165 УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ 20001473

Вих. № 165

від __________________ 2021 року

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ 20001473

21007, м. Вінниця, вул. ГРУШЕВСЬКОГО 27

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/274385827706833/

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.  Тому,

Керівник (начальник) юридичної особи УСБУ у Вінницькій області – Денисенко Анатолій Олександрович

Начальник слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області – Рождєствін-Смук Іван Ігорович;

Старший слідчий криміналіст слідчого відділу капітан юстиції УСБУ у Вінницькій області – Сахненко Сергій Миколайович;

ВИМАГАЮ:

 1. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу службового посвідчення, яким підтверджуються повноваження посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 2. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу Присяги, складеної Українському народові посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 3. Надати завірені належним чином відомості стосовно наявності або відсутності (просто – «Є», чи «НЕМАЄ») ідентифікаційного коду (ІНН), або біометричних документів (внутрішнього/закордонного паспорта, ID-картки) у посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 4. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу (засвідчену гербовою печаткою компетентного органу, із зображенням Державного Герба України встановленого статтею 20. Конституції України) Указу Президента України «Про призначення Денисенко А.О. начальником УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
 5. Надати завірені належним чином відомості, про наявність повноважень (правосуб’єктності – правоздатності, дієздатності, деліктоздатності) щодо здійснення своїх повноважень, на момент запитування відповідної інформації, у посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 6. Надати завірені належним чином відомості заповнення Декларації про доходи (за попередній рік) посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 7. Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) які коли-небудь застосовувалися по відношенню до посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 8. Надати завірену належним чином копію (з підписами підписантів/сторін) трудового договору/контракту з основного місця роботи, підписаного посадовою особою установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 9. Надати завірену належним чином копію з трудової книжки щодо підтвердження постійного місця роботи посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 10. Надати завірений належним чином витяг з відомостей про отримання заробітної плати (за три останніх роки) посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 11. Надати завірену належним чином копію з оригіналу (за підписами підписантів/сторін) Довіреності від керівника юридичної особи – установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 12. Надати засвідчені належним чином відомості про види заохочення, виплату грошових премій, нагород державними нагородами, спеціальними званнями відносно посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 13. Надати завірені належним чином відомості відносно відпусток та лікарняних в яких перебував(ла) посадової особи установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24): Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М.;
 14. Надати завірену належним чином копію письмового звернення Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М. до Президента України з ініціативою приведення існуючої неконституційної системи устрою в Україні у відповідність до норм чинної Конституції України;
 15. Надати завірену належним чином копію письмового звернення Денисенко А.О., Рождєствін-Смук І.І., Сахненко С.М. до Верховної Ради України з ініціативою приведення існуючої неконституційної системи устрою в Україні у відповідність до норм чинної Конституції України;
 16. Надати завірену належним чином фотокопію розпорядчого акту, яким утворено юридичну особу публічного права з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24);
 17. Вказати на якій підставі було здійснено реєстрацію юридичної особи «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24) як юридичної особи приватного права та як суб’єкта господарювання?
 18. Надати копії документів, які підтверджують повноваження керівника «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24);
 19. Надати завірену належним чином фотокопію Подання Міністра юстиції України про утворення «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ», погодженого у встановленому законом порядку;
 20. Надати завірену належним чином фотокопію указу Президента України про утворення «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
 21. Надати завірену належним чином фотокопію указу Президента України про ліквідацію та/або реорганізацію «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24);
 22. Надати завірену належним чином фотокопію проекту Закону, який був внесений Президентом України до Верховної Ради України «Про утворення УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
 23. Надати завірену належним чином фотокопію Закону України «Про утворення УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
 24. Надати завірену належним чином фотокопію Закону України «Про утворення СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»;
 25. Вказати, яка кількість нині діючих посадових осіб працює в установі/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24) та Прізвища Ім’я по-Батькові кожного з них на момент запиту;
 26. Вказати суму річного фінансового обороту установи/юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24) та скільки з них утримано податку за 2019 та 2020 роки;
 27. Надати завірену належним чином фотокопію Витягу та Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з назвою «УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 20001473; код КВЕД: 84.24).

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian