115 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ:  02359395

ВІДБУЛОСЬ!!!
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ПІДТВЕРДИЛА, ЩО В 1997 РОЦІ КОД ЄДРПОУ ПРИСВОЮВАВСЯ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ!…
Тобто юридична особа приватного права (((чому “приватного”? тому що Закону України, який регулює порядок утворення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб публічного права, органів Державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, або органів місцевого самоврядування НЕ ІСНУЄ, див: відповідь Апарату Верховної Ради https://www.sylavpravdi.com.ua/014-2/ ))) з назвою Вінницька міська рада (і таким же чином по всій території України від найбільших міст до найменших сіл) місцеві ради яким присвоєні відповідні коди ЄДРПОУ є субєктами ГОСПОДАРЮВАННЯ, що заборонено відповідно до ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (436-IV) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n48 Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності
1. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.
 
Теж саме вбачається й з ПОЛОЖЕННЯ про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, що ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 118 чинним на той час https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-96-%D0%BF/ed19960122#Text та нині зі змінами. відповідно до якого:
1. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України*(ЄДРПОУ) – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про підприємства та організації всіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи**суб’єкти господарської діяльності (філії, відділення, представництва тощо).
———————————————————
* Далі – Державний реєстр.
** Далі – суб’єкти господарської діяльності.
2. Державний реєстр створюється з метою:
забезпечення єдиних принципів ідентифікації суб’єктів господарської діяльності та їх державного обліку в межах інформаційного простору України;
здійснення спостережень за структурними змінами в економіці, які відбуваються під час створення суб’єктів господарської діяльності, їх реорганізації та ліквідації;
забезпечення державних органів інформацією про суб’єкти господарської діяльності;
організації на основі Державного реєстру суцільних і вибіркових статистичних спостережень, одноразових обстежень та переписів;
взаємодії на єдиних методологічних засадах з базами даних Національного банку, Головної державної податкової інспекції, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, інших міністерств і відомств;
забезпечення в межах законодавства доступності, гласності та відкритості інформації про суб’єкти господарської діяльності для заінтересованих користувачів;
забезпечення оперативного переходу до міжнародних систем класифікації та кодування.
3. До Державного реєстру включаються дані про такі суб’єкти господарської діяльності:
4. Інформаційний фонд Державного реєстру включає такі види даних:
ідентифікаційні – ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності, що є єдиним для всього інформаційного простору України, та його назва;
класифікаційні – дані про галузеву, територіальну, відомчу належність, форму власності та організаційно-правову форму господарювання;
довідкові – дані про адресу, телефон, факс, прізвище керівника, засновників (інвесторів) тощо;
реєстраційні – дані про державну реєстрацію (перереєстрацію), спосіб створення, реорганізацію, ліквідацію тощо;
економічні – дані, які характеризують виробничо-технічні та фінансово-економічні показники суб’єкта господарської діяльності.
і т.п.
 
Вих. № 115

від __________________ 2021 року

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ:  02359395        

21100, м. Вінниця, вул. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 15

 

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями ст.ст. 3, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 55, 56, 60, 64, 68, 69, 75, 124, 125, 140, 141, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 2, 81, 316, 317, 318, 319, 321, 324, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, ст.ст. 66, 67, 364, 365, 367 Кримінального кодексу України, ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 29, 31 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 19, 20, 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 10 КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», ст. 19 Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Відповідно до ст. 4 ЗУ про державну статистику (2614-XII) Державну  статистику  в  Україні   здійснюють:   Міністерство статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях,  районах  та  містах.  Вказані  органи діють на підставі Положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Ст. 18. Основні права і обов’язки респондентів Респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як, ким і з якою метою будуть використовуватися. Тому,

 

ПРОСИМО НАДАТИ:

  1. вичерпну, змістовну офіційну відповідь на питання, де, ким і з якою метою генерується код ЄДРПОУ для юридичної особи і чим це регламентується?
  2. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію бланків (реєстраційних карток) на підставі заповнення яких в 1997 році вносились дані про юридичну особу до ЄДР та/або ЄДРПОУ державними реєстраторами;
  3. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію заяви, за заповненням якої громадянину України присвоювався ідентифікаційний код в період з 1996 по 2000 роки;
  4. вичерпну, змістовну офіційну відповідь на питання, чим було регламентоване присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України період з 1996 по 2000 роки?
  5. вичерпну, змістовну офіційну відповідь на питання, де зберігаються заяви громадян України на присвоєння їм ідентифікаційних кодів, на яких носіях і в якому форматі?
  6. Перелік країн, до яких органи статистики передають статистичні дані обліку про фізичних осіб – громадян України та вказати яку саме інформацію?
  7. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію договору про купівля-продаж програмного забезпечення для ведення статистичного обліку фізичних осіб – громадян України;
  8. Порядок ведення статичного обліку осіб, у яких відсутній ІПН.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «законом укратни "<про державну податкову службу украïни> та закону укратни <<про державний реестр физичних осб-платникив податкв инших обов'язкових обов' платежв>> ураховуючи викладене та вi̇дповдно до пункту 3 статті 22 закону укратни <<про доступ публячной информаци">, запит направлено для розгляду за належнстю надання вi̇дповди запитувачу межах повноважень до головного управлння державной податковой служби внницький област (пункти 3-8 запиту) та державной служби статистики украйни (пункти запиту). додаток: файл «Zapit 22-21 .pdf» на другу та третю адресу. заступник начальника ы прина воронова галина кривешко галинакривешко(0432)525774 0432) 525774 леск 525773 богдан кирик (0432) 525776»

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian