції України закріплено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з положеннями статті 68. Основного закону, Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Коментар до статті 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільне небезпечних діянь,-

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

 1. Об’єктом злочину є нормальна діяльність та авторитет органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 2. Об’єктивну сторону злочину утворює сукупність двох взаємопов’язаних ознак: 1) самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи; 2) вчинення особою, яка присвоїла такі повноваження чи звання, суспільне небезпечного діяння.

Під самовільним присвоєнням владних повноважень або звання службової особи розуміється неправомірне (в порушення встановленого порядку, за відсутності підстав) прийняття особою на себе таких повноважень або звання і введення в оману оточуючих стосовно свого дійсного статусу. Форма, в якій це подається, може бути різноманітною: пред’явлення підроблених документів, використання форменого одягу, замовчування свого дійсного статусу у випадку помилкового сприйняття іншими особами винного як службової особи тощо.

Владними повноваженнями е сукупність прав та обов’язків службової особи, яка за своїм статусом є представником влади, наданих їй для виконання функцій держави і конкретних завдань органу, в якому вона працює. Про поняття представник влади див. Загальні положення до розділу XVII Особливої частини КК. Під званням службової особи слід розуміти військові та спеціальні звання, які присвоюються певним категоріям службових осіб (військовослужбовцям, працівникам міліції і податкової міліції). Самовільне присвоєння певного фаху або професії (юриста, лікаря, інженера тощо) не утворює складу злочину, передбаченого ст. 353.

Самовільне присвоєнням владних повноважень або звання службової особи утворює склад злочину, передбаченого ст. 353, лише тоді, коли воно поєднане із вчиненням будь-яких суспільна небезпечних діянь. Такими діяннями слід визнавати адміністративні правопорушення та злочини, У випадку, коли самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи поєднується з вчиненням злочину, дії винної особи підлягають кваліфікації за сукупністю злочинів – за ст. 353 та статтею Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність за вчинене при цьому діяння.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення особою, яка самовільно присвоїла владні повноваження або звання службової особи, суспільне небезпечного діяння,

 1. Суб’єкт злочину загальний.
 2. Суб’єктивна сторона характеризується прямим, умислом.

 

Вбачаю(-ємо) причетних до злочину (співучасники):

 1. Фізична особа, Ковбаса Юрій Петрович, що вдає з себе державного суддю Вінницького міського суду.
 2. Інші можливі співучасники які можуть бути встановлені під час проведення слідства.

Враховуючи зазначене вище, керуючись нормами чинного законодавства,

 

ВИМАГАЮ(-ЄМО):

–  прийняти і зареєструвати дану заяву про вчинений кримінальний злочин фізичною особою Ковбаса Юрій Петрович, що має ознаки передбачені статтями 353 Кримінального кодексу України (2341-III).

– відповідно до положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (4651-VI) (КПК України) та положень Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 № 100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» (z0223-19), а також Наказу Генеральної Прокуратури України від 06.04.2016 року № 139 «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань» (z0680-16), затвердженого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 року за № 680/28810, – внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) невідкладно або впродовж 24 годин після прийняття моєї (нашої) заяви про кримінальний злочин, за вказаною в заяві, попередньою правовою кваліфікацією та розпочати досудове розслідування;

– на виконання вимог КПК України (4651-VI) і Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» (z0937-17) – невідкладно розпочати досудове розслідування, у формі попереднього слідства, з підстави вчинення кримінального злочину, за попередньою кваліфікацією, зазначеною в цій заяві;

– на виконання частини другої статті 55 КПК України (4651-VI) (Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам’ятка про процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення) – вручити заявникам, пам’ятку, про процесуальні права і обов’язки потерпілого, передбачені статтями 55, 56, 57 КПК України (4651-VI);

– надати можливість повідомляти додаткові свідчення в порядку пункту 6 частини першої статті 56 КПК України (4651-VI), виключно в рамках відкритого кримінального провадження по зазначеному факту кримінального злочину в цій заяві;

– згідно вимог пунктів частини другої статті 60 КПК України(4651-VI): вручити заявникам документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію цієї заяви про вчинений кримінальний злочин (талон повідомлення ЄО/ЖЄО), а також витяг з ЄРДР;

– Відповідно до вимог частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (4651-VI) після внесення до ЄРДР, передати кримінальну справу за цією заявою про кримінальний злочин, за підслідністю до слідчих відповідних органів;

– Письмово повідомляти заявників про кожну дію в ході досудового розслідування;

– Досудове розслідування провести у встановлений законом строк;

– Притягнути всіх винних в скоєні відповідних злочинів до юридичної відповідальності.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Попереджаю(ємо) слідчого та керівника слідчого відділу про те, що на даний час вам стало відомо про вчинений злочин і якщо ви не внесете відповідно до ст. 214 КПК України відомості до ЄРДР, це може кваліфікуватись як злочин передбачений ст.ст. 256, 396, 27, 28 КК України. Відповідно до Верховного суду України, якщо вам стало відомо про злочин, то мовчазна згода або бездіяльність може кваліфікуватись як співучасть в злочині та/або приховування злочину.

Якщо я(ми) (заявники) будемо знайдені мертвими, скаліченими чи постраждають члени наших родин, чи постраждає майно що мені(нам) належить, просимо в цьому звинуватити: Фізична особа, Ковбаса Юрій Петрович, що вдає з себе державного суддю державного суду Вінницький міський суд та Інші можливі співучасники які можуть бути встановлені під час проведення слідства.

Відмова в будь-який спосіб та з будь-яких підстав у належному розгляді, внесені відомостей по цій заяві до ЄРДР, кваліфікованому, неупередженому та безпристрасному досудовому розслідуванні та притягненню до юридичної відповідальності всіх без виключенню причетних до злочинів описаних в цій заяві буде розцінена як приховування і співучасть в злочині геноциду проти групи громадян української нації та народу України.

 

 

Додатки:

 1. Архівна копія Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1190 року №55-ХІІ (4 арк.);
 2. АКТ проголошення незалежності України 24.08. 1991 року (1427-XII) (1 арк.);
 3. ВІДОМОСТІ про результати всеукраїнського референдуму від 01 грудня 1991 р. (1 арк.);
 4. Протокол ЦВК 1 грудня 1991 року (1 арк.);
 5. Постанова ЦВК з всеукраїнського референдуму від 4 грудня 1991 року №60 (1 арк.);
 6. Копія свідоцтва про народження гр. УРСР/України Сергій Володимирович Крисак – українець, ІV-АМ №270095 (1 арк.).
 7. Запит до Президента України від 2021 року №049. Відповідь офіс Президента України від 10.02.2021 року №22/1-09/515 (3 арк.);
 8. Запит до юридичної особи з назвою Вінницький міський суд Вінницької області ЄДРПОУ 38328720 від 28 червня 2021року №160-2-22. Відповідь юридичної особи з назвою Вінницький міський суд Вінницької області ЄДРПОУ 38328720 від 09.07.2021 №03-57/70/2021 (4 арк.);
 9. Відповідь юридичної особи з назвою Вінницький міський суд Вінницької області ЄДРПОУ 38328720 від 01.09.2020 №03-39/68/2020 (1 арк.);

Заява з додатками всього на _____________

 

«____» ________________ 202__ р.  ________     __________________________.                                                                                          

                                                                                                             Підпис                                                 І.Б.П.

«____» ________________ 202__ р.  ________     __________________________.                                                                                          

                                                                                                             Підпис                                                 І.Б.П.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian