167 Ю.о. пр.п. з наз. о.м.с. ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Вих. № 167

від __________________ 2021 року

Ю.о. пр.п. з наз. о.м.с. ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЄДРПОУ 25512617  21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/264907668654649/

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

 

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. Тому,

 

ВИМАГАЄМО:

 

 1. Вказати форму власності юридичної особи з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617;
 2. Вказати організаційно-правову форму юридичної особи з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617;
 3. Вказати перелік засновників (учасників) юридичної особи з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617, у тому числі ім’я, місце проживання,  ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків,  якщо засновник – фізична особа;  найменування, місцезнаходження   та   ідентифікаційний  код,  якщо  засновник  – юридична особа;
 4. Вказати основні види діяльності юридичної особи з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617;
 5. Вказати прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право  вчиняти юридичні  дії  від  імені юридичної особи з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617 без довіреності,  у тому числі підписувати договори,  їх  ідентифікаційні  номери  фізичних осіб – платників податків;
 6. Вказати дані про розмір статутного фонду (статутного або  складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), а  також  розмір  сплаченого  статутного  фонду  (статутного   або складеного  капіталу)  на  дату проведення державної реєстрації та дата закінчення його формування;
 7. Вказати дату та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617,  дати  та  номери  записів  про внесення змін до нього;
 8. Вказати серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617, дати видачі або заміни свідоцтв про державну реєстрацію;
 9. Вказати дані про установчі  документи юридичної  особи з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617,  дати  та  номери записів про внесення змін до них;
 10. Дані про дату постановки на облік юридичну особу з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617 в органах:
  • Статистики;
  • Державної податкової служби;
  • Пенсійного фонду України;
  • Фондів соціального страхування;
 11. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617;
 12. Вказати місце проведення державної реєстрації,   а   також   місце проведення інших реєстраційних дій юридичної особи з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617;
 13. Вказати прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617,  внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
 14. Вказати дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617;
 15. Надати копії документів, відомостей (т.п.) на підставі яких була заповнена реєстраційна картка ФОРМА №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу з назвою органу місцевого самоврядування ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian