309 ЗАМОСТЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ ВІННИЦІ не має печатки з Державним Гербом України?

Як таке може бути, що ЗАМОСТЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ ВІННИЦІ ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) ЄДРПОУ 34983238 21050, м.Вінниця, вул. СОБОРНА 15А не володіє інформацією, щодо наявного в неї печатки з “Державним Гербом України”? Чи може вони не мають печатки з Державним Гербом України? Чи може вони не державні?
Вих. №309
від 18 лютого 2022 року
ЗАМОСТЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ ВІННИЦІ ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) ЄДРПОУ 34983238 21050, м.Вінниця, вул. СОБОРНА 15А
Колективний запит
про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ до публічної інформації”
Ознайомившись з положеннями Конституції УкраїниЦивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядуванняКримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.
Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,
Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:
1. Хто, коли та на підставі яких документів отримав печатку з зображенням «Герба» за ПОСТАНОВОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний герб України №2137 від 19 лютого 1992 року підписаною Іваном Плющем;
2. Хто, де, з якою метою та на підставі чого використовує печатку з зображенням «Герба» за ПОСТАНОВОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний герб України №2137 від 19 лютого 1992 року підписаною Іваном Плющем;
3. Завірені належним чином копії з оригіналів запитуваних вище документів;

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian