240-1-3 П О С Т А Н О В А КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» від 6 листопада 1997 р. N 1232;

Вих. № 240-1-3 П О С Т А Н О В А КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» від 6 листопада 1997 р. N 1232;
від __________________ 2021 року
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120
01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5
Колективний запит
про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ до публічної інформації”
Ознайомившись з положеннями Конституції УкраїниЦивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядуванняКримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22, Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.
Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,
Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:
1. Завірені належним чином копії всіх сторінок з оригіналів в тому числі за підписом голови ВРУ та президента наступних нормативно правових актів:
1.1.П О С Т А Н О В А КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» від 6 листопада 1997 р. N 1232;
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian