157 ВЕРХОВНА зРАДА УКРАЇНИ = ДЕРЖАВНа ЗРАДА

Вих. № 157

від __________________ 2021 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/255941182884631/

ВЕРХОВНА зРАДА УКРАЇНИ – перші окупанти на нашій території!!! Не прийнявши низки основоположних Законів в т.ч. про державні символи та органи безпеки України  – допустили неЗаконний, АНТИ Конституційний продаж землі – основи з основ.

Всі 450 депутатів позбавити мандатів, а тих хто голосував ЗА або Утримався за Закон про продаж землі ВИМАГАЮ позбавити громадянства Республіки Україна та депортувати в ті країни за гроші яких вони вчинили ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ.

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

 

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України; Стаття 106. Президент України: 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

Відповідно до Декларація про державний суверенітет України (55-XII) IX. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА Українська РСР має право на власні Збройні Сили. Українська РСР має власні внутрішні війська та органи державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР.

1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі волею народу України Українську РСР було перейменовано в самостійну українську державу – Україна, а відповідно й перейменовану Верховну Раду УРСР в Верховну Раду України. Тому,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ:

  1. Завірені належним чином копії законів про утворення:
    • СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ;
    • УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ;
  2. Завірену належним чином копію закону про утворення Збройні Сили України та/або УРСР;
  3. Завірені належним чином копії законів про утворення органів державної безпеки України та/або УРСР нині діючі;
  4. Надати вичерпний перелік органів безпеки України, що підпорядковані Верховній Раді України;
  5. Якщо відповідні документи містяться в архівах – надати рахунок для оплати відповідних послуг.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian