158 ПРИВАТНІ РАХУНКИ!!??

Вих. № 158

від __________________ 2021 року

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.ВІННИЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ 3805470                    

21007, м. Вінниця, вул. ЗАМОСТЯНСЬКА 7

 
Приватна фірма (банк) з назвою УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.ВІННИЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ 3805470 (доказ 1: https://www.sylavpravdi.com.ua/38054707-2/; Доказ 2: https://www.sylavpravdi.com.ua/014-2/; Доказ 3: https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/194508735694543/) не видає свого контрагента, таку ж приватну юр. особу приватного права з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617 (доказ 1: https://www.sylavpravdi.com.ua/25512617/; Доказ 2: https://www.sylavpravdi.com.ua/014-2/; Доказ 3: https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/194508735694543/; Доказ 4: https://www.sylavpravdi.com.ua/115-2/)
проте, нам стало відомо, що рахунки ці належать Департаменту фінансів тієї ж приватної ВМР: https://www.sylavpravdi.com.ua/144/
В громадян, членів територіальної громади району в місті (міста) немає обовязку сплачувати на приватні рахунки в т.ч. штрафи за парковку. Тим паче, що саме Казначейство зазначило, що в Управлінні Казначейства відсутні відомості в яких зазначені рахунки місцевих бюджетів https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/183027253509358/.
До того ж, станом на 30.03.2021в управлінні Казначейства юридична особа публічного права територіальна громада міста Вінниці, як клієнт не обслуговується https://www.sylavpravdi.com.ua/118-1/ А юридична особа публічного права територільна громада міста Вінниці як олержувач та/або розпорядник бюджетних коштів НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНА https://www.sylavpravdi.com.ua/118/

 

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Згідно Конституції України Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів, інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах кошти бюджетів. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Стаття 143. Територіальні громади безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; Обласні та районні ради затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами.

Відповідно до БЮДЖЕТНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ (2456-VI) Стаття 2. Визначення основних термінів 1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 1) бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду; 2) бюджети місцевого самоврядуваннябюджети сільських, селищних, міських територіальних громад, а також бюджети районів у містах; Стаття 5. Структура бюджетної системи України 1. Бюджетна система України складається з: 1) державного бюджету; 2) місцевих бюджетів: а) бюджету Автономної Республіки Крим; б) обласних бюджетів; в) районних бюджетів; г) бюджетів місцевого самоврядування. Тому,

ВИМАГАЄМО НАДАТИ:

  1. Кому належать і хто є кінцевим бенефіціарним власником наступних рахунків, відкритих в УДКСУ у м. Вінниці Вінницької області:
    • ua688201720344290003000078501;
    • ua578201720344271003100078501;
  2. завірену належним чином копію договору №10 від 5.01.2015 «Про здійснення розрахунково-касового обслуговування»;
  3. номер рахунку місцевого бюджету наступної територіальної громади м. Вінниці:

А) Замостянська; Б) Ленінська; В) Староміська; Г) Вінницька міська; Д) Вінницька об’єднана територіальна громада. 

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian