108 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120 «Про закордонних українців»

Вих. № 108

від __________________ 2021 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

E-mail: infzapyt@rada.gov.ua

 

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями ст.ст. 3, 5, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 55, 56, 60, 64, 68, 69, 124, 125, 140, 141, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 2, 81, 316, 317, 318, 319, 321, 324, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, ст.ст. 66, 67, 364, 365, 367 Кримінального кодексу України, ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 29, 31 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 19, 20, 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. П.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Публічна інформація 1. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Згідно ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ є належним розпорядником запитуваної інформації.

Відповідно до ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (3814-XII) Розділ VII ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ Стаття 34. Джерела фінансування архівних установ Фінансування державних архівних установ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до ЗАКОН УКРАЇНИ «Про звернення громадян» (393/96-ВР) Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) Стаття 3. забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Стаття 34. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. Стаття 50. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації. Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені.

Відповідно до ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (55-XII) VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, … весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Тому,

                                    ПРОСИМО на безоплатній основі:  

  1. Надати належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію ЗАКОНу УКРАЇНИ «Про закордонних українців» (1582-IV) № 1582-IV від 4 березня 2004 року;
  2. Надати належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію ЗАКОНу УКРАЇНИ «Про внесення змін до Закону України “Про правовий статус закордонних українців”» (4381-VI) № 4381-VI 9 лютого 2012 року.
____________________________
Якщо інформація з даної групи для Вас виявилась цікавою та корисною, Виключноякщо маєте можливість– свою вдячність можете виразити на карту 5457 0822 2201 3166 для стимулювання рухатись далі (Вам не важко, а нам приємно). Дякуємо за підтримку.
____________________________
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
May be an image of текст
May be an image of текст
May be an image of текст
Немає опису світлини.
May be an image of текст
May be an image of текст
May be an image of текст

One thought on “108 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120 «Про закордонних українців»

  1. Але виходить що ми всі закрдонні українці оскільки “пасспорт” без “громадянства”. Сподіваюсь, що залишились варіанти ніж через статус живої людини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian