Меморандум з МВФ 2 березня 2017 року

Допоки ми воюємо з однієї сторони, то зовсім втратили “бдітєльность” з іншого фронту, де нас НЕ МЕНШЕ поневолюють тільки вже в юридичні площині. Допоки ми, як свідомі громадяни, господарі та власники прокинемось і зрозуміємо що нас знищують з обох боків… вони тихенько, повільно, тому й не помітно (маловідчутно) але не мент болісно впливають на нас. Пора б збагнути сенс прислів*я, “спасение утопающего – дело рук самого утопающего”.

Можливо я помиляюсь, але думаю, що варто почати з місцевого самоврядування, точніше проявлення його відсутності. Місцеві ради повинні бути підконтрольні, підзвітні та керовані виключно відповідною територіальною громадою. ОБОВЯЗКОВИЙ ОБЛІК всього і всіх, а в першу чергу ЗЕМЛІ (Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.), її власників та природних ресурсів. Пора брати під наш контроль нашу долю і ВОЛЮ, тільки ми і нікого крім нас.

https://drive.google.com/file/d/0B1aYUsRC3tGBTmlhUFdYbzBEWFE/view?fbclid=IwAR2bfd7cc7cPPWtykI5cgSX4ibxOJf7dutYxRKA_zrh8Fc9e1PLfkGRHsnc

Шановна пані Лагард!

(ТЕЗИ)
Щоби забезпечити досягнення цільового показника дефіциту бюджету, ми вжили низку заходів, включно з прийняттям законодавства для обмеження фіскальних ризиків, пов’язаних з підвищенням мінімальної заробітної плати: запровадженням механізму автоматичного коригування тарифів на газ та теплове опалення з тим, щоби тарифи на газ та теплове опалення й надалі залишалися на ринковому рівні, та коригуванням параметрів програм соціальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг для забезпечення їх кращої адресності та ефективності.

Вперше в історії України ми опублікували декларації активів посадових осіб високого рівня, що є важливим сигналом нашої рішучості щодо підвищення рівня прозорості. Дані про високопосадовців, які не подали декларації, були передані до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Ми просимо перевстановити – а в певних випадках також модифікувати – решту 8 структурних «маяків», як визначено в МЕФП, що додається, і запропонувати ряд нових «маяків» для збереження темпів впровадження реформ (Таблиця 2). Особливо ми просимо перенести «маяки» щодо пенсійної реформи та земельної реформи на кінець квітня і на кінець травня 2017 р. відповідно з тим, щоби в нас було більше часу для досягнення соціального консенсусу з метою проведення цих критично важливих реформ.
Ми проводитимемо консультації з МВФ щодо ухвалення таких заходів або внесення змін в напрямки політики, визначені в МЕФП, у відповідності з політикою МВФ щодо проведення таких консультацій. Ми надаватимемо фахівцям МВФ на їх запит дані та інформацію, необхідні для проведення моніторингу виконання програми. Підтверджуючи відданість нашій політиці прозорості, ми надаємо згоду на публікацію Міжнародним валютним фондом цього листа, Меморандуму про економічну і фінансову політику, Технічного меморандуму про взаєморозуміння (ТМВ) і супровідних документів Ради директорів МВФ одразу ж після завершення перегляду Радою директорів МВФ.

НБУ нестиме відповідальність за регулювання та нагляд за страховими і лізинговими компаніями, кредитними спілками, кредитними бюро й іншими небанківськими кредиторами, ломбардами та іншими фінансовими компаніями, а НКЦПФР нестиме відповідальність за регулювання і нагляд за приватними пенсійними фондами, емітентами іпотечних сертифікатів, фондами для фінансування будівництва та фондами операцій з нерухомістю.

Подальша податкова реформа має на меті підвищення ефективності та справедливості податкової системи. Ми будемо утримуватися від будь-яких істотних урізань податків та не будемо пропонувати нових звільнень від оподаткування та схем амністування. Ми значно посилимо вимоги до режиму спрощеного оподаткування, який створює суттєву прогалину в нашій системі оподаткування, з 1 січня 2018 року. Ми будемо також утримуватися від запровадження пільгового оподаткування – за винятком місцевих податків на майно – для компаній, які працюють в індустріальних зонах. Для того, щоб ми ефективно проводили гармонізацію обліку та платежів єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. Ми легалізуємо видобуток бурштину та азартні ігри, що сприятиме додатковим надходженням до бюджету, не пізніше ніж у 2018 році.

Тіньовий сектор. Для зменшення ризиків того, що підвищення мінімальної зарплати призведе до подальшого відтоку з офіційного сектору, особливо молодих та некваліфікованих працівників, збільшуючи таким чином обсяги тіньової економіки, ми прискоримо реформу адміністрування податків, включаючи посилення вимог до режиму спрощеного оподаткування та скасування мораторію на проведення податкових аудитів та трудових перевірок малих підприємств, збільшення штрафів за неофіційне працевлаштування та посилення якості перевірок.

в подальшому ми будемо переглядати наш трудовий кодекс для подолання існуючої жорсткості та кращого його пристосування до потреб сучасного ринку праці.

Прозорість та підзвітність.  Міністерство фінансів запровадило ключові показники діяльності (КПД) для ДФС з метою моніторингу її поступу в процесі реалізації реформ. Ці КПД будуть публікуватися щоквартально. Додатково, для забезпечення цілісності операцій інформаційних систем (ІТ-системи) ДФС до кінця червня 2017 р. ми завершимо зовнішній аудит ІТ-систем та баз даних ДФС та забезпечимо потужний нагляд Міністерства фінансів над ІТ-операціями ДФС. З цією метою, до середини березня 2017 року Міністерство фінансів видасть нормативний акт, який визначить стандарти та цілі розвитку та цілісності програмного забезпечення ДФC, запровадження якого буде підпадати під моніторинг у якості нового КПД. Нормативний акт дозволить Мінфіну мати доступ до податкових даних в системі управлінської інформації ДФС, що не ідентифікуватимуть окремих платників податків, в режимі он-лайн, а також мати можливість здійснювати моніторинг та перевіряти зміни даних стосовно платників податків. Для цього ми створимо адекватні можливості в Мінфіні для проведення аудиту та запровадимо основні технологічні засоби контролю.

Зміцнення інституційного потенціалу ДФС. Основна мета полягає в посиленні результативності, ефективності та цілісності ДФС і перетворенні її на організацію, яка надає послуги зі збирання доходів. Очікується, що повне злиття податкової і митної адміністрацій в єдину юридичну особу. 

Також, ми здійснимо консолідацію регіональних податкових і митних органів в єдиний офіс, по одному на кожний регіон,

Для посилення потенціалу ДФС з питань аудиту і стягнень, ми поновили, з 1 січня 2017 р., повноваження ДФС проводити аудит малих і середніх платників податків. Ми також очікуємо на затвердження Верховною Радою до кінця грудня 2017 р. законодавчого акту про надання ДФС повноважень з використання непрямих методів перевірки виконання зобов’язань зі сплати податків і соціальних страхових внесків. Скасування мораторію на здійснення аудиту дозволить ДФС проводити більш адресні перевірки компаній з метою виявлення незадекларованих (не оформлених офіційно) працівників.

Пенсійна реформа. Ми визнаємо необхідність реформування пенсійної системи. Структурні проблеми на ринку праці (низький рівень сплати ЄСВ і недостатня частка платників ЄСВ), несприятливі демографічні умови, а також застарілі пенсійні правила підірвали стабільність пенсійної системи. Рівень пенсійних видатків є дуже високим, попри відносно низький розмір більшості індивідуальних пенсій, через непропорційне зростання кількості пенсіонерів стосовно активної робочої сили. Це призвело до того, що дефіцит пенсійного фонду перевищив 140 млрд. грн. в 2016 р. (близько 6 відсотків ВВП), і, за відсутності змін, цей дефіцит зростатиме і надалі, що наражає життєздатність пенсійної системи на небезпеку у майбутньому. Для створення стабільної основи системи пенсійного забезпечення, стимулювання сплати пенсійних внесків працівниками, а також для забезпечення адекватного рівня пенсії у майбутньому Верховна Рада України ухвалить до кінця квітня 2017 р. комплексну пенсійну реформу (новий термін виконання структурного маяка, перенесений з кінця грудня 2016 р.), яка набере чинності з 1 січня 2018 р. Ця реформа буде матиме такі характеристики: (і) новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж існуючий, діапазоном пенсійного віку, що передбачає значну можливість вибору, в залежності від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до продовження трудової діяльності і пізнішого виходу на пенсію; (іі) економія видатків у розмірі не менше 3 відсотків ВВП в довгостроковій перспективі , в тому числі за рахунок збільшення ефективного трудового стажу для виходу на пенсію; і (ііі) гарантії того, що громадяни України отримуватимуть пенсії, які є співвідносними зі сплаченими ними внесками і адекватними в реальному вимірі. Ця загальна система буде застосовуватися до всіх видів зайнятості, за винятком обмеженого переліку небезпечних професій.

Реформування сектору державного управління і системи оплати праці. Для послаблення наслідків збільшення у 2017 році мінімальної зарплати в два рази, ми розмежували поняття базової зарплати держслужбовців і мінімальної зарплати.  До кінця червня 2017 р. ми проведемо всеохоплюючий перегляд загальної системи оплати праці у державному секторі, взявши до уваги чинну законодавчу базу з цих питань та її вплив на структуру зарплат, їх скорочення, а також загальний фонд оплати праці. Ми розпочнемо середньострокову програму скорочення зайнятості у державному секторі і плануємо скоротити кількість працюючих у бюджетній сфері (за винятком військових) на принаймні 4 відсотки до кінця 2017 року, і ще на 10 відсотків до кінця 2019 року. Що стосується державної служби, то ми продовжимо подальшу оптимізацію кількості працюючих у міністерствах та інших державних агентствах і запровадимо більш ефективні процедури. Таким чином, до кінця 2017 р. ми плануємо зменшити кількість штатних працівників на 5 відсотків, і ще на 10 відсотків до кінця 2019 року. Зараз ми розбудовуємо централізовану інформаційну систему всієї держслужби і розпочнемо звітувати про кількість держслужбовців, а також ми оприлюднюватимемо кількість працюючих у бюджетній сфері на піврічній основі. Для відстеження прогресу ми вже встановили індикативні цілі по зниженню кількості працюючих.

Реформа сфери охорони здоров’я. На першому етапі реформ ми запровадимо механізм фінансування сфери надання первинних медичних послуг за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». надання первинних медичних послуг отримуватиме бюджетне фінансування з урахуванням кількості громадян, які зареєструються у конкретного лікаря у певному медичному закладі, або у приватній клініці. Таке фінансування буде універсальним, а його розмір варіюватиметься з віком. Закупівля медичних послуг проводитиметься єдиним національним агентством із закупівель (Національною медичною службою), яку буде сформовано у першій половині 2017 р. Починаючи з 2018 р., Національна медична служба також відповідатиме за фінансування спеціалізованої і стаціонарної медичної допомоги , а також займатиметься фінансуванням закупівель амбулаторних ліків. З початку 2017 року ми почнемо формування близько 100 регіональних лікарняних округів на визначеній території у кожній області. Таким чином, можна буде подолати дублювання при наданні медичних послуг, опираючись на взаємодоповнюваність. Це допоможе суттєво скоротити надлишковий потенціал в лікарняному сегменті (ЗНОВУ ЛЮДЕЙ НА ВУЛИЦЮ АБИ РОЗРАХУВАТИСЬ ЗА КРЕДИТИ МВФ) і покращити якість послуг. В 2017 році ми запровадимо програму відшкодування вартості амбулаторних ліків, поступово розширюючи перелік ліків.

Реформа системи соціальної допомоги. Ми повні рішучості посилити контроль за призначенням соціальних платежів і покращити їх адресність з метою мінімізації призначення виплат тим, хто не відповідає вимогам. З цією метою ми вже внесли зміни до законодавства, які дозволять Мінфіну мати доступ до єдиної бази даних цивільного статусу, реєстру виборців та інших відповідних баз даних у процесі перевірки соціальних призначень. До кінця червня 2017 р. парламент також затвердить закон про перевірку доходів отримувачів соціальної допомоги на основі доходів домогосподарств та їх активів. На основі цієї інформації ми припинятимемо виплату соціальної допомоги тим, хто не відповідає критеріям для її нарахування. Також під егідою Мінфіну ми створимо єдиний централізований банк даних по всім отримувачам соціальної допомоги (новий структурний маяк до кінця грудня 2017 р.).

Ми продовжимо свої зусилля з підвищення адресності соціальної допомоги, посилимо стимулювання домогосподарств до ощадливості та продовжимо здійснювати видатки в межах бюджетних лімітів. З цією метою ми знизили норми споживання з 5.5 до 5.0 м3 на 1 кв.м. для індивідуального опалення, і з 65 до 51 кВт/г за 1 кв.м. електроенергії, що використовується для індивідуального опалення, і з 0.0548 до 0.0431 Гкал на 1 кв.м. для централізованого опалення, починаючи з 1 травня 2017 р. Крім того, до кінця липня 2017 р. ми (i) переглянемо інші параметри системи комунальних субсидій домогосподарствам (КСД) для поліпшення адресності; (ii) запровадимо коригування соціальних норм у не-пікові місяці протягом опалювального сезону; та (ііі) застосуємо тариф на розподіл газу й опалення на основі потужності, що дозволить перенести деяку частину вартості на літні місяці – всі зміни набудуть чинності з 1 травня 2017 р. (новий структурний маяк).Таким чином, це дозволить обмежити видатки на субсидії з оплати комунальних послуг 47 млрд грн у 2017 році.

Ми продовжимо докладати зусиль з поліпшення роботи газового сектору. Зокрема: a. Для утримання тарифів на рівні повного відшкодування вартості, ми вже переглянули Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (Постанова Кабінету Міністрів No 758) ввести тимчасовий механізм автоматичного коригування роздрібних тарифів на газ і опалення на піврічній основі у разі, якщо тарифи відхиляються на 10 відсотків чи більше від рівня повного покриття собівартості (на основі паритету з цінами імпорту, як це визначено у Технічному меморандумі про взаєморозуміння (TMВ) (попередній захід для цього перегляду). Тимчасовий механізм коригування діятиме, допоки тарифи не буде повністю 21 лібералізовано. Ми також щопівроку коригуватимемо ціни на газ внутрішнього видобутку, починаючи з 1 квітня 2017 р. з тим, аби його ціна залишалася паритетною до ціни імпортованого газу. b. Для забезпечення повної лібералізації тарифів на газ, до кінця серпня 2017 р. нами буде затверджено Постанову Кабінету міністрів про монетизацію допомоги у рамках субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні компаній, що надають комунальні послуги до кінця вересня 2017 р. (новий структурний маяк). Таким чином, приватні газові трейдери зможуть конкурувати з Нафтогазом в поставках газу. Ми також будемо працювати в напрямку монетизації комунальних субсидій на рівні домогосподарств для підвищення ефективності використання енергії. Також, до кінця вересня 2017 р. ми внесемо подальші зміни до Постанови Кабінету міністрів No 758, якими відокремимо тарифи на постачання і розподіл газу від ціни на газ як товару. Ми також скасуємо схеми, за якими домогосподарства, що не отримують субсидій, могли здійснювати оплату за опалення протягом 12 місяців («у розстрочку») (Постанови Кабінету Міністрів NoNo 630 і 357) з 1 травня 2017 р.. Також до 1 квітня 2017 р. ми поновимо застосування положення про закінчення терміну дії у Постанові Кабінету Міністрів No 217, яке вимагає адресного використання доходів теплокомуненерго на конкретні (не-газові) оперативні витрати.

Дерегуляція та ліцензування. Нещодавно Кабінет міністрів України прийняв низку рішень, які скасовують велику кількість регуляторних актів, зокрема в галузях телекомунікації та сільського господарства. Крім того, ми переглянули наш план дерегуляції, аби відобразити поступ, досягнутий дотепер, та змістити центр уваги наших зусиль. Зокрема, ми очікуємо на реалізацію пунктів 7, 8, 73, 84 та 108 нового плану, а також затвердження закону про ринок електроенергії до кінця березня 2017 р. Пункти, які залишаються, будуть впроваджені відповідно до зобов’язань за планом дій. Паралельно з цим ми періодично здійснюємо огляди регуляторного навантаження в галузях енергетики, інфраструктури, будівництва і сільського господарства. КМУ затвердить конкретні пропозиції з питань реформування кожної з цих сфер до кінця квітня 2017 р. Зрештою, КМУ затвердить усі ліцензійні умови, що залишилися, до кінця березня 2017 р. У цьому контексті ми також зробимо необхідні кроки для забезпечення того, щоб Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб повною мірою функціонував до кінця червня 2017 р.

Земельна реформа. Для сприяння реалізації потенціалу зростання в Україні залишається важливою лібералізація ринку землі, в тому числі продаж земель сільськогосподарського призначення. З цією метою ми створили робочу групу за участі відповідних міністерств, які, у співпраці зі Світовим банком, розроблять законопроект для того, щоб відкрити ринок землі та дозволити продаж землі за належних запобіжних заходів. Затвердження Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення очікується до кінця травня 2017 р. (зміна і новий граничний термін для виконання структурного маяка, який залишається з кінця вересня 2016 року), що дозволить діючому мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення втратити силу з кінця 2017 року, таким чином, дозволяючи продаж землі, що знаходиться в державній та приватний власності, відразу ж після цього. Ми також запустимо кампанію з інформування громадськості аби роз’яснити переваги цієї реформи. (МИ Й ТАК ЗНАЄМО ЩО В НАС ПЛАНОМІРНО ВИКРАДАЮТЬ ЗЕМЛЮ ЗІ СТОРОНИ МВФ)

Урядування. Після ухвалення закону з питань корпоративного управління підприємствами державної форми власності Кабінет Міністрів України ухвалить рішення, що регулюватимуть створення наглядових рад до кінця березня 2017 р. Ми завершимо призначення незалежних наглядових рад у 15 найбільших ДП до кінця червня 2017 р. Більше того, ми очікуємо, що до кінця червня 2017року будуть завершені аудиторські звіти найбільших ДП, підготовлені аудиторами, що мають добру репутацію та були відібрані на основі постанови Кабінету Міністрів України щодо критеріїв відбору аудиторів для ДП. Ми продовжимо вивчення варіантів створення єдиної загальнодержавної холдингової компанії, завдання якої полягатиме у тому, щоб здійснювати управління стратегічними комерційними ДП.

Класифікація (групування) усіх ДП. Ми продовжимо здійснення класифікації (групування) щодо всіх ДП за консультацій з фахівцями МВФ. ДП, в яких немає чіткого загальнодержавного стратегічного інтересу, будуть приватизовані або ліквідовані . До кінця серпня 2017 р. Кабінет міністрів затвердить та опублікує на веб-сайті Мінекономрозвитку дані класифікації (групування) та передасть ДП до Фонду державного майна України (ФДМУ).

Ліквідація ДП. На основі результатів класифікації (групування) ми плануємо централізувати ліквідацію нефункціонуючих ДП під керівництвом ФДМУ. Виходячи із цього наміру ФДМУ за консультацій із відповідними міністерствами наразі готує законопроект, який дозволить ФДМУ за спрощеною процедурою ліквідувати ДП із нульовими активами або активами, які є меншими за зобов’язання. У цьому контексті ми проведемо аналіз Закону України «Про банкрутство» щодо ДП та запровадимо необхідні зміни там, де це буде потрібно. Ми очікуємо, що Верховна Рада ухвалить цей законопроект до кінця червня 2017 р.

Приватизація. Хоча дотепер ми досягли обмеженого поступу у приватизації великих ДП, ми визнаємо потребу у прискоренні цього процесу для посилення потенціалу до зростання в Україні. До ключових елементів нашої стратегії з питань приватизації належить:

i. Удосконалення законодавчої бази. Верховна Рада ухвалить зміни до Закону України «Про приватизацію», аби поліпшити прозорість і запобіжні заходи, а також аби додатково оптимізувати процес приватизації підприємств середнього розміру, до кінця серпня 2017 р. (новий граничний термін виконання наявного структурного маяка, перенесений з кінця грудня 2016 р.).

ii. Розширення кола підприємств на приватизацію. На основі класифікації (групування), а також за сприяння, яке буде забезпечено затвердженням законодавства зі скорочення переліку заборонених до приватизації компаній (очікується до кінця червня 2017 р.), ми розробимо графік передачі додаткових ДП від міністерств і відомств до ФДМУ, причому акції всіх компаній, що плануються до продажу в 2017 р, , будуть передані до ФДМУ до кінця березня 2017 р.
iii. Приватизація малих ДП і дрібних активів. Ми оптимізуємо та прискоримо приватизацію малих ДП та тисяч дрібних активів (будинків, обладнання тощо), які наразі належать державі, зокрема шляхом проведення електронних аукціонів через нашу систему ProZorro. Очікується, що ми зможемо провести перші аукціони на цій новій платформі до кінця червня 2017 р.

iv. Приватизація великих ДП. Ми підтверджуємо свої зобов’язання щодо приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод» та вживатимемо необхідних заходів, включно з врегулюванням ідентифікованих балансових недоліків, для залучення авторитетних міжнародних інвесторів та завершення його приватизації у першій половині 2017 р. Паралельно, ми ініціюватимемо приватизацію великої кількості ДП, визначених для приватизації до кінця вересня 2017 р.: ПАТ «Центренерго», «Турбоатом», чиї частки були вже переведені до ФДМУ, та регіональні енергорозподільчі компанії, обленерго, чиї частки будуть переведені до ФДМУ до кінця квітня 2017 р. Аналогічним чином, ми очікуємо затвердження законодавства, яке дозволить повну приватизацію ДП «Укрспирт», державного виробника алкоголю в Україні, до складу якого входить близько 150 пов’язаних ДП, до кінця березня 2017 р., з тією метою, щоб конкурсний продаж був завершений до кінця вересня 2017 р.

 

Таблиця 2. Україна: попередні заходи і структурні маяки
Попередні заходи Статус

Дата
завершення

Ухвалення Верховною Радою Закону України «Про
Державний бюджет України на 2017 р.» і супутнього
законодавства, що узгоджуватиметься з цільовим показником
програми 3.1 відсотка ВВП (як вказано в ¶18).

Виконано

Врегулювання всіх великих банків, які не дотримуються
вимоги щодо мінімального рівня адекватності капіталу, як це
визначено в пар. ¶8.

Виконано

Перегляд Положення про покладення спеціальних обов’язків
на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів (постанова Кабінету Міністрів
України No758) з метою впровадження автоматичного
механізму щопіврічного коригування роздрібних тарифів на
газ та теплову енергію у разі, якщо тарифи відхилятимуться від
рівня повного покриття витрат (на основі паритету імпорту у
відповідності до Технічного меморандуму про
взаєморозуміння) на 10 відсотків або більше (як описано у
пар. ¶24a)

Виконано

Зниження норм споживання з 5.5 до 5.0 м3 на 1 кв.м. для
індивідуального опалення, і з 65 до 51 кВт/г за 1 кв.м.
електроенергії, що використовується для індивідуального
опалення, і з 0.0548 до 0.0431 Гкал на 1 кв.м. для
централізованого опалення, починаючи з 1 травня 2017 р. (як
вказано в пар.¶23)

Виконано

Забезпечення подання високопосадовцями декларацій про
активи за 2015 рік, відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції», повідомлення НАБУ про
високопосадавців, котрі не подали декларації, і відкриття
доступу до поданих декларацій для широкого загалу (як
вказано в пар. ¶26а)

Виконано

Запропоновані нові структурні маяки Статус

Дата
завершення

Вибір міжнародно-визнаної фірми шляхом прозорого
процесу, який буде вести переговори щодо реструктуризації
та умов стягнення заборгованості за проблемними кредитами
ПриватБанку, використовуючи найкращій світовий досвід; та
вибір міжнародно-визнаної аудиторської фірми для
проведення піврічного незалежного перегляду кредитного

портфелю (у відповідності до законодавства та нормативно-
правових актів НБУ) з метою належного моніторингу процесу

15 квітня 2017

30

відновлення вартості активів (як вказано в пар.¶8iv).
Верховна Рада ухвалить пенсійне законодавство, як це
визначено у МЕФП, пар. ¶21a.

Кінець квітня
2017 р.

Ухвалення Верховною Радою законодавства про створення
нової цивільної служби, відповідальної за розслідування
фінансових злочинів проти держави під управлінням Мінфіну
для заміни нинішньої податкової міліції та консолідації всіх
повноважень із боротьби з фінансовими злочинами проти
Держави в одному агентстві, уникаючи при цьому
дублювання функцій (як вказано в пар. ¶ 20е).

Кінець квітня
2017 р.

Схвалення Верховною Радою України закону про обіг земель
сільськогосподарського призначення, що передбачатиме
завершення мораторію на продаж землі
сільськогосподарського призначення з кінця 2017 року, таким
чином дозволяючи продаж землі, що знаходиться у
державній та приватній власності відразу ж після цього (як
зазначено в ¶27b).

Кінець травня
2017 р.

Верховна Рада ухвалить законодавство з метою створення
антикорупційних судів (як вказано в пар. ¶26c)

15 червня 2017

Перегляд параметрів системи комунальних субсидій домогосподарствам (КСД) для поліпшення адресності; введення коригування соціальних норм у не-пікові місяці протягом опалювального сезону; та застосування тарифу на доставку газу й опалення на основі потужності, що дозволить перенести деяку частину вартості на літні місяці – всі зміни набудуть чинності з 1 травня 2017; таким чином, граничні видатки на комунальні субсидії домогосподарствам

Кінець липня
2017 р.

Прийняття Постанови КМУ про монетизацію комунальних
субсидій на рівні підприємств-надавачів комунальних послуг
(як зазначено в ¶24b).

Кінець серпня
2017 р.

Створити в Мінфіні централізовану базу даних одержувачів соціальної допомоги (як зазначено в ¶21d).

Кінець грудня
2017 р.

Попередні структурні маяки Статус

Дата
завершення

Коригування параметрів соціальних програм, що мають стосунок до оплати житлово-комунальних послуг, у т.ч. формули розрахунку розміру субсидії, з метою забезпечення утримання обсягу видатків на субсидії в межах затвердженої в бюджеті суми

Попередній захід
(змінений)

Кінець вересня
2016 року

31

Подання до Верховної Ради Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»

Не виконано Кінець вересня
2016 р.,
змінено і
перенесено на
кінець травня
2017 р.

Верховна Рада ухвалить зміни до законодавства, відповідно до рекомендацій фахівців МВФ, для посилення процедури визнання підприємств банкрутами

Не виконано Кінець вересня
2016 року,
перенесено на
кінець вересня
2017 р.

Верховна Рада ухвалить Закон, що посилює положення Цивільного і Господарського процесуального кодексів про виконання судового наказу про сплату заборгованості за внутрішніми трансакціями та про арешт коштів на банківських рахунках 

В очікуванні завершення
виконання
Не виконано

Кінець вересня
2016 р.
перенесено на
кінець вересня
2017 р.

Перегляд Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (постанова Кабінету Міністрів України No758) з метою впровадження тимчасового механізму щоквартального коригування роздрібних тарифів на газ та теплову енергію у разі, якщо тарифи відхилятимуться від рівня повного покриття витрат (на основі паритету імпорту у відповідності до Технічного меморандуму про взаєморозуміння) на 10 відсотків або більше (МЕФП за
вересень 2016 р., пар. ¶33a)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian