174 порядок утворення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб публічного права НЕ ІСНУЄ, тому злочинці цим і користуються

Вих. № 174

від __________________ 2021 року

Міністерство юстиції України ЄДРПОУ: 00015622

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/279026957242720/

Чи пам*ятаєш ти, український народ, щоб коли-небудь утворював Верховну Раду України або Кабінет Міністрів України через референдум та інші форми безпосередньої демократії. ? Чи уповноважував ти, український народ, Верховну Раду України або Кабінет Міністрів України від свого імені діяти та що-небудь утворювати через референдум та інші форми безпосередньої демократії. ?

Що будемо з усім цим робити українці???

Пропонуємо почати з оформлення національної шнурової книги: «Банк України. Державна національна адміністративно-територіальна земельно-шнурова книга українського корінного народу, української нації і народу України села ( селища, міста, району в місті )» https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/256015316210551/ та виконання Декларації про державний суверенітет України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text яку ми прийняли на Загальних Зборах 1 грудня 1991 року (всеукраїнський референдум) через облік всього національного багатства в межах кордонів УРСР/України на нас з вами починаючи з дітей від народження.

Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.

 

З огляну на цю відповідь, КМУ та попередніх відповідей ВРУ вбачається, що закону який регулює порядок утворення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб публічного права НЕ ІСНУЄ, а в залежності від того хто утворив юридичну особу (хто є її власником) і випливає той факт, до яких юридичних осіб вона відноситься (публічних чи приватних). Тому виникають питання:

  1. а хто утворив Кабінет Міністрів України?
  2. хто є власником юр. особи з назвою Кабінет Міністрів України?
  3. хто наділив Кабінет Міністрів України повноваженнями утворювати юридичні особи публічного права і на якій підставі?
  4. хто утворив ВРУ (хто її власник)?
  5. чим керується ВРУ та хто цей порядок написав?
  6. де розпорядчі акти про утворення ВРУ та КМУ від власників (осіб, які їх заснували і наділили їх повноваженнями щось там утворювати)?

Ато цікаво получається, що немає відомостей щодо їх утворення саме українським народом перед яким вони повинні бути підзвітні та відповідальні… проте вони самі собі пишуть правила по яких працюють, самі собі їх підписують своїми внутрішніми печатками, які їх не уповноважують діяти від імені народу України, до того ж примушують громадян-власників за Конституцією, яку вони до речі на власний розсуд під себе змінюють, до цивільно-правових відносин в злочинний спосіб виведених в статус фізичних осіб, що не мають правового зв*язку з державою, а мають лише обов*язки

Конституція України Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.  Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. (проте вбачається протилежний Конституційному процес)

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. Тому,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ:

 

  1. порядок утворення юридичних осіб публічного права;
  2. порядок реорганізації юридичних осіб публічного права;
  3. порядок ліквідації юридичних осіб публічного права.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian