146+147 Безоплатна медична допомога + COVID-19 в м. Вінниця

Вих. № 146

від __________________ 2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЄДРПОУ 00031101          

01008, м. Київ, вул. Грушевського 12/2

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/259677982510951/

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

 

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Відповідно до Конституції України Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 29 травня 2002 року № 10-рп/2002 (v010p710-02), де Положення частини третьої статті  49  Конституції  України ( 254к/96-ВР )  “у  державних  і  комунальних   закладах   охорони здоров’я медична допомога  надається  безоплатно”  треба  розуміти так,  що  у  державних  та  комунальних  закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та  без  попереднього,  поточного  або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги. Тому,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ:

 

 1. Чи повинна медична допомога у Державних та Комунальних Закладах Охорони Здоров’я (далі по тексту – ДтКЗОЗ) надаватись безоплатно?
 2. Скільки ДтКЗОЗ знаходиться в м. Вінниця, які повинні надавати Безоплатну Медичну Допомогу (далі по тексту – БМД), надати їх вичерпний перелік?
 3. Скільки коштів щорічно виділяється ДтКЗОЗ м. Вінниці на БМД по кожному з них?
 4. На які рахунки з державного бюджету надсилаються кошти на БМД в ДтКЗОЗ м. Вінниці?
 5. Хто відповідальний за розподіл коштів, що виділяються ДтКЗОЗ м. Вінниці на БМД?
 6. Хто є розпорядником бюджетних коштів перерахованих на БМД в ДтКЗОЗ м. Вінниці?
Вих. № 147

від __________________ 2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЄДРПОУ 00031101          

01008, м. Київ, вул. Грушевського 12/2

 

 

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

 

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. Тому,

ВИМАГАЄМО НАДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ:

 1. Скільком Закладам Охорони Здоров’я (далі по тексту – ЗОЗ) в м. Вінниці було виділено коштів для запобігання поширенню COVID-19?
 2. Яким саме ЗОЗ в м. Вінниці та в якій кількості було виділено коштів для запобігання поширенню COVID-19?
 3. На які рахунки відправляються кошти для запобігання поширенню COVID-19 в м. Вінниця?
 4. Хто відповідальний за належне використання коштів, що виділяються для запобігання поширенню COVID-19 в м. Вінниця?
 5. Хто є розпорядником бюджетних коштів, що виділяються для запобігання поширенню COVID-19 в м. Вінниця?
 6. Скільки і в яких саме ЗОЗ м. Вінниці виділені ліжко місця для запобігання поширенню COVID-19?
 7. Яка кількість тестувань (та на яку суму) на COVID-19 на момент запиту відбулась в м. Вінниця та яка з них кількість виявилась негативною?
 8. Вакцини яких виробників на COVID-19 постачаються в м. Вінницю на момент запиту, в яких кількостях та на яку суму… які перспективи?
 9. Чи є вакцинування від COVID-19 добровільним та/або обов’язковим та/або примусовим?
 10. Який % одужань від COVID-19?

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

May be an illustration of текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «просимо розглянути зазначений запит та про результати розгляду понформувати запитувачив гермін встановлений чинним законодавством. додаток: запити кучерук o.Ð., крисака C.Ð., шмигори B.B. вi̇д 13 квтня 2021 року №N 146 та 147 на першу адресу на 2-x 1-y прим. заступник директора департаменту ueleeee сергій лавренюк ольга борима 661205»

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian