276 НАКАЗ МВС УКРАЇНИ від 26 квітня 2017 року N 347 Про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень Національної поліції України в Міністерстві юстиції України не реєструвався

Вих. №276

від 06 січня 2022 року

Міністерство юстиції України

ЄДРПОУ 00015622 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/471045294707551/

Колективний запит

про надання публічної інформації за  Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,

 

Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:

  1. Завірені належним чином копії зареєстрованого в Міністерстві юстиції України НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ від 26 квітня 2017 року N 347 Про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень Національної поліції України;

2. Дату та номер реєстрації в Міністерстві юстиції України НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ від 26 квітня 2017 року N 347 Про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень Національної поліції України.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «додаток 1A список запитувачив до колективного запиту доступ публчной формаци 276 06 року суб' екти публчного права, люди громадяни республки нацональностей, становлят народ укратни (народ укратни единим джерелом (55-XlI)): запитив заб бороняемо п/н м'япо-батькови призвище володимир васильович шмигора олена дмитрвна кучерук народження оектам кимв поштова адреса телефон автограф майя володимиривна гавришко юляя степанвна мазур олександр васильович андривна войтюк веронка андривна мазурук петрвна сергйолександрович ндрович кривцький валентина леондвна колос миколайвна павло васильович прохорчук костянтинивна зврик вктория| ванвна кулик петрович 16 олександр георг ович смотрич олександр миколайович олийничук 18 добро вом сека мексло нестеров»

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «3. установити, що закупвля бланкв, програмно-апаратних комплексив та програмного забезпечення для виготовлення службових посвдчень нацональнот полицё укратни курсантам, слухачам, ад'юнктам, докторантам денной форми навчання працвникам вищих специфичними пдготовку полцейських (дал) вищи навчально заклади MBC), вищими навчальними закладами за власний рахунок. визнати таким, що втратив чиннсть, наказ MBC вi̇д 14 грудня 2015 року 1573 <<про организацю виготовлення та видачи службових посвдчень органах, пдроздлах та установах нацональной полцй укратни>>. 5. контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. мністр .б.аваков зг°дно оригналом заступник директора департаменту начальнику куправлння службово" дяльности MBC кратни 02 p. Cepti бачинський»

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «8 5. право доступу до кабнету-студи 3 виготовлення службових посвдчень надаеться наказом керивника пдроздлу кадрового забезпечення особам, якi̇ пройшли вдповдну пдготовку для роботи 3i спецальним устаткуванням програмним забезпеченням. 6. примшення кабнету-студ виготовлення службових посвдчень обладнуеться охоронною протипожежною сигналзацею. писля закинчення роботи вхидни двер опечатуються виключно печаткою працвника подроздлу кадрового забезпечення, який видповдае виготовлення видачу службових посвдчень. директор департаменту форму формування полётики щодо пдконтрольних пдконт мнстрові deuf органив влади та монторингу MBC B.E. боднар»

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «додаток до порядку оформлення, виготовлення, облку, видач, знищення службових нацональной полци кратни (пункт роздлу III) довдка для виготовлення посвдчення нацональной полци крани № звання (ранг державного лужбовця) номер спецального жетону призвище ім'я по батьков посада служба обмін освдчення проводиться зв'язку посада, призвище, нцали працвника шдроздлу кадрового забезпечення, який виписав довдку року (пдпис) видано посвдчення № року»

На зображенні може бути: текст «додаток 3 до порядку оформлешия, виготовлення облку, видачи, знищення службови посвдчень нацональной полцё укратни (пдпункт пункту роздлу IV) мер строк освид- дё° ення журнал видач службових посвдчень призвище, им'л звашя служба посада ранг батьков пидпис особи отрима- датай пдпис працв- помер дата акт посвид- чення знищен пдроздл ไออมมมลา посвид- чешпя кадрового забезпече шія отри- мышшя зданого посвид- чення»

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Можливо, це чорно-біле зображення

Можливо, це великий план

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian