322 Перелік кожного (“героя”) голови Верховної Ради України починаючи з 01.12.1991 року

Вих. №322

від 08 липня 2022 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/525705909241489/

Колективне письмове звернення згідно ст. 40, 64 Конституції України

Ознайомившись з положеннями Конституції України, ст. 64 Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями … 40 … цієї Конституції. {Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}, ст. 40 Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,

 

Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:

  1. Перелік (Прізвище Ім’я по-Батькові) кожного голови Верховної Ради України починаючи з 01.12.1991 року по день отримання цього звернення, з зазначенням в хронологічній послідовності термінів їх повноважень та партійної належності на час перебування на цій посаді;
  2. Завірені належним чином копії з оригіналів документів, на підставі яких було призначено кожного голову Верховної Ради України, який займав цю посаду починаючи з 01.12.1991 року по день отримання цього звернення;
  3. Завірені належним чином копії з оригіналів присяг кожного голови Верховної Ради України, котрі займали цю посаду починаючи з 01.12.1991 року по день отримання цього звернення.

 

  1. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Українська РСР/Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «повдомляеться також, що складення присяги головами верховной ради украёни законодавством передбачено. разом3 тим, вi̇дповдно статт конституцй украёни перед вступом на посаду народн депутати укратни складають перед верховною радою украёни присягу. повноваження народних депутатi̇в украёни починаються моменту складення присяги. закон укратни <<про статус народного депутата украйни>> також передбачае, повноваження народного депутата украёни починаються писля складення присяги вi̇рнсть кратни верховною радою украёни 3 моменту скриплення присяги особистим пидписом п.д текстом. додатки: на на арк. вдрукованому вигляд; арк. вигляд. повагою кервник управлння т.пастушенко EAC верховноϊ ради украйни дйсний борисович 00036D9BD003CSA6503 23:59:59 апарат ради укратни 2022 973749»

На зображенні може бути: текст «постанова верховной ради украйни про голову верховной ради украгни верховна рада укратни постановляе: ради укратни. обрати плюца івана степановича головою верховной заступник голови верховной ради украйни и геудн 1991 року гриньов № 1930-XпI»

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: ‎текст «‎ھ فا постанова верховной ради украйни про голову верховной ради украйни верховна рада украёни постановляе: обрати народного депутата укратни ткаченка олександра миколайовича головою верховной ради укратни. президия першой ceciï верховной ради укратни м.киёв 7 липня 1998 року No 31-XIV‎»‎

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: ‎текст «‎ا постанова верховной ради украйни про голову верховной ради украйни верховна рада украёни постановляе: обрати народного депутата украшни литвина володимира михайловича головою верховной ради, украйни. голопа крайни DaFE китв 28 травня 2002 року No 10-IV влитвин‎»‎

На зображенні може бути: текст «團 постанова верховной ради украйни про голову верховной ради укратни верховна рада украйни постановляе: обрати народного депутата украйни мороза олександра олександровича головою верховной ради украйни. голова верховной ради крайни м.китв липня 2006 року Nọ 7-V мороз»

На зображенні може бути: ‎текст «‎ا постанова верховной ради украйни про голову верховной ради крайни верховна рада украйни постановляе: обрати народного депутата петровича головою верховной ради украйни. укратни яценюка арсения голова верховной ради украёни ки грудня 2007 року 5-VI а.яценюк‎»‎

На зображенні може бути: ‎текст «‎ا постанова верховной ради украйни про голову верховной ради украёни верховна рада украёни постановляе: обрати народного депутата украйни литвина володимира михайловича головою верховно" ради украёни. голона верховной ради кратни 9 грудня 2008 року No 643-VI влитвин Ihuranii H.ll. eliw 10. 14.05‎»‎

На зображенні може бути: ‎текст «‎707 ا постанова верховной ради украйни про голову верховной ради украёни верховна рада укратни постановляе: обрати народного депутата украти рибака васильовича головою верховной ради украйни. володимира голова верховной ради кратни кив 13 грудня 2012 року No 2-VII в.рибак‎»‎

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: ‎текст «‎ا постанова верховно ради украйни про голову верховной ради укратни верховна рада укратни постановляе: обрати народного депутата украйни гройсмана володимира борисовича головою верховной ради укратни. голова верховной ради украёни киïв 27 листопада 2014 року №o 4-VIII в.гройсман‎»‎

На зображенні може бути: ‎текст «‎ملا постанова верховной ради украйни про обрання голови верховной ради украёни верховна рада украйни постановляе: обрати народного депутата украёни парубя андрия володимировича головою верховной ради украёни, вдкликавши його 3 посади першого заступника голови верховно ради украйни. голова верховной ради украёни .ки.в 14 квтня 2016 року No 1095-VIII а.парубй‎»‎

На зображенні може бути: ‎текст «‎ا постанова верховной ради украйни про голову верховной ради украйни верховна рада украёни постановляе: обрати народного депутата украйни разумкова дмитра олександровича головою верховной ради украёни. голова верховной ради крайни My ки 29серпня 2019 року No 4-IX д.разумков‎»‎

На зображенні може бути: ‎текст «‎له постанова верховной ради украйни про обрання голови верховной ради украйни верховна рада украйни постановляе: обрати народного депутата укратни стефанчука руслана олексийовича головою верховной ради украйни, вдкликавши його 3 посади першого заступника голови верховной ради украёни. голова верховно" ради укратни киïв 8 жовтня 2021 року №1803-IX P. стефанчук нчук‎»‎

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст «верховна рада украёни восьмого скликання присяга присягаю на врнисть украïни. зобов язуюсь усима своёми дями боронити суверентет незалежнсть украйни, дбати про благо витчизни добробут укратнського народу. присягаю додержуватися украёни та законив украйни, викону вати обов'язки в интересах ycix спиввитчизникив. конститу своï народний дегутат укратни турчинов олександр валентинович 27 листопада 2014 року»

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian