134 5G

Вих. № 134-1

від __________________ 2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЄДРПОУ 00031101          

01008, м. Київ, вул. Грушевського 12/2

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/258566152622134/

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

 

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. Тому,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ:

 

  1. Хто отримав ліцензію на встановлення/використання 5G технологій в Україні?
  2. Які частоти виділені під 5G технології в Україні?
  3. Чи проводились (якщо так, то коли і ким) науково-дослідні роботи по впливу електромагнітного випромінювання 5G технологій на людину, тваринний та рослинний світ (надати належним чином завірені копії результатів цих дослідів)?
  4. Яка гранично-допустима норма випромінювання в Вт/м² була в період з 1985 по 2021 рік включно. Ким і на яких підставах вносились зміни?
  5. З якими компаніями уряд підписав контракт на розбудову мереж 5G в Україні (надати копії цих контрактів)?
  6. За чиї кошти, в якому розмірі і на яких умовах відбувається впровадження в Україні технології 5G?

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «республки украйни, украйнець(): -mail: вих. 134- васильович шмигора 2021 року 01008, едрпоу 00031101 киïв, вул. рушевського 12/2 запит за законом доступ до публячной нформаци" укратни закону украйни мнстрв людини вимагаемо надати выдповдь надати заврену належним чином копёю плану заходв щодо впровадження технологйй 5G; надати заврену належним чином копю постанови кму вд22 лютого 2006 №200 про видачу, продовження строку переоформлення, видачу дублкатв користування заврену належним затвердження нацонально таблиц розподлу заврену копю украйни p. ззнанням, про 15 украйни; кму вi̇д червня 2006 p. №815 про ресурсу украйни; покарання, з'явлення iз влади, обсязй, 3повагою, вимог украёни вказати копювання володимирович володимир васильович шмигора»

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «кабнет MIHICTPIB украёни розпорядження вi̇д 11 листопада 2020 № 1409-р киёв про затвердження плану заходв щодо впровадження украёни системи рухомого (мобльного) в'язку п'ятого поколння 1. затвердити план заходв щодо впровадження украйни системи рухомого мобльного) язку ятого поколння, що додаеться. 2. центральним органам виконавчой влади подавати щомсяця числа мнстерству цифровой трансформаци 1нформацию стан виконання плану заходв, затвердженого цим розпорядженням. узагальнення 11 нформування президента украёни кабнету міністрів украйни. 3. рекомендувати нацональний Komicï, що здйснюе державне регулювання сфері информатизаци, подавати щомсяця числа мнстерству цифровой трансформаци 1нформацию про стан виконання плану заходв, затвердженого цим розпорядженням. ер-м.нстр украёни інд. 21 д. шмиг аль»

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian