270-4  МКП “АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ СЕРВІС” ЄДРПОУ 33209082 м. Вінниця, вул. Першотравнева (МАГІСТРАТСЬКА) 78

Вих. №270-4

від 15 лютого 2022 року

МКП “АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ СЕРВІС” ЄДРПОУ 33209082 м. Вінниця, вул. Першотравнева (МАГІСТРАТСЬКА) 78  

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/471576907987723/

Журналістський та Колективний запит

про надання публічної інформації за  Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,

Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:

  1. Завірені належним чином копії з оригіналу колективного договору підприємства, прийнятого на загальних зборах трудового колективу у відповідності до п. 7.2. СТАТУТУ МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ СЕРВІС», який затверджений рішенням міської ради від 29.10.2021 №619;
  2. Кількість гаражів з власниками яких Підприємство має договірні відносини станом на момент подання цього запиту;
  3. Суми загального доходу від провадження господарської діяльності Підприємства за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки;
  4. Скільки коштів з загального доходу Підприємства було сплачено податків, зборів та інших обов’язкових до бюджету територіальних громад м. Вінниці за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки;

5. Вказати які суми коштів чистого прибутку залишилось в розпорядженні Підприємстві після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів та яким чином були використані за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки;

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian