докази повалення конституційного ладу юр. особою приватного права з назвою органу місцевого самоврядування Вінницька міська рада

Докази злочину: Вінницька міська рада народних депутатів – Вінницька міська рада – суб’єкт господарювання (приватна фірма), не була утворена територіальними громадами у місті Вінниця.
Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 (55-XII) (додаток) № 1
Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, підтримання резолютивної частини АКТу проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, власником стали громадяни УРСР/України, )(додаток) № 3
АКТ проголошення незалежності України 24.08. 1991 року (1427-XII)(додаток) № 2
– здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – України.
Закон України Про прийняття Конституції України і введення її в дію, (254/96-ВР) від 28.06.1996., Конституції України (254к/96-ВР) 28.06.1996 року.
1. За нормами статті 143 Конституції України (254к/96-ВР) Територіальні громади, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном. ( Далі – Конституції України ). 2. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні від 17 грудня 1993 року (3748-XII). глава II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ ст. 12. За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. (3748-XII) п. 7 ст. 6 встановлення структури, штатів, затвердження витрат на утримання створюваних зборами органів та умов оплати праці їх працівників;
– Архівної копії історичної довідки з фонду Вінницької міської ради, від 09.04.2019 р. № 07 – 41/4 “Вінницька міська Рада народних депутатів” з 1 листопада 1997 року діє як Вінницька міська рада (додаток) № 10 – Факт що Вінницьку міську раду не утворювали територіальні громади, районів у місті Вінниця в 1997 році. “Вінницька міська Рада народних депутатів” з 1 листопада 1997 року діє як Вінницька міська рада (додаток ) № 4
– Архівної копії історичної довідки з фонду Ф.Р-151. Вінницької міської ради, від 07.05.2021 р. № 07-57 “Вінницька міська Рада народних депутатів” з 01 листопада 1997 року діє як Вінницька міська рада (додаток) № 5
– Факт що Вінницьку міську раду не утворювали територіальні громади, районів у місті Вінниця в 1997 році. “Вінницька міська Рада народних депутатів” з 1 листопада 1997 року діє як Вінницька міська рада.
– Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань № 24719272 від 19.08.2019 ідентифікаційний код юридичної особи 25512617 Дані про розпорядчий АКТ, на підставі якого створено юридичну особу Вінницька міська Рада відомості відсутні (додаток- витяг ) № 6
– Реєстраційна справа Вінницької міської ради, від 29.05.2006 реєстраційна картка форма № 6, Вінницька міська рада зареєстрована як —Орган виконавчої влади ідентифікаційний код юридичної особи 25512617, (додаток – реєстраційна картка ВМР форма № 7
– Копія реєстраційної картки Вінницької міської ради, від 10.05.2012 р. реєстраційна картка форма № 4, Вінницька міська рада ідентифікаційний код юридичної особи 25512617 Діє на підставі модельного статуту. (додаток – реєстраційна картка форми 4) № 8
– Згідно листа відповіді від 25.01.2021 р. № 3369/ПІ-ЮР48-21/8.1.3 Міністерства юстиції України (додаток) № 9
Відповідно до частини другої ст. 81 Цивільного кодексу України ( 435-IV ), – Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. – Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом. – Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. (додаток) № 9
Щодо – Модельного статуту — типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, (1182-2011-п) від 16 листопада 2011 р. N 1182, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство) утворено відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів України, Закону України “Про господарські товариства” ( 1576-12 ) та діє на підставі цього модельного статуту (далі – Статут)
Господарський кодекс України (436-IV) від 19.04.2012 р. частина четверта ст. 56, Суб’єкт господарювання може утворюватися та діяти на підставі модельного статуту (1182-2011-п), затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом.
Цивільний кодекс України (435-IV) від 13.03.2012 р. п.п.2,3 ст. 87 Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту ( 1182-2011-п ), затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом. Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі
Про господарські товариства (1576-XII) від 18.12.2011 р. ч.6, ст. 4 Господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
Щодо ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25512617
Відповідно до Закону України “Про державну статистику” (2614-XII), постановою Кабінету Міністрів України № 118 “Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України” (118-96-п) від 22 січня 1996 року затверджено Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі – Положення).
Пунктом 1 Положення затверджено, що Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.
Пунктом 2 Положення затверджено, що суб’єктами Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – Реєстр) є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства (далі — суб’єкти).
Пунктом 3 Положення затверджено, що Реєстр ведеться з метою забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації суб’єктів.
Пунктом 4 Положення затверджено, що інформаційний фонд Реєстру містить такі дані: ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб’єкта; класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить суб’єкт, тощо.
Наявність у Вінницькій міській раді ідентифікаційного коду ЄДРПОУ 25512617 дозволяє констатувати беззаперечний, неспростовний, юридично обґрунтований факт, що Вінницька міська рада є нічим іншим, ніж юридичною особою приватного права – суб’єктом господарювання (далі — Суб’єкт господарювання).
– Лист відповідь з секретаріату КМУ від 11.02.2021 р. № 17-21/349 копія постанови про ЄДРПОУ для включення до ЄДРПОУ в 1997 р. суб’єкти господарської діяльності надавали документи .(…) (далі-закон) (додаток – копія закону про ЄДРПОУ) № 10
– Лист відповідь з державної статистики України № ЗПІ/К-402-21 від 17.03.2021 р. Положенням про ЄДРПОУ для включення до ЄДРПОУ в 1997 р. субєкти господарської діяльності подавали до відповідного органу державної статистики заповнену облікову картку встановленого зразка… … (далі – лист відповідь) (додаток) № 11
Щодо КВЕД 75.11./ 84.11.
Пунктом 1 наказу ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів” від 11 жовтня 2010 року (v0457609-10) затверджено національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2012 року (ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності — далі КВЕД 2010).
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ (984_011) від 30.11.2015 р. між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Глава 6 Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля Частина І Загальні положення пункт. 11, ст. 86 Визначення «економічна діяльність» включає діяльність промислового, торговельного і професійного характеру, а також діяльність ремісників, і не включає діяльність, що має місце під час здійснення владних повноважень;
За нормами ст. 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади, статті 142, статті 143 Конституції України (254к/96-ВР) у власності територіальних громад є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, районів у містах, Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; ( Далі – Конституції України ) – Ми написали офіційний лист запит до юридичної особи Вінницької міської ради щоб надали нам облік власників (членів територіальних громад, міста Вінниця) рухомого і нерухомого майна, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси адміністративно-територіальних одиниць, – Відповідь від 09.07.2021 р. № Ко-01-101684/1-00-10 юридичної особи Вінницької міської ради, облік членів територіальних громад, власників рухомого і нерухомого майна, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси відсутній (додаток )№ 12
Територіальні громади райони у містах , адміністративно-територіальні одиниці, Ленінського р-н. КОАТУУ 510136600, Староміського р-н. КОАТУУ 510137000, Замостянського р-н. КОАТУУ 510136300, не мають код ЄДРПОУ , що не уможливлює мати свій власний бюджетний рахунок. За нормами статті 142 Конституції України (254к/96-ВР) Територіальні громади районів у містах є власниками місцевих бюджетів, це основа місцевого самоврядування.
Директива Ради 2014/107/ЄС ( 984_010-14 ) від 9 грудня 2014 року СЕКЦІЯ VIII ВИЗНАЧЕНІ ТЕРМІНИ Пункт E) частина 1. Термін “власник рахунку” означає особу, яку фінансова установа, що веде рахунок, включила до списку власників фінансового рахунку або визнала як власника фінансового рахунку. Особа, окрім фінансової установи, яка володіє фінансовим рахунком на користь або від імені іншої особи як агент, опікун, довірена особа, особа з правом підпису, радник з питань інвестицій або посередник, не вважається власником рахунку для цілей цієї Директиви, а власником рахунку вважається така інша особа.
Головне управління Державного Казначейства не обслуговує рахунки Територіальних Громад , адміністративно-територіальні одиниці, Ленінського р-н. КОАТУУ 510136600, Староміського р-н. КОАТУУ 510137000, Замостянського р-н. КОАТУУ 510136300. (додаток – ) 13
– Ажде факт що Територіальні Громади , адміністративно-територіальні одиниці, райони у місті Вінниця, Ленінського р-н. КОАТУУ 510136600, Староміського р-н. КОАТУУ 510137000, Замостянського р-н. КОАТУУ 510136300. не створювали юридичну особу Вінницьку міську раду (орган місцевого самоврядування),
– немає обліку майна майна власності Територіальних Громад , адміністративно-територіальних одиниць з районним розподілом, райони у місті Вінниці, ( немає обліку майна власність Територіальних громад чим керує юр.особа місцеве самоврядування – Вінницька міська рада, )
– немає обліку власників майна челенів Територіальних громад, немає рахунків власності Територіальних громад
– немає рахунків Територіальних Громад, адміністративно-територіальних одиниць Ленінського р-н. КОАТУУ 510136600, Староміського р-н. КОАТУУ 510137000, Замостянського р-н. КОАТУУ 510136300
_______________________________________________________
– не відбулося виборів (волевиявлення) 01 листопада 1997 року до Вінницької міської ради, як представницький орган місцевого самоврядування відповідних територіальних громад районів у місті Вінниця з державним районним поділом ( Ленінського р-н. КОАТУУ 510136600, Староміського р-н. КОАТУУ 510137000, Замостянського р-н. КОАТУУ 510136300 ), які, в свою чергу, складають єдину систему адміністративно-територіального устрою України, згідно частини першої статті 133. Конституції України (254к/96-ВР). – Це є грубим порушенням конституційних прав і свобод людини, громадянина і члена територіальної громади (суб’єкта виборчого права, вільного волевиявлення), гарантованих статтями 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 21, 22, 24, 69, 70, 71 Конституції України (254к/96-ВР). (додаток – референдум, загальні збори) № 14
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА (ВМР) Ідентифікаційний код юридичної особи 25512617 Дата державної реєстрації: 21.05.1997 р. На дату 21.05.1997 р. не проводились загальні збори територіальних громад у місті Вінниця з державним районним поділом про утворення орган місцевого самоврядування, юридичної особи Вінницька міська рада, Ідентифікаційний код 25512617, (додаток – референдум, загальні збори). 14
На дату 21.05.1997 р. Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” (280/97-ВР) набув чинності 12.06.1997 р., а не 21.05.1997 р. після його опублікування, статті 94 Конституції України (254к/96-ВР), {Офіційне тлумачення частини п’ятої статті 94 див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-зп від 03.10.97} а, Вінницька міська рада утворення на дату 21.05.1997 р. коли Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” (280/97-ВР) не набув чинності (додаток – свідоцтво про реєстрацію юридичної особи Вінницька міська рада від 21.05.1997 р. код ЄДРПОУ 25512617) № 15, № 16.
– Лист відповідь з ВРУ №18/10-2188, від 18 грудня 2020 р. Закону який встановлює і визначає порядок утворення, ліквідації, реорганізації, реєстрації та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права – органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування не існує. (додаток) № 17
– Лист відповідь з ВРУ №18/10-2205, від 22 грудня 2020 р. Закону який встановлює і визначає порядок утворення, ліквідації, реорганізації, реєстрації та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права – органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування не існує. (додаток) № 18
Згідно ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області ПІ-32/0-51/0/63/21 від 29.01.2021 р. Обєкти Державного земельного кадастру є землі в межах державного кордону України , землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць. (далі – ст. 10 Закону України Про Державний земельний кадастр). У, ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області відсутні відомості щодо витягів по тер. громадах (КОАТУУ 510136300, 510136600, 510137000), Ленінського, Староміського, Замостянського. (додаток) № 19
Відповідно унікальної інформації про компанії на сайті, “Dun & Bradstreet Business Directory” збирає фінансову звітність приватних компаній для більш ніж 23 мільйонів компаній по всьому світу. (collects private company financials for more than 23 million companies worldwide).
Державна галузь. Вінницька міська рада, орган Державної влади розташований у місті Вінниці, Україна та є частиною державної промисловості. Вінницька міська рада, орган Держава влади має 225 загальних працівників у всіх своїх місцях та генерує $ 29,67 млн. У продажі (USD). (Співробітники та цифри продажів моделюються). Є 63 компаній у Вінницькій міській раді, органу Державної Влади Корпоративна родина.
Key Principal – Sergiy Morgunov,
YEAR STARTED 1997 (реєстрація 1997 р.)
REVENUE (MIL USD) 29.67 (Дохід (MIL USD) 29.67) (додаток ) № 20
– Форма власності юридичної особи, комунальна власність. це – підприємства, організації чи установи суб’єкти господарювання і може бути утворений за рішенням власника або уповноваженого ним органу. Власник – територіальна громада.
Господарський кодекс України (436-IV) пункт четвертий, частина перша, ст. 63 Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів: комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.
– Згідно Частини першої ст. 8 Господарського кодексу України (436-IV) від 12.05.2006 Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.
– Згідно Частина четверта ст. 43 Господарського кодексу України (436-IV) від 12.05.2006 здійснення підприємницької діяльності забороняється, органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
Відповідно до положень статті 8. Конституції (254к/96-ВР), в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Положеннями частини першої і другої статті 19. Конституції України (254к/96-ВР) закріплено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. {Офіційне тлумачення положення частини другої статті 19 див. в Рішенні Конституційного Суду України № 7-рп/2009 від 16.04.2009} Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.
Зміст вищевикладеного дозволяє констатувати беззаперечний, неспростовний, юридично обґрунтований факт, що юридична особа Вінницька міська рада з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 25512617 та КВЕД 75.11.4 / 84.11 Суб’єкт господарювання (юридична особа приватного права) Не створена громадами Ленінського, Староміського, Замостянського району у місті Вінниця (КОАТУУ 510136300, 510136600, 510137000), адміністративно-територіального устрою України. Вінницька міська Рада, юридична особа ЄДРПОУ 25512617 узурпував місцеву Владу. шляхом повалення Конституційного ладу та умисно створені умови життя для повного або часткового знищення громадян… що підпадає під ст. 109,111,442 Кримінального кодексу України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian