264 про зовнішній та внітрішній борг України з 1992 по 2021 роки

Вих. № 264

від __________________ 2021 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/419043189907762/

Колективний запит

про надання публічної інформації за  Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,

Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:

 1. повні, всебічні, вичерпні, змістовні офіційні відповіді станом на день запиту на наступні питання:
  • яким є загальний (сумарний) зовнішній борг унітарної держави, республіки України?
  • Яким є загальний зовнішній борг по кожній державі, міжнародній організації, міжнародному банку, союзу і т.п. по кожному випадку окремо?
  • Якими є перспективи повернення всіх зовнішніх заборгованостей?
  • Скільки коштів та на яких умовах було запозичено за каденції кожного президента України починаючи з Кравчука?
  • Чим обумовлений та в якій мірі рівень інфляції національної грошової одиниці – гривні?
  • Де знаходиться друкарський станок, на якому друкують національну грошову одиницю – гривню (вказати точну адресу) та хто за цей процес відповідальний?
  • Які існують реальні перспективи виходу зі складної економічної ситуації, що склалась в Україні?
  • Хто нестиме відповідальність за неспроможність України оплатити зовнішні борги?
  • Які настануть наслідки для народу України в разі реальної неспроможності розрахуватись по всім зовнішнім боргам?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian