164 ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД суддя Кривошея Анатолій Іванович

Вих. № 164

від __________________ 2021 року

ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЄДРПОУ 42257550

21050, м. Вінниця, вул. СОБОРНА 6

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/258538625958220/

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. Тому,

 

ВИМАГАЮ:

 1. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу посвідчення судді, яким підтверджуються повноваження судді установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 2. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу Присяги судді, складеної Українському народові суддею установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 3. Надати завірені належним чином відомості стосовно наявності або відсутності (просто – «Є», чи «НЕМАЄ») ідентифікаційного коду (ІНН), або біометричних документів (внутрішнього/закордонного паспорта, ID-картки) у судді установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 4. Надати завірені належним чином достовірні відомості щодо реєстрації і надання акредитації ВАR-гільдією та делегування відповідних повноважень судді установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 5. Надати завірену належним чином фотокопію (засвідчену гербовою печаткою компетентного органу, із зображенням Державного Герба України, встановленого статтею 20. Конституції України) Подання Вищої ради правосуддя до Президента України про призначення вперше на посаду судді Кривошея Анатолій Іванович;
 6. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу (засвідчену гербовою печаткою компетентного органу, із зображенням Державного Герба України встановленого статтею 20. Конституції України) Указу Президента України «Про призначення суддів», яким Кривошея Анатолій Іванович було призначено вперше, строком на п’ять років у місцевих загальних судах на посаду судді;
 7. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу висновку ВККСУ щодо можливості призначення на посаду судді «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 8. Надати завірені належним чином відомості, про наявність повноважень (правосуб’єктності – правоздатності, дієздатності, деліктоздатності) щодо здійснення правосуддя, на момент запитування відповідної інформації, у судді установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 9. Надати завірені належним чином копії Сертифікату та відомостей з передостанніми і останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останнього кваліфікаційного іспиту суддею установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 10. Надати завірені належним чином відомості заповнення Декларації про доходи (за попередній рік) суддів установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 11. Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) які коли-небудь застосовувалися по відношенню до суддів установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 12. Надати завірені належним чином відомості стосовно інвентарного номеру суддівської мантії і нагрудного знаку суддів установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 13. Надати завірену належним чином копію (з підписами підписантів/сторін) трудового договору/контракту з основного місця роботи, підписаного суддею установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 14. Надати завірену належним чином копію з трудової книжки щодо підтвердження постійного місця роботи професійного судді установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 15. Надати завірений належним чином витяг з відомостей про отримання заробітної плати (за три останніх роки) професійним суддею установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 16. Надати завірену належним чином копію з оригіналу (за підписами підписантів/сторін) Довіреності від керівника юридичної особи – установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 17. Надати засвідчені належним чином відомості про види заохочення, виплату грошових премій, нагород державними нагородами, спеціальними званнями відносно суддів установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 18. Надати завірені належним чином відомості відносно відпусток та лікарняних в яких перебував(ла) судді установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович;
 19. Надати завірені належним чином відомості стосовно кількості винесених ухвал/постанов/рішень «Іменем України» суддів установи/юридичної особи з назвою «Вінницький апеляційний суд» (код ЄДРПОУ: 42257550; код КВЕД: 84.23): Кривошея Анатолій Іванович за весь час їх перебування на відповідній посаді;
 20. Надати завірену належним чином копію письмового звернення Кривошея Анатолій Іванович до Президента України з ініціативою приведення існуючої неконституційної системи судоустрою в Україні у відповідність до норм чинної Конституції України;
 21. Надати завірену належним чином копію письмового звернення Кривошея Анатолій Іванович до Верховної Ради України з ініціативою приведення існуючої неконституційної системи судоустрою в Україні у відповідність до норм чинної Конституції України;
 22. Надати завірену належним чином копію відповідного указу або розпорядження Президента України про призначення дати і часу проведення урочистостей з нагоди складання присяги суддями, зокрема, Кривошея Анатолій Іванович безпосередньо перед Президентом України;
 23. Надати фотокопію з фотокартки із зображенням моменту складання присяги Українському народові перед Президентом України Кривошея Анатолій Іванович;
 24. Надати фотокопію з фотокартки із зображенням моменту вручення Президентом України суддівського посвідчення Кривошея Анатолій Іванович;

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian