119 НІКИМ НЕ УТВОРЕНА ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИХ. № 119 НІКИМ НЕ УТВОРЕНА ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА**
(**по крайній мірі нам досі ще ніхто не надав відповідні документи)
ВЛАДА В УКРАЇНІ УЗУРПОВАНА КОМУНІСТАМИ-КАПІТАЛІСТАМИ, фірмачки яких зареєстровані в міжнародних приватних реєстрах: https://www.dnb.com/…/company-information.government.ua…
У “внутрішніх” невідомо кому підконтрольних реєстрах вони також зареєстровані як юридичні особу приватного права, так як Закону України, який регулює порядок утворення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб публічного права, органів Державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, або органів місцевого самоврядування !!!!! ДОСІ !!!! НЕ ІСНУЄ, бо комусь не вигідно щоб люди усвідомили себе власниками на своїй, творцем даній їм землі , див: відповідь Апарату Верховної Ради https://www.sylavpravdi.com.ua/014-2/
Нагадую несвідомим українцям документ з най-най вищою юридичною силою на нашій території – це ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text в якій
I. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Українська РСР (01.12.1991 року перейменована волею народу України – виключного власника на Україна) як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення. Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.
VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ
Українська РСР (01.12.1991 року перейменована волею народу України – виключного власника на Україна) самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

 

Вих. № 119

від __________________ 2021 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

 

(**по крайній мірі нам досі ще ніхто не надав відповідні документи)

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Ми, як члени територіальної громади міста Вінниці намагаємось усвідомити право утворення міських органів влади, які за нормами Конституції України представляють і захищають права, свободи та інтереси територіальної громади міста Вінниці. На підставі вищевикладеного звертаємось до вас з проханням надати повну, всебічну, вичерпну, змістовну офіційну інформацію про реєстрацію і утворення органу місцевого самоврядування Вінницької міської ради, а саме,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ:

 

  1. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію постанови Верховної Ради України про утворення органу місцевого самоврядування Вінницької міської ради, яка знаходиться у Ленінському районі міста Вінниці, вул. Соборна 59;
  2. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію протоколу територіальної громади м. Вінниці про заснування органу місцевого самоврядування Вінницької міської ради;
  3. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію документу на підставі якого визначені повноваження керівника виконавчого органу місцевого самоврядування Вінницької міської ради ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ, за підписом якого надавалися матеріали до Верховної ради та державної реєстрації.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian