145 Національний склад населення України на 2001 рік

Вих. № 145

від __________________ 2021 року

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ:  02359395                         

21100, м. Вінниця, вул. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 15

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/256178962860853/

https://drive.google.com/file/d/1QZc9MggaDBdcu7W4w1WiZLXhFAAvM20Q/view?usp=sharing

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Відповідно до Закон України “Про державну статистику” (2614-XII) та Закон України «Про Всеукраїнський перепис населення» (2058-III), де Стаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об’єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної політики з питань народонаселення. Стаття 5. Програма Перепису населення Програму Перепису населення становлять основні первинні (персональні) дані, збирання яких здійснюється у процесі проведення Перепису населення. Такими даними є: склад та родинні стосунки членів домогосподарства; стать; вік; дата і місце народження; сімейний стан; етнічне походження; мовні ознаки; громадянство; освіта; джерела засобів існування; зайнятість; міграційна активність; житлові умови.

Перепис населення станом на 5 грудня 2001 року був першим переписом населення України як суверенної держави. Тому,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ:

 

  1. Завірені належним чином копії результатів всеукраїнського перепису населення 2001 року по всім критеріям;
  2. Завірені належним чином копії результатів всеукраїнського перепису населення 2001 року по всім критеріям в межах Вінницької області;
  3. Завірені належним чином копії результатів всеукраїнського перепису населення 2001 року по всім критеріям в межах міста Вінниці;
  4. Завірені належним чином копії результатів попередніх переписів населення в межах території України.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian