019 Вінницький міський суд Вінницької області

Вих. № 019

від _______________ 20___ року

 

Вінницький міський суд Вінницької області

ЄДРПОУ 38328720      

21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/267733901705359/

Запит

про надання публічної інформації за  Законом України

“Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями ст.ст. 3, 5, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 55, 56, 60, 64, 68, 69, 124, 125, 140, 141, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 2, 81, 316, 317, 318, 319, 321, 324, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 364, 365, 367 Кримінального кодексу України, ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 29, 31 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 19, 20, 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно до ст. 127 Конституції України, правосуддя здійснюють судді.

Згідно до ст. 20 Конституції України, Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Відповідно до положень ст. 128 Конституції України, призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та даного Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно до ст. 16 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Символами судової влади є державні символи України – Державний Герб України і Державний Прапор України. Суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зразки мантії та нагрудного знака затверджуються Радою суддів України. Суд як державний орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Враховуючи зазначене вище, Тому:

ПРОШУ НАДАТИ:

  1. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, фотокопію посвідчення судді, яким підтверджується повноваження судді Шидловського Олексія В’ячеславовича;
  2. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, фотокопію номеру мантії судді, яким підтверджується повноваження судді Шидловського Олексія В’ячеславовича;
  3. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, фотокопію нагрудного знаку судді, яким підтверджується повноваження судді Шидловського Олексія В’ячеславовича;
  4. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, фотокопію відтиску печатки Вінницького міського суду Вінницької області з обов’язковим додержанням ст. 20 Конституції України, яким підтверджується його повноваження;

Немає опису світлини.

May be an illustration

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian