124 ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617

Вих. № 124

від __________________ 2021 року

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59  E-mail: vz@vmr.gov.ua

 

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

 

Відповідно до ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – ч.1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і  нерухоме  майно, доходи  місцевих бюджетів,  інші кошти,  землю,  природні ресурси, підприємства,  установи  та  організації,  в  тому  числі   банки, страхові  товариства,  а  також  пенсійні  фонди,  частку  в майні підприємств,  житловий   фонд,   нежитлові   приміщення,   заклади культури,  освіти,  спорту,  охорони здоров’я,  науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права,  рухомі та  нерухомі об’єкти, визначені   відповідно   до   закону   як  об’єкти  права комунальної  власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина,   визнана   судом  відумерлою,  переходить  у  власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Ч.2. Підставою  для  набуття  права  комунальної  власності  є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб’єктами права власності,  а  також  майнових  прав,  створення, придбання  майна  органами  місцевого  самоврядування  в  порядку, встановленому законом. Тому,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ:

 

  1. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію передаточного балансу, завіреного печаткою з зображенням Державного Герба України про безоплатну передачу Державного майна комунальної власності територіальній громаді м. Вінниці відповідно до норм ч.1 та ч.2 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian