153 Копії Законів з підписами та БЕЗ ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕЧАТКИ УКРАЇНИ (Гербовими печатками президента України)

Вих. № 153

від __________________ 2021 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/259059695906113/

Копії Законів з підписами та БЕЗ ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕЧАТКИ УКРАЇНИ (Гербовими печатками президента України)

проте відповідно до У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про офіційні символи глави держави
Гербова печатка Президента України
9. Гербова печатка Президента України використовується для засвідчення підпису Президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав. Копії Законів з підписами та печатками (Гербовими печатками президента України)
==========================
може нижче зображені не те, що ми звикли називати ЗАКОНами… можливо це “посланнях Президента України главам інших держав”???

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. Тому,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ:

 1. Належним чином засвідчені копії (титульна, перша та остання сторінка за підписом голови ВРУ та президента) наступних нормативно правових актів:
  • ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні (280/97-ВР);
  • ЗУ Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування (533-XII);
  • ЗУ Про закордонних українців (1582-IV);
  • ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (435-IV);
  • ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (436-IV);
  • КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (2341-III);
  • Кодекс України про адміністративні правопорушення (80731-X) та (80732-X);
  • ЗУ Про судоустрій і статус суддів (1402-VIII);
  • ПОСТАНОВА ВРУ Про затвердження положень про паспорт громадянина України (2503-XII);
  • БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (2456-VI);
  • ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (755-IV);
  • ЗУ Про виконавче провадження (1404-VIII);
  • ЗУ Про державну статистику (2614-XII);
  • ЗУ Про підприємництво (698-XII);
  • ЗУ Про підприємства в Україні (887-XII);
  • ЗУ Про захист персональних даних (2297-VI);
  • СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (2947-III);
  • ЗУ Про власність (697-XII);
  • ЗУ Про Кабінет Міністрів України (794-VII);
  • ЗУ Про режим іноземного інвестування (93/96-ВР);
  • ЗУ Про освіту (2145-VIII);
  • ЗУ Основи законодавства України про охорону здоров’я (2801-XII);
  • ЗУ Про громадянство України (1636-XII);
 2. Належним чином засвідчені копії (всіх сторінок) наступних нормативно правових актів:
  • ПОЛОЖЕННЯ Про офіційні символи глави держави (1507/99);
  • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Велику Державну Печатку України (1230/96);
  • ЗУ Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України (2113-XII);
  • Закон УРСР Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР (404-XII);
  • УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР Про утворення районів в місті Вінниці Вінницької області (534-VIII);
  • Закон УРСР Про утворення Кабінету Міністрів Української РСР (980-XII);
  • ЗУ Про правонаступництво України (1543-XII);
 3. У випадку якщо відповідно до постанови КМУ від 14 березня 2018 року №175 ксерокопіювання документів в архіві є платними послугами, тому просимо надати рахунок за виготовлення ксерокопії архівних документів (пронумерованих, прошитих, засвідчених підписом керівництва та гербовою печаткою);
 4. Вказати точну дату, коли ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні (280/97-ВР) набрав законної сили (чинність);
 5. Вказати точну дату, коли ЗУ Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування (533-XII) набрав законної сили (чинність).

=================================

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про офіційні символи глави держави
Гербова печатка Президента України
9. Гербова печатка Президента України використовується для засвідчення підпису Президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав.
==========================
може нижче зображені не те, що ми звикли називати ЗАКОНами… можливо це посланнях Президента України главам інших держав”???
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст «55 запровадження нового механизму финансового забезпечення первинной подготовки умов для переходу здоров'я на страхову модель охорони голова верховной ради укратни иIB липня року ×456 в.литвин»
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст «1.16 мжнародним договором закон украйни украйни, 135 персональних становлено стаття сфера закону умов якою закон регулюе вдносини, можуть оширюватися 1ншою язани прикинцев положення захистом дяльн.сте цього закону обробки физичною особою- виключно для непрофесийних особистих чи творення баз набирае чинност журналстом набрання чинност законом: забезпечити прийпяття нормативно-правових виконанням року. протягом шести мсяцв творчим працвником дня забезпечити вдповднисть13 цим стаття для здйснення творчой передбачених визначення TepMİHİB своïх нормативно-правових akTİB цьому закони нижченаведени президент украции гермни вживаються червня 2297- такому в.янукович сукупнисть упорядкованих форми картотек персональших даних; володлець персональних даних законом надано право обробку цих даних, физична юридична затверджуе мету обробки»
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be an illustration of текст «центральний державний лади правлння крайни 16 справа 5475 M2 05 пдпис»
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
May be a black-and-white image of текст
May be a black-and-white image
May be a black-and-white image of текст
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст «пдстава: цдаво украйни: ф. оп. 16, спр. 6592, арк. спр. 6593, арк. 295, 296 директорархву олександр буханець IA TR директор прошито украйни та нарк пронумеровано цент: дог apxis арку 16 справа 6593 296»
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст «211 ΑΡΧΙΒΗΑ коптя 21. питання, передбачени в пунктах 4, 15 цього роздилу, розглядаються судом за поданням адмнистраци мсця виконання покарання або прокурора вдкритому судовому засданни 3 участю прокурора представника адмнистраци мисця виконання покаранняу випадках, якщо справа розглядаеться поданням. ухвала суду цих питань не пдлягае оскарженню, але може бути опротестована порядку судового нагляду на загальних пдставах. президент украйни м.кив 5 квтня 2001 року №o 2341 2341-III -I¡I л.кучма Lunny 212»
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст «APXIBHA коття 21. питання, передбачени в пунктах 10, 15 цього роздлу розглядаються судом за поданням администраци мсця виконання покарання або прокурора вдкритому судовому засданни участю прокурора представника админстрац мсця виконання покаранняу випадках, якщо справа розглядаеться за i¡ поданням. ухвала суду цих питань не п.длягае оскарженню, але може бути опротестована порядку судового нагляду на загальних пидставах. голова верховной ради кратни ммллоия ц.плющ м.кив 5 квитня 2001 року No 2341 2341-II -—I¡I 212»
На зображенні може бути: текст «пидстава: цдаво украёни: φ. 1, Οπ. 16, спр. 6284, арк. 2, 213, 214 директор архіву олександр буханець 112 цдаво директор 2/mm прошито украйни та жde пронумерован цёнтральний QHIB влади аркушй 214 дата 120521 6284»
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be an illustration
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст «RIION /ዘክIXና) пидстава: цдаво украёни: Φ. 1, оп. 16, спр. 3791, арк. 27, 173, 174 директор apxiby олександр буханець авна цдаво украйни തကද та директор прошито пронумеровано фонд центральний державний apxi8 виших гaHia управля 3791 аркуш_ 174»
На зображенні може бути: текст
May be a black-and-white image
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
На зображенні може бути: текст «пидстава: цдаво крайни: ф. оп. 16, спр. 6814, арк. директор архіву 76, 77 олександр буханець цдаво директор прошито укратни арк. апронумеровано та 16 77 1205.21 6814»
На зображенні може бути: текст
May be a closeup
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
На зображенні може бути: текст «30 архівяа копя 6. майно, що залишилось посля задоволення претенз й кре- диторi̇в членi̇в трудового колективу, використовуеться за вказ твкою власника. paзi реорганізаци подприемства його права I обов"язки обов" переходять до правонаступникв. голова п край ради PCP м.к м.кив 27 березня 199I року No 887-Xп л.кравчук крайни 4603»
На зображенні може бути: текст «пидстава: цдаво украёни: ф. оп. 16, спр. 4603, арк. 99, 128 директор apxiBy олександр буханець цдаво прошито укратни Ta арк. пронумеровано фонд 4603 аркушй 128 204 пдпис»
Немає опису світлини.
May be a closeup
Немає опису світлини.
May be a closeup
May be a black-and-white image of текст
На зображенні може бути: текст «пидстава: цдаво украйни: ф. оп. 16, спр. 6418, арк. 21, 128, 129 директор apxiBy олександр буханець цдаво украйни 30mp та прошито арк. пронумеровано держ внии onG 46 129 Os 204 6418»
На зображенні може бути: текст
May be a black-and-white image
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
На зображенні може бути: текст
May be a black-and-white image
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
Немає опису світлини.
May be a black-and-white image
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian