112 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ:  02359395 

АНТИКОНСТИТУЦІЙНЕ рішення недооргану місцевого самоврядування Вінницької міської ради, щодо скасування районів міста Вінниці, адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад.
 1. скасовано районний поділ https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/202356938243056 https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/182057070273043
 2. без врахування думки власників цих районів (територіальних громад), місцевих референдумів не було: https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/182090516936365 https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/194463689032381
 3. без спеціального закону про адміністративно-територіальний устрій України який міг би регулювати це питання: https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/184418766703540
 4. будучи недоорганом місцевого самоврядування, юридичною особою приватного права https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/233249151820501/
 5. Закону України про юридичних осіб публічного права НЕ ІСНУЄ https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/233291225149627/
 6. яка діє на підставі злочинного Закону України про місцеве самоврядування в Україні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text так як цей закон очевидно написаний з метою узурпації влади народу України – виключних власників на своїй території
 7. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text більш ніж впевнений, що свідомо була перекладена з грубими помилками в порівнянні з оригіналом European Charter of Local Self-Government https://rm.coe.int/168007a088, де замість слова СТАТУТ підмінили поняття і написало ЗАКОН… адже місцеве самоврядування має керуватись Конституцією та СТАТУТОМ, який повинен відповідати Конституції і відповідати баченням співвласників відповідних територіальних громад.
 8. і т.п.

 

Вих. № 112

від __________________ 2021 року

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ:  02359395        

21100, м. Вінниця, вул. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 15

 

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями ст.ст. 3, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 55, 56, 60, 64, 68, 69, 75, 124, 125, 140, 141, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 2, 81, 316, 317, 318, 319, 321, 324, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, ст.ст. 66, 67, 364, 365, 367 Кримінального кодексу України, ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 29, 31 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 19, 20, 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 10 КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», ст. 19 Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. Тому,

 

ПРОСИМО НАДАТИ вичерпну, змістовну офіційну відповідь на наступні питання:

 

 1. Коли, ким і на підставі чого були створені наступні адміністративно-територіальні одиниці (райони) міста Вінниці (та надати копії відповідних нормативно правових актів):

А) Замостянський;

Б) Ленінський;

В) Староміський;

 1. Які були присвоєні класифікатори об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) наступним адміністративно-територіальним одиницям (районам) міста Вінниці (та надати копії відповідних нормативно правових актів):

А) Замостянський;

Б) Ленінський;

В) Староміський;

 1. Коли, ким і на підставі чого були ліквідовані наступні адміністративно-територіальні одиниці (райони) міста Вінниці (та надати копії відповідних нормативно правових актів):

А) Замостянський;

Б) Ленінський;

В) Староміський;

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian